+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Konuları Forumunda Atatürkün türkçe ve ingilizce çevirmeli hayatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Atatürkün türkçe ve ingilizce çevirmeli hayatı
  atatürkün türkçe ve ingilizce çevirmeli hayatı 2. AciLForum
  Moderators

  atatürkün türkçe ve ingilizce çevirmeli hayatı  Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selânik'te Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi'ndeki üç katlı pembe evde doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır. Baba tarafından dedesi Hafız Ahmet Efendi XIV-XV. yüzyıllarda Konya ve Aydın'dan Makedonya'ya yerleştirilmiş Kocacık Yörüklerindendir. Annesi Zübeyde Hanım ise Selânik yakınlarındaki Langaza kasabasına yerleşmiş eski bir Türk ailesinin kızıdır. Milis subaylığı, evkaf katipliği ve kereste ticareti yapan Ali Rıza Efendi, 1871 yılında Zübeyde Hanım'la evlendi. Atatürk'ün beş kardeşinden dördü küçük yaşlarda öldü, sadece Makbule (Atadan) 1956 yılına değin yaşadı.

  Küçük Mustafa öğrenim çağına gelince Hafız Mehmet Efendi'nin mahalle mektebinde öğrenime başladı, sonra babasının isteğiyle Şemsi Efendi Mektebi'ne geçti. Bu sırada babasını kaybetti (1888). Bir süre Rapla Çiftliği'nde dayısının yanında kaldıktan sonra Selânik'e dönüp okulunu bitirdi. Selânik Mülkiye Rüştiyesi'ne kaydoldu. Kısa bir süre sonra 1893 yılında Askeri Rüştiye'ye girdi. Bu okulda Matematik öğretmeni Mustafa Bey adına "Kemal" i ilave etti. 1896-1899 yıllarında Manastır Askeri İdâdi'sini bitirip, İstanbul'da Harp Okulunda öğrenime başladı. 1902 yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu., Harp Akademisi'ne devam etti. 11 Ocak 1905'te yüzbaşı rütbesiyle Akademi'yi tamamladı. 1905-1907 yılları arasında Şam'da 5. Ordu emrinde görev yaptı. 1907'de Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) oldu. Manastır'a III. Ordu'ya atandı. 19 Nisan 1909'da İstanbul'a giren Hareket Ordusu'nda Kurmay Başkanı olarak görev aldı. 1910 yılında Fransa'ya gönderildi. Picardie Manevraları'na katıldı. 1911 yılında İstanbul'da Genel Kurmay Başkanlığı emrinde çalışmaya başladı.

  1911 yılında İtalyanların Trablusgarp'a hücumu ile başlayan savaşta, Mustafa Kemal bir grup arkadaşıyla birlikte Tobruk ve Derne bölgesinde görev aldı. 22 Aralık 1911'de İtalyanlara karşı Tobruk Savaşını kazandı. 6 Mart 1912'de Derne Komutanlığına getirildi.

  Ekim 1912'de Balkan Savaşı başlayınca Mustafa Kemal Gelibolu ve Bolayır'daki birliklerle savaşa katıldı. Dimetoka ve Edirne'nin geri alınışında büyük hizmetleri görüldü. 1913 yılında Sofya Ateşemiliterliğine atandı. Bu görevde iken 1914 yılında yarbaylığa yükseldi. Ateşemiliterlik görevi Ocak 1915'te sona erdi. Bu sırada I. Dünya Savaşı başlamış, Osmanlı İmparatorluğu savaşa girmek zorunda kalmıştı. Mustafa Kemal 19. Tümeni kurmak üzere Tekirdağ'da görevlendirildi.

  1914 yılında başlayan I. Dünya Savaşı'nda, Mustafa Kemal Çanakkale'de bir kahramanlık destanı yazıp İtilaf Devletlerine "Çanakkale geçilmez! " dedirtti. 18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazını geçmeye kalkan İngiliz ve Fransız donanması ağır kayıplar verince Gelibolu Yarımadası'na asker çıkarmaya karar verdiler. 25 Nisan 1915'te Arıburnu'na çıkan düşman kuvvetlerini, Mustafa Kemal'in komuta ettiği 19. Tümen Conkbayırı'nda durdurdu. Mustafa Kemal, bu başarı üzerine albaylığa yükseldi. İngilizler 6-7 Ağustos 1915'te Arıburnu'nda tekrar taarruza geçti. Anafartalar Grubu Komutanı Mustafa Kemal 9-10 Ağustos'ta Anafartalar Zaferini kazandı. Bu zaferi 17 Ağustos'ta Kireçtepe, 21 Ağustos'ta II. Anafartalar zaferleri takip etti. Çanakkale Savaşlarında yaklaşık 253.000 şehit veren Türk ulusu onurunu İtilaf Devletlerine karşı korumasını bilmiştir. Mustafa Kemal'in askerlerine "Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum!" emri cephenin kaderini değiştirmiştir.

