+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Arşiv Forumunda Türkçenin ilk yazılı metinleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türkçenin ilk yazılı metinleri
  lütfen türkçenin ilk yazılı metinlerini söyleyinn 2. Mine
  Devamlı Üye

  Türkçenin ilk yazılı metinleri

  Türklerin ilk yazılı metinleri hangi dönemde yazılmıştır ve örnekleri nelerdir?
  Türklerin ilk yazılı metinleri hangi dönemde yazılmıştır ve örnekleri nelerdir

  TARİHSEL GELİŞİMİ

  Türk dillerinin yazılı metne dayalı tarihleri 7-9 yüzyıl Orhon Türkçesine kadar uzansa bile, Türkiye Türkçesi için, Anadolu'ya göç eden Oğuzların 11 yüzyıldan sonra kendi lehçeleri üzerine kurdukları yazı dilini başlangıç saymak gerekir

  15 yüzyıla kadar Eski Anadolu Türkçesi olarak adlandırdığımız bu dönemin en ünlü temsilcisi Yunus Emre'dir

  Anadolu Selçuklularının önce Arapçayı, sonra da Farsçayı resmi dil olarak kabul etmeleri nedeniyle Türkçe Anadolu sahasında 13 yüzyıla kadar gelişememiştir 13 ve 15, yüzyıllar arasında da gittikçe artan sayıda Arapça, Farsça sözcük içeren bir dil ortaya çıkmıştır Ancak yine de sade sayılabilecek bir Türkçenin egemen olduğu bu dönemden sonra Osmanlıca adı verilen, yoğun Arapça, Farsça etkisi görülen bir dönem başlamıştır

  16 yüzyıldan 20 yüzyıla kadar süren Osmanlıca dönemi kendi içinde Başlangıç Dönemi, Klasik Dönem ve Yenileşme Dönemi olarak üç bölümde incelenir Bu dönemde yalnız Arapça, Farsça sözcükler değil gramer kuralları da Türkçeye girmiş, yalnız aydın kesimin okuyup yazabildiği bir saray dili ortaya çıkmıştır

  Dilde özleşme çabaları 19 yüzyılın ikinci yansında Tanzimat dönemi ile başlamıştır Aydınların Türkçe sözcük kullanma, Arap alfabesinde yenilikler yapma (örneğin tüm ünlüleri yazıda gösterme, normalde bitişik yazılan Arapça harfleri ayrı yazma gibi) çabalarıyla geçen bir hazırlık döneminden sonra Cumhuriyetle birlikte çağdaş Türkçenin temelleri atılmıştır

  Atatürk'ün özel ilgi ve çabalarıyla Latin alfabesine geçilmiş, tarama, derleme ve türetme yoluyla dildeki Türkçe sözcük oranı kısa sürede büyük oranlara ulaşmıştır

+ Yorum Gönder


türkçenin ilk yazılı metinleri,  türk dilinin ilk yazılı metinleri