+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Arşiv Forumunda Leffü Neşr Sanatı Ve Özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Leffü Neşr Sanatı Ve Özellikleri








  Leffü Neşr Sanatı Ve Özellikleri







 2. Suskun Karizma
  Devamlı Üye





  Leff-ü Neşr Sanatı Ve Örnekler

  Bir dizede iki ya da daha fazla kavramdan bahsettikten sonra diğer dizede onlarla ilgili açıklama yapmaktır.
  —Bakışların fırtına,
  Duruşun durgun su,
  Biri alabora eder,
  Biri boğar.

  —Ben bir sedefim,sen nisan bulutu,
  Ver damlaları,al yuvarlak inciyi.

  Farklı Bir Kaynaktan…

  Birinci dizede söylenen sözlerle ilgili olarak ikinci dizede bazı sözlerin bir sıra gözetilerek anlatılmasıdır.

  Gönlümde ateştin gözümde yaştın

  Ne diye tutuştun ne diye taştın

  dizelerine baktığımızda birinci dizedeki “ateş” ve “yaş” sözcüklerinin anlamıyla ilgili olarak ikinci dizede “tutuştun” ve “taştın” sözcükleri verilmiş, ilgili sözcüklerin alt alta geldiğini görüyoruz.

  Farklı Bir Kaynaktan…

  Genellikle bir beyit içinde birinci dizede en az iki şey söyleyip, ikinci dizede bunlarla ilgili benzerlik ve karşılıkları verme sanatıdır.Bâran değil, şafak değil, ebr-i seher değil
  Gözyaşıdır, ciğer kanıdır, dâd-ı ah’tır.

  Bu dizelerde bârana (yağmur) karşılık olarak gözyaşı, şafağa (güneşe batarkenki kızıllık) karşılık olarak ciğer kanı, ebr-i seher’e (sabah bulutu) karşılık olarak dud-ı ah (ah’ın dumanı) verilmiştir.

  Bağ-ı dehrin hem baharın hem hazanın görmüşüz.
  Bir neşatın da gamın da rüzgarın görmüşüz.




 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Leff-ü Neşr Sanatı, Özellikleri

  Bir beyitte birbirleriyle ilgili sözcüklerin sıralanmasıyla yapılan ve divan şiirinde çok sık kullanılan edebi sanattır. Şiirin ikinci dizesinde birinci dizede söylenmiş en az iki şeyle ilgili benzerlik ve karşılıklar verilerek uygulanır.

  Sözcüklerin birinci ve ikinci dizede belli bir sıra gözetilerek söylenmesine leff ü neşr-i müretteb (düzenli leff ü neşr) denir.

  Örnek:
  Gonce kılmaz şâd gül açmaz tutulmuş gönlümü

  Ârzûmend ruh-i leb-i handânınem

  Fuzûlî

  "Kederli gönlümü gonca memnun etmez, gül sevindirmez

  Çünkü ben ben bunları değil al yanağını ve gülen dudağını istiyorum"

  Gonca, yanak karşılığı ruh ve gül dudak karşılığı leb sözcükleriyle ilgilidir. Fuzûlî, burada düzenli leff ü neşr yapıyor.


  Birinci beytin ikinci dizesinde, birinci dizede söylenenlerle ilgili sözcüklerin ters bir sıra izlenmesiyle ya da karışık olarak bulunmasıyla yapılan leff ü neşr'e ise leff ü neşr-i gayr'i müretteb ya da leff ü neşr'i müşevveş (düzensiz leff ü neşr) denilir. Örnek:


  Yürürem hâsret-i zülf ü meh-rûlar ile

  Gündüzin gussalar ile gice kaygular ile

  Meâlî

  "Sevgilinin saçının ve ay yüzlü yanağının hasretiyle

  Gündüz kederli gece kaygılı gezerim"

  Saç anlamına gelen zülf geceyle, yanak anlamına gelen ruh gündüzle ilgilidir. Birinci ve ikinci sözcüğe karşılık ikinci ve birinci sözcükler sıralanarak düzensiz leff ü neşr yapılıyor.





+ Yorum Gönder