  Mustafa Kemal Çanakkale Savaşları'dan sonra 1916'da Edirne ve Diyarbakır'da görev aldı. 1 Nisan 1916'da tümgeneralliğe yükseldi. Rus kuvvetleriyle savaşarak Muş ve Bitlis'in geri alınmasını sağladı. Şam ve Halep'teki kısa süreli görevlerinden sonra 1917'de İstanbul'a geldi. Velihat Vahidettin Efendi'yle Almanya'ya giderek cephede incelemelerde bulundu. Bu seyahatten sonra hastalandı. Viyana ve Karisbad'a giderek tedavi oldu. 15 Ağustos 1918'de Halep'e 7. Ordu Komutanı olarak döndü. Bu cephede İngiliz kuvvetlerine karşı başarılı savunma savaşları yaptı. Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından bir gün sonra, 31 Ekim 1918'de Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığına getirildi. Bu ordunun kaldırılması üzerine 13 Kasım 1918'de İstanbul'a gelip Harbiye Nezâreti'nde (Bakanlığında) göreve başladı.

  Mondros Mütarekesi'nden sonra İtilaf Devletleri'nin Osmanlı ordularını işgale başlamaları üzerine; Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişi olarak 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. 22 Haziran 1919'da Amasya'da yayımladığı genelgeyle "Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararının kurtaracağını " ilan edip Sivas Kongresi'ni toplantıya çağırdı. 23 Temmuz - 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum, 4 - 11 Eylül 1919 tarihleri arasında da Sivas Kongresi'ni toplayarak vatanın kurtuluşu için izlenecek yolun belirlenmesini sağladı. 27 Aralık 1919'da Ankara'da heyecanla karşılandı. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması yolunda önemli bir adım atılmış oldu. Meclis ve Hükümet Başkanlığına Mustafa Kemal seçildi Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtuluş Savaşı'nın başarıyla sonuçlanması için gerekli yasaları kabul edip uygulamaya başladı.

  Türk Kurtuluş Savaşı 15 Mayıs 1919'da Yunanlıların İzmir'I işgali sırasında düşmana ilk kurşunun atılmasıyla başladı. 10 Ağustos 1920 tarihinde Sevr Antlaşması'nı imzalayarak aralarında Osmanlı İmparatorluğu'nu paylaşan I. Dünya Savaşı'nın galip devletlerine karşı önce Kuvâ-yi Milliye adı verilen milis kuvvetleriyle savaşıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi düzenli orduyu kurdu, Kuvâ-yi Milliye - ordu bütünleşmesini sağlayarak savaşı zaferle sonuçlandırdı.  Mustafa Kemal yönetimindeki Türk Kurtuluş Savaşının önemli aşamaları şunlardır:

  Sarıkamış (20 Eylül 1920), Kars (30 Ekim 1920) ve Gümrü'nün (7 Kasım 1920) kurtarılışı.

  Çukurova, Gaziantep, Kahramanmaraş Şanlıurfa savunmaları (1919- 1921)

  I. İnönü Zaferi (6 -10 Ocak 1921)

  II. İnönü Zaferi (23 Mart-1 Nisan 1921)

 3. AciLForum
  Moderators
  atatürkün ingilizce çevirmeli hayatı

  Atatürk Turkish and English dial-up life
  Mustafa Kemal Ataturk in Salonika Kocakasim District in 1881, was born in Islahhane Street, a three-storey pink house. His father Ali Riza Efendi and mother's name was Zubeyde. His paternal grandfather, Hafiz Ahmed Efendi XIV-XV. Nomads from Konya and Aydin Kocacik centuries settled in Macedonia. His mother, Mrs. Zubeyde settled in the town near Salonika Langasa old daughter of a Turkish family. Militia officer, title deed clerk and lumber trader, Ali Riza Efendi who in 1871 married Zubeyde Hanim. Four of Atatürk's five siblings died at early ages, only Makbule (Atadan) and lived until 1956.

  When it comes to education in Hafiz Mehmet Efendi's neighborhood school age young Mustafa started studying, then passed his father's request Semsi Efendi School. Meanwhile, his father died (1888). Rapla his uncle's farm for a while, returned to Salonika and then finished his schooling as well as their stay. Rüştiyesi'ne enrolled in Salonika Civil Service. A short time later entered the Military Junior High School in 1893. In this school his math teacher Mustafa Bey, on behalf of the "Kemal" was added. Between 1896-1899, finished Monastir Military Senior High School, Military College in Istanbul began. In 1902 he graduated with the rank of lieutenant., Continued Military Academy. Graduated on 11 January 1905 as a captain. Between the years 1905-1907 in Damascus 5 He worked at the command of the army. Kolağası 1907 (Senior Captain) respectively. Monastery III. Army, was appointed. Army Corps which entered Istanbul on 19 April 1909 he served as Chief of Staff. Sent to France in 1910. Attended the Picardie maneuvers. In 1911 he began working at the command of General Staff in Istanbul.

