+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Konuları Forumunda İstibdat ve aydınlanma Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İstibdat ve aydınlanma
  egitim reformu adil ve hukuki reform 2. AciLForum
  Moderators

  Hümektle barışıp sürgünden dönen Genç Osmanlıların sonuncusu Ali Suavi'dir sarıklı ihtilalci ve Abdulhamit'i de devirmeye çalışan gene oydu. Abdulaziz'in hal'ından sora Ali Suaivi nihayet türkiye'ye dönmüştür. Yurda döndüğü zaman Sulatn Murad tahtan indirilmiş yerine Abdulhamit geçmişti. Sultanla ihtilalcilerin arası ilkin iyi görünüyordu. Ali Suavi Galatasaray Lisesi'nin müdürlüğüne atanmıştı. Aralık 1876 karısıyla bir İngiliz Parlementerle buluşan Ali Suavi çok geçmeden üsküdar Komitesi denilen ve evde toplanan siyasi bir komite kurdu.

  Ali suavi ile sultan'ın arası çabuk bozuldu. Rusların hemen hemen İstanbul'un kapılarına dayandığı günlerde Ali suavi ülkenin güçlüklerini çaresini anlatıp açıklayıcağına dair bir bildiri yayınlattı. Ertesi gün saray önünde başında Ali Suavi'nin de bulundugu 500 kadar kişi sarayı basıp padişahı indirip yerine Sultan Murad'^ı başa geçirmek istedi fakat saray efkarı ve polis müfrezesi kalabalığı dağıtarak Ali Suavi'yi yakaladı. Ali Suavi öldürülüsi dövüldü ve ilk önce idam daha sora müebbed hapis cezasına ve sürgüne çevrildi. Ve Abdulhamit idaresine karşı ilk ayaklanma sona ermiş oldu.

  Tahtan indirilmiş olan sultanın hala dostları vardı ve şimdi onları yeni bir doğrultu da arıyordu. Sauavi teşebbüsünün başarısız olmasından sonra Murad yeni bir rota çizerek bir zamanlar kaybettiği tahti kazanmak istedi. Bunun için Kelanti Skaliyeri ile irtibata geçti bu kişini önemi sahip oldugu mevkini Avrupa ile ilişkilerde önemli bir yere sahip olmasından kaynaklanıyordu. Sonuç olarak Skaliyeri Abdulhamit'i ap açaık tehdit eden bir mektup yazıd ve ertesi gün ingilizce yayın yapan Eastern Express gazetesinde yayımladı çıkan yazıya karşı Sulatan Abdulhamit misilleme yaptı fakat sonuç başarısız oldu ve Sultan Murad sarayda nisbi güvenliğini kazandı.

  Fakat Skaliyeri bununla yetinmedi ve başında Sultan Murad'ın annesinin cariyelerinden biri, Aziz Bey ve Devlet şuralarının eski başkanlarından Namık Kemal'İn dostlarından Ali Şevkatini de bulunduğu bir komiteye girdi. Komitenin amacı Sultan Abdulhamit'i tahtan indirmek ve Sultan Murad'ı tekrar padişah yapmaktı. Milletin selamti için ellerinden geleni yapcaklarına dair yemin ettiler ve bir hukumet darbesi planı hazırladılar.

  Fakat işler hiç de umdukları gibi gitmedi bir hain onları Sultan'a ihbar etti ve evi basan polisler komite üyelerinden bazılarını yakaladırlar ve yargılandıkları mahmede ya sürgüne ya da idam cezasına çarptırıldılar.

  Ali Suavi'nin yapmış oldugu ayaklanam gibi pek bir etki getirmiyen bu plan komite başlarının kafalarında yeni ve farklı şeyler doğmasına yokl açtı baskından kutulanlar yeni bir komite kurup tertipçiler gurubunu örgütlediler. Suavi'nin ayaklanması ve Kelanti Skaliyeri'nin ayklanmaları Sultan ve iktidar grubunun yeni ve hürriyetçi fikirlere olan kuşkusunu arttırdı ve otoritesini herhangi bir şekilde gevşetmek ve bölmek konusudna ki isteğini azalttı. Kanun-i Esasi rafa kaldırıldı, meşrutiyetçiler ya sürgün edildi ya da itibda cezasına çarptırıldı. Milii bir halk kahramanı olan Mithat Paşa Sultan Abdulaziz'i öldürmek suçundan suçlu bulundu ve idam cezasına çarptırıldı. Bu ceza çok dikkat çekince cezası sürgüne cevrildi ve Taif'de kaldkığı hapishanede infaz edildi.

  Yeni sultan, hürriyetçi ve meşrutiyetçi fikirlere şiddetle kdüşman olmakla beraber, hem Osmanlı imparatorluğunun hem de devlet içerisinde kendi mevkiini kuvetlendirmeye yönelik batılılaşmaya ve reformlara sıcak bakmıyor değildi. Politika bir yana abdulhamit idaresinin ilk on yılları, yüzyılın başında beri her hangi bir dönem kadar akif bir değişme ve rofrm dönemiydi, ve reformcu şevkleri dolayısle önceki hukumdarla döneminde başlatılmış çoğu reform bu dönemde tamamlandı. Bütün Tanzimat hareketinin, hukuk,eğitim ve idare reformlarının Abdulhamit idaresinin ilk yıllarında gerçekleştirilmiş ve zirveye yerleştiği su götürmez bir gerçektir.

  Sultanın reformlarına önemli bir sima Sait Paşa'nın uğraşlar olarak kabul edilir. Sait Paşa'nın fikirlerinin ve politikasının iyi bir belirtisi, İmpartorluğun muhtaç olduğu reformlar hakkında yerleşmiş bir Osmanlı geleneğine uygun ve 1880 de Sultan'a sunduğu lahikadan elde edilebilir.

  Daha önceki layihacıların eserlerine çok şeyler borçlu olduğu gözüken tarihçe halindeki uzun ve başlangıçta "bir devletin irtifai mğnhasır[B]Dökümanı bilgisayarınıza indirmek için
+ Yorum Gönder