+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Arşiv Forumunda Türkiye'de son 4 yıllık patates üretimi miktarı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türkiye'de son 4 yıllık patates üretimi miktarı
  Türkiye'de son 4 yıllık patates üretimi miktarı 2. Gölge Kız
  Devamlı Üye

  Türkiye'de son 4 yıllık patates üretimi miktarı  Türkiye’de başlıca patates üretim bölgeleri
  Orta Anadolu, Karadeniz, Ege ve Kuzey Doğu
  Anadolu bölgeleridir. En fazla üretim yapılan iller
  ise sırasıyla Niğde, Nevşehir, İzmir, Bolu, Afyon,
  Trabzon, Konya, Erzurum ve Ordu’dur. Bu illerin
  ekim alanı bakımından toplamı Türkiye’nin toplam
  patates ekim alanının %59,5’inin oluştururken, bu
  illerin toplam üretimi ise Türkiye’nin toplam
  patates üretiminin %68,8’ini oluşturur.
  Çeşitli illere göre hektara patates verim
  miktarları incelendiğinde, verimi en yüksek olan
  illerin Nevşehir, Niğde ve İzmir olduğu, Türkiye
  ortalamasının ise hektara 26 ton olduğu
  görülmektedir (Çizelge 4). Hakkari, İçel,
  Adıyaman, Siirt, Hatay, Diyarbakır ve Bingöl
  patates veriminin en düşük olduğu iller olup, bu illerde hektara verim 2 ile 9 ton arasında değişmektedir.
  Verimin en düşük olduğu ilimiz hektara 2 ton ile Siirt’tir.
  Türkiye’nin 1994 ile 2001 yılları arasında patates ihracatını incelediğimizde 1994 yılında 36 milyon
  dolar olan ihracatımız 1997 yılında 47 milyon dolara yükseldiği, 1998-99 yıllarında da 14 milyon dolar
  civarına düştüğü görülmektedir. Bu iniş çıkışlara rağmen Türkiye’nin son on yılda en fazla ihraç ettiği
  ürünler incelendiğinde patatesin ilk 10 ürün arasında yer aldığı görülmektedir (Anonim, 2002). Diğer
  taraftan yıllara göre patates ithalat miktarları incelendiğinde patates ithalatının genelde 4-5 milyon dolar
  civarında gerçekleşirken 1999 yılında 11 milyon dolar’a yükseldiği görülmektedir. Bu yıllarda kontrolsüz
  bir şekilde ülkemize giren tohumluk patatesler genetik yapının bozularak düşük kaliteli patates üretiminin
  gerçekleşmesine sebep olmuştur. 2001 yılında tohum ithalatında patates ilk sırayı almıştır. Daha sonraki
  yıllarda menşei belli olmayan tohumlukların ülkeye girişinin sınırlanması patates ithalatını önemli ölçüde
  düşürmüş 2001 yılında yalnızca 821 bin dolar civarında patates ithalatı gerçekleşmiştir (Çizelge 5).
  Çizelge
  5. Çeşitli Yıllar İtibariyle Türkiye’nin Patates İhracat ve İthalatı
  İhracat
  İthalat
  Yıllar
  Miktar
  ( ton )
  Değer
  ( 1000 $ )
  Miktar
  ( ton )
  Değer
  ( 1000 $ )
  1994
  229,095
  36,865
  7,245
  3,294
  1995
  103,532
  23,871
  5,893
  3,598
  1996
  240,702
  29,857
  10,339
  7,305
  1997
  222,288
  47,360
  9,743
  4,808
  1998
  55,166
  14,693
  13,137
  5,976
  1999
  64,607
  14,510
  24,298
  11,381
  2000
  140,353
  24,956
  10,730
  4,727
  2001
  105,886
  12,952
  2,107
  821
  Kaynak: FAO, 2001
  4. Genel Değerlendirme
  Çizelge 4. Çeşitli İllere Göre Türkiye’de
  Patates Ekim Alanları, Üretim ve Verim (2000
  )
  İller
  Ekim alanı
  ( ha )
  Üretim
  ( ton)
  verim
  (ton/ha)
  Niğde
  35.241
  1.296.020
  37
  Nevşehir
  25.611
  979.323
  38
  İzmir
  11.980
  388.261
  32
  Bolu
  10.130
  282.601
  28
  Afyon
  8.944
  255.699
  29
  Trabzon
  7.958
  139.795
  18
  Konya
  6.148
  126.838
  21
  Erzurum
  6.855
  114.218
  17
  Ordu
  9.204
  114.059
  12
  TOPLAM
  122.071
  3.696.814
  TÜRKİYE
  205.000
  5.370.000
  26
  %
  59 5
  68 8
  3
  Page 4
  TEAE-BAKIŞ
  Patates
  Patates üretiminde önde gelen ülkelerle mukayese edildiğinde Türkiye’de patates veriminin bu
  ortalamanın üstünde olduğu görülmektedir. Ancak üretim ve verimdeki bu başarılı artışın pazarlamada
  görülmediği ve özellikle körfez krizinden sonra dış pazardaki payımızın giderek azaldığı bilinen bir
  gerçektir. Bugün ülkemizde patates yetiştiriciliğinde en önemli sorun tohumluktur. Patates tohumluk
  ihtiyacının %99’u ithalatla karşılanmakta olup, Hollanda, Almanya, Fransa, ABD, Kanada ve Çin tohumluk
  ithal ettiğimiz başlıca ülkelerdir (Gök, 2003). Bu durum bir taraftan üretimde dışa bağımlılığa sebep
  olurken diğer taraftan kendi patates genlerimizin ve dolayısıyla toprak yapımızın giderek bozulmasına
  sebep olmaktadır.
  Patates tarımı ile ilgili diğer bir sorun ise üretimin dalgalı olmasıdır. Patates fiyatlarının her yıl
  değişiklik göstermesi üretimi doğrudan etkilemektedir. Fiyatların yüksek olması çiftçileri ertesi yıl daha
  fazla üretim yapmaya zorlarken, ortaya çıkan üretim artışı tekrar fiyatları düşürmekte ve dalgalı bir piyasa
  yapısı ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle bu üründe üretim planlamasına gidilerek
  fiyat istikrarı sağlanması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Geçmiş yıllarda patates
  ihracatını artırmak için her yıl Destekleme Fiyat ve İstikrar Fonundan (DFİF)
  ihracatçıya ton başına 20 dolarlık ihracat iadesi ödenmesine rağmen son yıllarda
  ortaya çıkan ekonomik krizi takiben bu destekleme politikası aksamıştır. Ayrıca
  DFİF ihracat teşvikine yönelik patates üretim ve dış ticaretinde ülkemizde
  önemli gelişmelere sebep olabilecektir (Yıldırım, 2003).
  Dış pazarlardaki belirsizliğin giderilmesi, depolama imkanlarının
  iyileştirilmesi, üretimde mutlaka planlamaya gidilerek istikrarın sağlanması,
  ihracata verilen tek başına 20 $ (DFİF) ihracat iadesine işlerlik kazandırılması ve miktarının artırılması,
  tohumlukta yerli üretim çalışmalarına ağırlık verilmesi ve etkin bir pazarlama organizasyonun kurulması
  gibi sorunların çözülmesi durumunda ülkemizde patates tarımı daha iyi bir yere gelecektir.

+ Yorum Gönder


illere göre patates üretimi 2011