+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Arşiv Forumunda Atatürkçülüğün Nitelikleri, Atatürkçülüğün Özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Atatürkçülüğün Nitelikleri, Atatürkçülüğün Özellikleri
  Atatürkçülüğün Nitelikleri, Atatürkçülüğün Özellikleri 2. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  ATATÜRKÇÜLÜĞÜN NİTELİKLERİ, ATATÜRKÇÜLÜĞÜN ÖZELLİKLERİ  1. Atatürkçülük bir bütündür. At8türkçülüğü oluşturan ilkeler bir bütün halindedir. İlkeler birbirlerinin devamı ve tamamlayıcısıdırlar. Bütün ilkeler aynı hedefe yönelmiş bir sistemin parçaları gibidir. İlkeler birbirleriyle çelişmezler, uyum içindedirler.  2. Atatürkçülük durağan değildir. Atatürkçülüğün durağan bir düşünce olmaması inkılapçılık ilkesine dayanmaktadır. Atatürkçülük dinamiktir, her zaman yeniliğe ve gelişmeye açıktır.  3. Atatürkçülük evrenseldir. insanlığın ortak mutluluğunu ve dünya barışını savunur. Gelişmekte olan ülkelerin bütün ihtiyaçlarına cevap verecek niteliktedir. Sömürü altında kalan birçok toplum Türkiye'yi kendilerine model alarak bağımsızlıklarını kazanmıştır.
 3. Zühre
  Devamlı Üye
  Atatürkçülük Nedir

  Kemalizm de denir. Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’yi çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırabilmek için; tam bağımsızlık; halk hükümeti; çağdaş uygarlık; halk egemenliği; devletçilik; cumhuriyetçilik; milliyetçilik; laiklik; inkılâpçılık ilkelerini topluma ve devlete egemen kılmasıdır. Toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel alanda başlatılan reformların gerçekleşmesi, yerleşmesi için Mustafa Kemal bu ilkeleri bir kuram olarak değil uygulamalı yönlendirici bir dünya görüşü olarak ortaya koydu.

  Bu bağlamda Atatürkçülük çağın değişen koşullarına uygun olarak toplum sorunlarına yön veren dinamik bir olgu olarak ortaya çıktı. Atatürkçülük her Türk gencinin ruhuna ve düşüncesine egemen olduğunda Atatürk’ün belirlediği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşabileceğiz.

+ Yorum Gönder