+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Arşiv Forumunda Eylem Planları Nasıl Hazırlanır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Eylem Planları Nasıl Hazırlanır
  Eylem Planları Nasıl Hazırlanır? 2. Nermin
  Devamlı Üye

  Eylem Planları Nasıl Hazırlanır?


  Her World View programı, katılımcıların (genellikle bir okul ekibinin bir parçası olarak) arka ev uygulama için bir eylem planı hazırlamak ister . A copy of the plan is sent to each participant's superintendent or college president. Her katılımcının şefi ya da kolej başkanı planın bir kopyası gönderilir . World View provides on- and off-site technical assistance to carry out the plan. World View, off-site planını yürütmek için teknik yardım ve sağlar . A blank Action Plan form (Microsoft Word document) and two sample plans (Adobe Acrobat documents) are available below. An Action Plan Booklet is also provided for further explanation and organization of action plan ideas. Boş bir Eylem Planı Formu (Microsoft Word belgesi) ve iki örnek planları (Adobe Acrobat belgeler) aşağıda mevcuttur. Eylem Planı Kitapçık eylem planı fikirleri daha fazla açıklama ve organizasyon için de sağlanır .


  Blank Action
+ Yorum Gönder


eylem planı nasıl hazırlanır,  aksiyon planı nasıl hazırlanır