+ Yorum Gönder
Duyurular ve Sohbet - Muhabbet Forumunda Kimim Ben ? / Kişilik Konusunu Okuyorsunuz..
 1. RüzgarGülü
  Devamlı Üye

  Kimim Ben ? / Kişilik

  kim olduğunuzu hiç merak ettiniz mi

  "Kişilik" dedikleri

  Aynada gördüğümüz görüntülerin derinliklerinden bahsediyoruz üzerimize giydiğimiz sıfatların ötesinden. Hani şu ara sıra zihnimizi kurcalayıp da yanıtını bulmakta zorlandığımız soru: "Ben kimim?". Çünkü ergenlikte içine girdiğimiz o zorlu kimlik arayışı dönemi sonrası hayatımızın geri kalanı da bulduğumuz kimliklerin ne olduğunu anlamaya çalışmakla geçiyor. Kendimizi anlamak ve tanımakla. Peki nedir bu "kişilik" dedikleri? Doğuştan mıdır değişir mi? Ya da belli kalıplar çerçevesinde sınıflandırılabilir mi  Kişilik ve Kültürün Kişilik Değerlendirmelerine Etkisi:

  Farklı durumlar karşısında değişim göstermeksizin yansıttığımız düşünce his motivasyon ve davranışların bütünü kişilik'imizi oluşturuyor. Kişilik değerlendirmeleri ise kültürden kültüre değişim gösterebiliyor. Örneğin Japonya'da oldukça "dışa dönük" olarak değerlendirilen bir çocuk okumak üzere İngiltere'ye gittiğinde orada oldukça "çekimser" olarak tanımlanabilir. Öyleyse kullanılan tanımlar kültürlerin değer yargılarıyla birebir ilişkili diyebiliriz. Haliyle kişilik testleri de gerek sorular gerekse puanlandırma cetveli bakımından o dile ve kültüre "uyum/ adaptasyon" gerektiriyor.


  Genlere Kulak Verecek Olursak.

  Öyle görünüyor ki araştırmalar bundan 2000 yıl önce Yunan fizikçi Galen'in öne sürdüğü "Kişilik kuşaktan kuşağa geçer." varsayımını destekliyor. İkiz çalışmalarında ayrı ailelerce farklı koşullarda yetiştirilen çocuklar kişilikleri oturduğunda yanlarında büyüdükleri kişilerden çok biyolojik aileleriyle benzerlikler gösteriyor. Bu da kişilikte genlerin parmağı olduğunu kanıtlıyor. Rakamsal olarak ise bu pay 15% ila 50% arasında değişebiliyor.
  Genler tüm karakter özelliklerine aynı oranda mı etkiyor?

  Kimi kişilik özelliklerinin kalıtımsal bağı daha yüksek. Öyle ki kendilerini gelişimin erken dönemlerinde gösterebiliyorlar. Dışa dönüklük aktivite düzeyi -ki bu halk arasında çocukları "hareketli" ya da "uslu" gibi sınıflandırmalar içine koymamıza yol açıyor- ve görev odaklı olma eğilimi güçlü genetik etki altındaki kişilik özellikleri olarak geçiyor. Yapılan araştırmalar sonrası en düşük kalıtımsal bağ ise dürüstlük ve yumuşak başlılık karakter özelliklerinde bulunmuş. Yani dürüst ve yumuşak başlı olma daha çok kişinin çevresel koşullarıyla şekillendiriliyor.

  Kişiliğimizi Değiştirmek Mümkün mü?

  Kişiliğin tanımına da göz atacak olursak bir kişinin kişilik özelliklerinden bahsediyorsak farklı durumlar ve farklı zamanlar karşısında değişim göstermemelerini bekliyoruz. Ancak elbette ki bunca davranış ve seçim zenginliği değişmeyen karakter özellikleri saptamayı da oldukça zor kılıyor. Hele ki bir de cinsiyet farklılığını göz önünde bulunduracak olursak.
  Cinsiyet Farklılığı Kişilikte Nasıl Bir Rol Alabilir: "Depresyon"

  Çocukluktaki kimi depresif ipuçları yetişkinlikteki depresyona referans olabiliyor. Yani eğer ki bu depresif ipuçlarına kişilik özellikleri dersek bu özellikler zamanla değişim göstermiyor kalıcı yapıda oluyorlar. Ancak cinsiyet farklılığı söz konusu. Erkek çocukları için ileriki yaşlarda depresyona gönderme yapan belirtiler saldırganlık ve dürtü kontrol eksikliği iken kız çocukları için genelde tam tersine utangaçlık itaatkârlık ve alçak gönüllülük oluyor.
  Özetle çalışmalar genelde kişiliğin zaman ve durumlar karşısında kalıcı olduğunu gösteriyor.
  Konu hakkında ortaya sürülen "Eğer. Öyleyse. Modeli" (Mischel 1995) ise belli durumların belli düşünce his ve davranışları tetiklediğini öne sürüyor. Bir örnekle açıklayacak olursak; A kişisi biri onu aşağılayıcı sözler söylediğinde sinirleniyor olsun. B kişisi ise eşine herhangi bir söz söylendiğinde. Sonuç olarak her ikisi de eşit oranda "sinirli" bir karaktere sahip olsa da bu özellikleri farklı durumlarda tetikleniyor. Bir durum (Eğer) bir karakter özelliğini tetikliyor (Öyleyse). Değişmeyen bu düşünce his ve davranışlar da işte "kişilik" adını alıyor.


  Etkileşimi Savunan Yaklaşımlar:

  Kişiliğe etkileşimli bir yaklaşımdan bakacak olursak "Genler kişiliği belirler" "Çevre kişiliği belirler" gibi kalıplardan ziyade neden-sonuç ilişkilerinin çok yönlü olduğunu görüyoruz. Ekonomik ve kültürel durumlar illa ki kişiliğe etkide bulunuyor ancak bu işleyişlerin kendileri de aslında psikolojik ihtiyaçları karşılamaya yönelik oluyor. Haliyle neden-sonuç ilişkisi bir yönlü olmaktan çıkıyor.

  Nasıl yani?

  Örneğin ailelerinden istismar gören çocukların mitsel semboller ya da otorite figürleri de katı ve sadistik olabiliyor. Çocuğun kafasındaki bu sadistik figürlerse kendilerini çocukların çizdikleri resimlerde ele verebiliyorlar.
  Bir Kişilik Modeli: Myers-Briggs

  Kendi modeli üzerinden geliştirilen Myers-Briggs Kişilik Testi Türkiye'de de çeşitli alanlarda kullanılıyor. İsterseniz gelin şimdi hep beraber bu modele bir göz atalım.


  Myers-Briggs Kişilik Modeli genel hatlarıyla 4 ana sorudan güç alıyor:


 2. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye

  Kimim Ben Kişilik


  kişilik çoğunu ben kendimde göruyorum
+ Yorum Gönder