+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Konuları Forumunda Atatürk düşmana söyledigi tüm sözler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Atatürk düşmana söyledigi tüm sözler
  atatürk düşmana söyledigi tüm sözler 2. naat-i şerif
  Devamlı Üye

  Atatürk'ün İsrail İçin Söyledikleri


  MECLİSTEN İSRAİL'İ KINAMA KARARI ÇIKARTAMAYANLARA İTAF OLUNUR..

  AŞAĞIDA OKUDUKLARINIZ RESMİ BİR BELGEDİR,ORJİNALİ ARŞİVLERDEDİR,FOTOKOPİSİ BAZI TELEVİZYON KANALLARINDA GÖSTERİLMEYE BAŞLANMIŞ ANCAK ÇOK FAZLA BİR KİTLEYE ULAŞMAMIŞTIR,İÇTİĞİ 2 DUBLE RAKI İLE İLE DİNİ YARGILANAN ATAMIZIN SAKLI GÖSTERİLMEYEN BELGELERİ AÇIĞA ÇIKSA BAZILARININ DÜŞECEĞİ DURUMU GÖRMEDEN ÖLMEMEK İÇİN DUA EDİYORUM,LÜTFEN AŞAGIDAKİ YAZIYI ULAŞTIRABİLDİĞİNİZ KADAR KİŞİYE YAYINIZ,ÇÜNKİ MUHTAÇ OLDUĞUN ASİL KAN DAMARLARINDA MEVCUTTUR

  “…’Arapların arasında mevcut olan karışıklığı ve hoşnutsuzluğu, kimse bizim kadar bilemez; biz, vakıa birkaç sene Araplar’dan uzak kaldık, fakat şimdi kendimize kâfi derecede güvenip ve kudretimizi bildiğimiz içini İslamiyet’in Mukaddes Yerleri’nin, Museviler’in ve Hıristiyanlar’ın nüfuzu altına girmesine mani olacağız. Binaenaleyh şunu söylemek istiyoruz ki buraların Avrupa Emperyalizmi’nin oyun sahası olmasına müsaade etmeyeceğiz’…”

  “…biz şimdiye kadar dinsiz ve İslamiyete lakayt olmakla ittiham edildik; fakat bu ittihamlara rağmen, Peygamber’in son arzusu, yani ‘Mukaddes Topraklar’ın, daima İslamiyet hâkimiyetinde kalmasını temin için, hemen bugün kanlarımızı dökmeye hazırız. Cedlerimizin Selahaddin-i Eyyubi idaresi altında, uğrunda Hıristiyanlarla mücadele ettikleri toprakların, yabancı hâkimiyeti ve nufüzu altında bulunmasına müsaade etmeyeceğimizi beyan edecek kadar, bugün, -Allah’ın inayetiyle- kuvvetliyiz’…”

  “…’Avrupa’nın, bu mukaddes yerlerine temellük etmek için, atacağı ilk adımda; bütün İslam âleminin ayaklanıp, icraata geçeceğinden şüphe yoktur’…”

  "Gazi Mustafa Kemal Paşa hakkında, türlü ‘tertibat, tezvirat ve tahrifat’ ile, onun Batı’dan başka bir şey düşünmediğini, Batılı olmak ya da görünmek için, bin yıllık Türk Medeniyeti’ni inkâr ettiğini ileri sürenlerin, bu satırları okudukları takdirde, biraz yüzleri kızarır mı?
  Pek sanmıyorum…"

  Müslüman olsun, laik olsun, Musevi ya da Hıristiyan olsun; her Türk , Gazi’nin, Lausanne’dan yıllar sonra, Hayat Meselesi ortalığı kızıştırmışken; bunları beyan edip, Avrupa Emperyalizmi’ne karşı, böyle açık, bu kadar net bir tavır takınmasının üzerinde düşünülmelidir.
  Tabii, onun vefatını müteakip, bu tavrından ne kaldığını; hele yıllar sonra, Ankara’nın Filistin konusunda, kimlerle ‘ittifak’ içinde olduğunuda!..