  The war that began with the Italian attack on Tripoli in 1911, Mustafa Kemal, a group of friends took part in Tobruk and Derna. 22 December 1911 and won the Battle of Tobruk against the Italians. March 6, 1912 was made the Commander's Association.

  Gallipoli and the Balkan War started in October 1912, Mustafa Kemal joined the battle with Bolayır. Dimetoka and Edirne to the occasion where services were great. In 1913 he was appointed military attache in Sofia. During his assignment in 1914 and rose to rank of lieutenant colonel. Military attache ended in January 1915. This time the First World War II began, the Ottoman Empire was forced to go to war. Mustafa Kemal, 19 Tekirdağ with the assignment to Division.

  I started in 1914 World War II, the Allied forces enter a legend of heroism at Çanakkale, Mustafa Kemal "Çanakkale" dedirtti. March 18, 1915 to cross the Straits of Dardanelles with heavy losses, When departing British and the French navy decided to land troops on the Gallipoli peninsula. April 25, 1915 Anzac forces of the enemy, Mustafa Kemal commanded the 19th Division Conkbayir stopped. Mustafa Kemal promoted to full colonel after this great success. August 6-7, 1915 Ariburnu British forces started attacking again. Group Commander Mustafa Kemal won the victories of Suvla Suvla on August 9-10. This victory on August 17 Kirectepe, 21 August, II. Suvla was followed by victories. Battle of Canakkale Turkish nation who lost about 253,000 honor against the Allied forces have succeeded. Mustafa Kemal's soldiers, "I order to attack you, I order you to die!" changed the destiny of the order of the façade.

  Mustafa Kemal took at Edirne and Diyarbakır after the Çanakkale wars in 1916. Promoted to brigadier general in 1 April 1916. Russian forces took part in the fighting which Mus and Bitlis. After short duties in Damascus and Aleppo, he came to Istanbul in 1917. Velihat Vahdeddin Efendi went to Germany and examined the front. Sick after this trip. Received treatment in Vienna and Carlsbad. August 15, 1918 Aleppo, 7 Returned as the Commander of the Army. Has made successful defensive battles against the British forces on this front. A day after the signing of the armistice Armistice 31 October 1918, was appointed Commander of Lightning Group of Armies. This abolition of the army to the Ministry of War in Istanbul on November 13, 1918 (the Ministry) took office.

  After the Armistice Armistice, the Allied forces started to take over the occupation of the Ottoman armies, Mustafa Kemal 9 The Army Inspector went to Samsun on May 19, 1919. On 22 June 1919 issued the Amasya Circular, "the nation's determination and decision will restore the nation's independence," declared the meeting and urged the Sivas Congress. 23 July to 7 August 1919, Erzurum, 4 - 11 September 1919, the Sivas Congress defining the path to be followed for collecting the liberation of the country. Met with great enthusiasm in Ankara on 27 December 1919. The opening of the Grand National Assembly of Turkey on 23 April 1920 an important step was taken towards the establishment of the Republic of Turkey. Mustafa Kemal was elected President of the Assembly and the Government of the Grand National Assembly of Turkey, accept and implement the laws necessary for the successful conclusion of the War of Independence began.

  Turkish War of Independence against the enemy during the occupation of Izmir by the Greeks on 15 May 1919 began the first bullet was fired. Treaty of Sevres signed on 10 August 1920 the Ottoman Empire with the First Against the victors of World War II, before the militia forces called Kuva-yi Nationalist. Grand National Assembly of Turkey has established a regular army, Kuva-yi Nationalist - the army and achieving integration to conclude the war in victory.  Mustafa Kemal led the Turkish War of Independence are the critical steps:

  Sarikamis (September 20, 1920), Kars (30 October 1920) and Gümrü (November 7, 1920).

  Cukurova, Gaziantep, Sanliurfa Kahramanmaras defenses (1919 - 1921)

  I. İnönü Victory (6 to 10 January 1921)

  II. İnönü Victory (March 23-April 1 1921)

+ Yorum Gönder


atatürkün hayatı ingilizce türkçe,  atatürkün ingilizce ve türkçe hayatı,  atatürkün hayatı ingilizce ve türkçesi,  atatürkün hayatı ingilizce ve türkçe,  atatürkün hayatı ingilizce soru cevap,  atatürkün ingilizce hayatı ve türkçesi