+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Arşiv Forumunda Göz hastalığı için bir dua istiyorum Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Göz hastalığı için bir dua istiyorum
  Göz hastalığı için bir dua istiyorum.
  Allaha emanet olun.selametle kalın. 2. Gölge Kız
  Devamlı Üye

  Göz hastalığı için bir dua  Sifa için okunacak duâlar

  Hasta, sabâh ve yatsi namazlarindan sonra, abdestli olarak üç istigfâr, sonra üç Fâtiha okuyup söyle duâ yapar:

  1.dua
  “Elhamdülillâhi Rabbil’âlemîn vessalâtü vesselâmü alâ Resûlinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecma’în.

  Yâ Erhamerrâhimîn. Yâ Rabbî! Okudugum Fâtiha-i serîfeleri hediyye eyledim. Kabûl eyle. Hâsil olan sevâblari, sevgili peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmin ve Âlinin ve Eshâbinin ve bütün âlimlerin ve sâlihlerin ve velîlerin rûhlarina hediyye eyledim vâsil eyle. Bilhâssa Imâm-i a’zam Ebû Hanîfenin ve Abdülkâdir-i Geylânînin ve Imâm-i Muhammed Gazâlînin ve Ebû Bekr-i Siddîkin ve Selmân-i Fârisînin ve Kâsim ve Ca’fer-i Sâdik ve Bâyezid-i Bistâmî ve Ebül Hasen Harkânî ve Ebû Alî Farmedî ve Yûsüf-i Hemedânî ve Abdülhâlik Goncdevânî ve Ârif-i Rîvegerî ve Mahmûd Encirfagnevî ve Alî Râmitenî ve Muhammed Bâbâ Semmâsî ve Seyyid Emîr Gilâl ve Seyyid Muhammed Behâüddîn-i Buhârî ve Alâüddîn-i Attâr ve Ya’kûb-i Çerhî ve Übeydullâh-i Ahrâr ve Kâdi Muhammed Zâhid ve Dervîs Muhammed ve Hâcegî Emkengî ve Muhammed Bâkî Billâh ve Imâm-i Rabbânî Ahmed Fârûkî ve Muhammed Ma’sûm ve Seyfeddîn ve Seyyid Nûr Muhammed ve Mazher-i Cân-i Cânân ve Abdüllah-i Dehlevî ve Hâlid-i Bagdâdî ve Seyyid Abdüllah semdînî ve Seyyid Tâhâ-i Hakkârî ve Seyyid Muhammed Sâlih ve Seyyid Fehîm-i Arvâsî ve Seyyid Abdülhakîm ibni Mustafâ hazretlerinin rûhlarina hediyye eyledim, vâsil eyle yâ Rabbî. Bu velîlerin, bu sevdiklerinin hâtirlari ve hurmetleri için benim derdime devâ ve sifâ ihsân eyle, beni bu marâzdan halâs eyle, bana sihhat ve âfiyet ve emânet ve güzel ahlâk ve kaderine rizâ ihsân eyle yâ Rabbî, âmîn. Velhamdülillâhi Rabbil âlemîn.”

  Bismillâhirrahmânirrahîm.
  2.dua
  Yâ Rabbî! Hastaligim sebebi ile düsmanlarimi sevindirme. Kur’ân-i kerîmi benim için sifâ ve devâ eyle. Ben hastayim, sen ise devâ ihsân edicisin. Yâ Rabbî! i’timâd ve ümmîdim Sensin. Senin hakkindaki hüsn-i zannimi sifâm kil. Yâ Rabbî! Aklimi ve dînimi muhâfaza eyle. Azâmetin hürmetine yakînimi, ya’nî seksiz sübhesiz îmânimi dâim eyle. Bana yetecek kadar halâl rizk ihsân eyle. Bana eziyyet verecek kimselerin kötülügünü, serrini benden uzak kil. Beni doktorlara muhtâc etme. Yer yüzünde (hayâttayken) hatâ ve kusûrlarimi setreyle. Kabre girdigim zamanda bana merhamet eyle. Yâ Rabbî! Kiyâmet ve hesâb gününde beni bagisla, bana magfiret eyle. Besmele-i serîf yolumdur. Allahü teâlânin Rahmân sifati mesnedim, arkadasimdir. Bana dokunan her türlü kötülükden, dügümlere üfüren büyücülerin serrinden ve hasedcilerin hasedlerini ortaya koyduklari zaman, onlarin kötülüklerinden Rahîm sifatin ile beni koru. Allahim! Sen birsin. serîkin ve nazîrin yokdur.

 3. Ziyaretçi
  Çok çaresiz bir durumdayım . Illerimiz bozuldu çok büyük borçlarımız var , ödeyecek imkanımızda yok fakat Rabbim güç versin çalışıp inşallah ödeyeceğiz. Bu geçim sıkıntısı ve borçların üstüne birde eşim hiç bir sebeb belirtmeksizin boşanmak istiyor , ne yaptıysam olmadı sabrediyorum fakat benim sabrımı zorlayarak ikna etmeye çalışıyor. 1 yıldır çok tükendim , tesbih çekiyorum , Kur'an okuyorum , alttan alıyorum , sabrediyorum ama tamamen evden uzaklaştı . Kendine bir arkadaş çevresi edindi eve çok geç geliyor ben yokmusum gibi yaşıyor çekip gitmemi bekliyor bir oğlumuz var ve onun dağılmış bir ailede büyümesini istemiyorum . Eşimin eskisi gibi bana bağlanması ve evine bağlanması için ayrılığı tamamen kafasından çıkartıp muhabbetle bana dönmesi için sizlerden dua bekliyorum ne olur ALLAH rızası için dua edin müslüman kardeşlerim dualarınıza muhtacım.
 4. Fatma
  Administrator
  Çok çaresiz bir durumdayım . Illerimiz bozuldu çok büyük borçlarımız var , ödeyecek imkanımızda yok fakat Rabbim güç versin çalışıp inşallah ödeyeceğiz. Bu geçim sıkıntısı ve borçların üstüne birde eşim hiç bir sebeb belirtmeksizin boşanmak istiyor , ne yaptıysam olmadı sabrediyorum fakat benim sabrımı zorlayarak ikna etmeye çalışıyor. 1 yıldır çok tükendim , tesbih çekiyorum , Kur'an okuyorum , alttan alıyorum , sabrediyorum ama tamamen evden uzaklaştı . Kendine bir arkadaş çevresi edindi eve çok geç geliyor ben yokmusum gibi yaşıyor çekip gitmemi bekliyor bir oğlumuz var ve onun dağılmış bir ailede büyümesini istemiyorum . Eşimin eskisi gibi bana bağlanması ve evine bağlanması için ayrılığı tamamen kafasından çıkartıp muhabbetle bana dönmesi için sizlerden dua bekliyorum ne olur ALLAH rızası için dua edin müslüman kardeşlerim dualarınıza muhtacım.
  Hakkınızda hayırlısı ne ise inşallah o olur.

+ Yorum Gönder