+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Arşiv Forumunda Mezopotamya uygarlığının Anadolu uygarlığına etkileri neler olmuştur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Mezopotamya uygarlığının Anadolu uygarlığına etkileri neler olmuştur
  Mezopotamya uygarlığının Anadolu uygarlığına etkileri neler olmuştur 2. FERZAN
  Yeni Üye

  Mezopotamya uygarlığının Anadolu uygarlığına etkileri neler olmuştur
  Mezopotamya iki ırmak arası anlamına gelen bir kelimedir. Coğrafi bölge olarak Anadolu’nun güneydoğusundan ,Basra körfezine kadar uzanan Dicle ile Fırat nehirleri arasındaki bölgeyi kapsar. İki nehrin en çok yaklaştıkları yerden aşağısına (Basra Körfezine kadar) Aşağı Mezopotamya, yukarısına ise Yukarı Mezopotamya denilmiştir.

  Mezopotamya da iklim koşullarının iyi olması ve toprakların verimli olması burayı ilk yerleşilen bölgelerden birisi yapmıştır.
  Mezopotamya uygarlığının temelini Sümerler oluşturmuştur.Diğerleri bu uygarlığı daha çok zenginleştirdiler.(Bu yönüyle çeşitli kavimlerin ortak ürünüdür.)

  Mezopotamya uygarlığı egemenlik genişledikçe ve ticari ilişkiler sonucu ön-asya’ya yayılmış ve etkilemiştir.

  Bölgede taşın az bulunmasından dolayı yapılar ker*** ve tuğladan yapılmış bu nedenle günümüze kadar anıt eser kalmamıştır.

  Mezopotamya’da ; Sümer, Elam, Akad, Babil, Asur devletleri kurulmuştur.
+ Yorum Gönder


mezopotamya uygarlığının anadolu uygarlığına katkıları nelerdir,  mezopotamya uygarlığının anadolu uygarlığına etkileri,  mezopotamya uygarliginin anadolu uygarligina etkileri,  mezopotamya uygarlıklarının anadolu uygarlıklarına etkileri,  mezopotamyanın anadolu uygarlığına etkileri,  mezopotamya uygarlığının anadolu uygarlığına etkileri nelerdir