  …bu evrak, o zamanki Dâhiliye Vekili Şükrü Kaya Bey’in imzasıyla; ‘TC Dâhiliye Vekâleti, Matbuat Umum Müdürlüğü’ antetli bir evrak ile Başvekâlet Yüksek Makamı’na sevk metni ise şöyle:
  “Başvekâlet Yüksek Makamına! Bombay Chronicle gazetesinin 27/VII/937 tarihli nüshasında, ‘Filistin’e El Sürülemez.. Kemal Paşa Avrupa’ya İhtar Ediyor’ başlığı altında bir yazı intişar etmiştir. Bu yazının bir örneği ilişik olarak sunulmuştur. Bu vesile ile saygılarımı tekrarlarım. / Dâhiliye vekili, Şükrü Kaya!”

  Atilla İlhan''ın yazısının bir kısmından alıntıdır.  Atatürk: "Filistin'e el sürülemez!"


  Atatürk'ün Filistin ile ilgili Haziran 1937'de TBMM'de yaptığı konuşması

  Türkçe Hâkimiyeti Milliye Gazetesi Kemal Atatürk'ün Türkiye Millet Meclisi'nde irad etmiş olduğu bir nutuktan bahsediyor. Aşağıdaki satırlar bu nutkun Filistin’e taalluk eden kısmından alınmıştır.

  "Araplar'ın Avrupa siyasetine nüfuz edemeyip bu sözde istiklal kelimesine inandıkları ve bu uğurda Arap memleketlerini Avrupa emperyalizmine esir kıldıkları çok şayanı teessüftür.

  Araplar'ın arasında mevcut olan karışıklığı ve hoşnutsuzluğu kimse bizim kadar bilemez. Biz vakıa bir kaç sene Araplar'dan uzak kaldık. Fakat şimdi kendimize kâfi derecede güvenip ve kudretimizi bildiğimiz için İslamiyet’in mukaddes yerlerini Musevilerin ve Hıristiyanların nüfuzunun altına girmesine mani olacağız.

  Binaenaleyh şunu söylemek istiyoruz ki buraların Avrupa emperyalizminin oyun sahası olmasına müsaade etmeyeceğiz. Biz şimdiye kadar dinsiz ve İslamiyet’e lakayt olmakla itham edildik.

  Fakat bu ithamlara rağmen Peygamberin son arzusunu yani, mukaddes toprakların daima İslam hâkimiyetinde kalmasını temin için hemen bu gün kanımızı dökmeye hazırız.

  Cedlerimizin, Selahaddin`in idaresi altında, uğrunda Hıristiyanlarla mücadele ettikleri topraklarda yabancı hâkimiyet ve nüfuzunun tahtında bulunmasına müsaade etmeyeceğimizi beyan edecek kadar bu gün, Allah'ın inayeti ile kuvvetliyiz. Avrupa bu mukaddes yerlere temellük etmek için yapacağı ilk adımda bütün İslam âleminin ayaklanıp icraata geçeceğinden şüphemiz yoktur.”

  Arapça neşir : “Bombay Cronicle 27.07.1937 münteşir”
  Türkçe Neşir: Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi

 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  atatürk düşmana söyledigi tüm sözler  Cedlerimizin, Selahaddin`in idaresi altında, uğrunda Hıristiyanlarla mücadele ettikleri topraklarda yabancı hâkimiyet ve nüfuzunun tahtında bulunmasına müsaade etmeyeceğimizi beyan edecek kadar bu gün, Allah'ın inayeti ile kuvvetliyiz. Avrupa bu mukaddes yerlere temellük etmek için yapacağı ilk adımda bütün İslam âleminin ayaklanıp icraata geçeceğinden şüphemiz yoktur

+ Yorum Gönder


atatürkün düşmanlara söylediği sözler,  atatürkün düşman için söylediği sözler,  atatürk kun dusman sozleti,  ATAT,  güzel siraç resimleei,  atatürkün düşmana söylediği sözler