+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Konuları Forumunda Endüksiyonlu ölçü aleti çalışma prensibi ve yapısını Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Endüksiyonlu ölçü aleti çalışma prensibi ve yapısını
  çalışma prensibi ve yapısını arıyorum yardım edermisiniz? 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  ELEKTRİK SAYAÇLARI

  Elektrik sayacı, üretilen veya tüketilen elektrik enerjisi miktarını ölçen alettir. Elektrik enerjisi miktarı watt-saat olarak belirtilir. Bu da watt olarak çekilen güç ile saat olarak bu gücün çekildiği zamanın çarpımını gösterir.
  Konunun Esas Kaynağı: Teknik Paylaşım Platformu http://www.elektroforum.org/olcme-te...ellikleri.html
  Pratikte ise enerji birimi daha çok Wh’ın 1000 katı olan kilowatt-saat veya 1.000.000 katı olan Megawatt-saat (MWh) kullanılır.

  Elektrik İşi

  Elektrik bir enerji şeklidir. Elektrik temel enerji kaynaklarını, kömür, petrol, doğalgaz, nükleer enerji ya da yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak, ikincil bir enerji olarak elde edilebilmektedir. Elektrik enerjisinin zaman içinde kullanılması ile iş yapılır.
  Elektrikte yapılan iş, devreden çekilen güç ile zamanın çarpımı sonucunda bulunur. Yani İş = Güç x Zaman formülü ile hesaplanır.

  Elektrik Sayaçları (A.A.)

  Görevi

  Elektrik enerjisi üretilen veya tüketilen devrelerde, üretilen ya da tüketilen işi direkt olarak ölçen cihazlardır. Elektromekanik ve elektronik olmak üzere genel çeşitleri vardır. Günümüzde yeni yapılarda elektronik sayaçların kullanılması zorunludur.  Elektromekanik sayaçta, dönme hareketi bir dişli aracılığı ile numaratöre iletilip numaratörde harcanan enerji toplanarak ölçülmektedir. Burada aletin dönme hızı, devrenin çektiği güç ile doğru orantılıdır. Bu aletlerde karşı koyma yöntemi yerine, hareketli sistemin hızıyla orantılı olan frenleyici moment kullanılır. Frenleyici moment, hareketli sistemle aynı mil üzerine tespit edilen alüminyum diskin daimi mıknatıs kutupları arasında dönmesiyle sağlanır. Bir ve üç fazlı olmak üzere iki şekilde imal edilir.
  Sayaç normal değerler içerisinde çalışırken, ölçülen enerji miktarı ile diskin devir sayısı arasındaki bağıntıya sayaç sabiti denir ve K harfi ile gösterilir. Sayaçta ölçülen 1 kWh’lik elektrik enerjisi için diskin kaç devir yapacağı, sayaç etiketi üzerinde devir / kWh cinsinden belirtilir.
  Sayaç, gücünü ölçmek istediğimiz alıcının devresine bağlanarak, bir kronometre ile diskin 1 dakikada kaç devir yaptığı gözlenir. Daha sonra sayaç etiketinde yazılı olan K değeri ile 1 dakikada diskin yaptığı devir arasında orantı kurularak güç hesaplanır.

  Resimde sayacın etiket değerleri aşağıya çıkarılmıştır.

  Nominal Gerilim : 220 V
  Nominal Akım :10(30)A
  Nominal Frekans : 50 Hz.
  Nominal Devir Sayısı : 600 devir 1 kWh
  İmal Yılı : 1993

  Yukarıdaki sayaç bilgilerine göre örnek bir hesaplama yapalım.
  Elektrik sayacına bağlanan bir ütü, sayacın dakikada 15 devir dönmesini sağlamaktadır. Bundan hareketle 1 saatte yani 60 dakikada kaç devir yaptığını bulalım. Orantı yolu ile;


  İndüksiyon Sayaçları ve Bağlantıları

  İndüksiyon sayaçları yapı itibariyle wattmetreye benzemektedir. Kalın kesitli az sarımlı akım bobinleri ve ince kesitli çok sarımlı gerilim bobinleri vardır. Akım bobinlerinin sargı dirençleri küçüktür ve alıcıya seri bağlanır. Gerilim bobinlerinin dirençleri büyüktür ve alıcıya paralel bağlanır.
  Akım bobininden geçen akımın ve gerilim bobininde düşen gerilimin oluşturduğu manyetik alanın alüminyum disk üzerinde oluşturdukları döndürme momentine göre çalışır.  Aktif Sayaçlar  Aktif sayaçlar alıcıların aktif güçlerini ölçer. Ölçtükleri faz sayılarına göre iki şekilde imal edilmektedir:

  * Bir fazlı sayaçlar
  * Üç fazlı sayaçlar
  * Bir Fazlı Aktif Sayaç: Prensip olarak endüksiyon motoruna benzeyen aktif sayaçta disk, sayıcı eleman, gerilim bobini, akım bobini ve daimi mıknatıs bulunmaktadır.  Akım ve gerilim bobini olmak üzere iki adet bobin vardır. Akım bobini kalın iletkenden az sipirli, gerilim bobini ince iletkenden çok sipirli yapılmıştır. Akım bobini alıcıya seri, gerilim bobini alıcıya paralel bağlanır. Her iki bobinde sayaç içerisinde sabit olarak yerleştirilmiş ve aralarına dönebilecek şekilde yataklanmış alüminyum disk yerleştirilmiştir. Sayaçları gerilim bobinleri paralel bağlandıklarından, oluşturdukları manyetik alan sabittir. Akım bobininden alıcı akımı geçtiği için sürekli değişiklik gösterir. Bu iki manyetik alan arasında faz farkı meydana getirilerek alüminyum diskin tıpkı bir asenkron motorun rotoru gibi dönmesi sağlanmıştır.  Sayaç üzerinden geçen akımın miktarına bağlı olarak alüminyum disk hızla veya yavaş dönerek, miline bağlı sonsuz vida aracılığı ile bir numaratörü çevirir. Numaratör, sayaç ekranından okunabilecek şekilde harcanan elektrik enerjisini kilowatt-saat olarak yazar.
  Sayaç içerisinde, amortisman momentini sağlayan tabii mıknatıs vardır. Bu tabii mıknatıs sayaç çalışırken diskin kontrollü dönmesini sağlar ve sayaç üzerinden geçen akım kesildiğinde diskin ataleti ile dönmesini engeller. Böylece gereksiz yere kullanılmaya enerji sayaç tarafından yazılmamış olur.  Bir fazlı aktif sayacı devreye bağlayarak güç bulma yöntemlerini arkadaşlarınızla tartışınız. Farklı örnekler geliştiriniz.
  • Üç Fazlı Aktif Sayaç: Üç fazlı sayaçlar iki veya üç adet bir sazlı indüksiyon sayaçlarının bir araya getirilmesinden meydan gelir. Bu nedenle çalışma prensibi ve özellikleri bir fazlı sayaçların aynısıdır. Üç fazlı olanlarda bir adet disk aynı eksen üzerindeki mile tespit edilmiştir.
  Üç fazlı aktif sayaçlar iki çeşit olarak imal edilir:

  * Üç fazlı üç telli (aron bağlı)
  * Üç fazlı dört telli
  * Üç Fazlı Üç Telli (Aron Bağlı) Sayaçlar

  Bu sayaçlara aron bağlı sayaçlar da denmektedir. Bir kap içerisine yerleştirilmiş bir fazlı iki sayaç gibi düşünülebilir. İki adet çalışma sistemi vardır. Bu tip sayaçlar nötrsüz, nötrlü ve nötrü topraklanmış veya nötr topraklı fakat yükleri dengeli sistemlerde kullanılır. İki çalışma sistemleri olduğundan, iki akım ve iki de gerilim bobini vardır.  Bu bağlantıda:

  * akım bobini 1 ve 3 numara ile
  * akım bobini 7 ve 9 numara ile

  * gerilim bobini 2 ve 4 numara ile
  * gerilim bobini 6 ve 8 numara ile gösterilmiştir.

  4 ve 6 numaralı uçlar iki gerilim bobinin ortak noktalarıdır. 1. gerilim bobinin 2 numaralı ucu 1. akım bobinin 1 numaralı giriş ucunu, 2. gerilim bobinin 8 numaralı ucu 2. akım bobinin 7 numaralı giriş ucuna köprülenmiştir.
  Yalnız iki faza göre akım ve gerilim bobinleri olduğundan, sarfiyatları üç faz dört telli sayaçlara göre azdır. Ayrıca yüksek gerilim ve yüksek akım devrelerinde kullanılırken iki akım ve iki gerilim trafosu gerektiğinden bir akım ve bir gerilim trafosundan tasarruf edilir. Maliyet açısından uygundur.
  Aron bağlı sayaçlar, akım bobinlerine bağlı olmayan üçüncü fazdan çekilen enerjiyi ölçmez. Bu nedenle aron bağlı sayaçlar üç fazı dengeli olan sistemlerde kullanılmalıdır.
  • Üç Fazlı Dört Telli Sayaçlar
  Üç fazlı, nötrlü ve nötrü topraklanmış sistemlerde dengesiz yüklerin çektikleri enerjinin ölçülmesinde kullanılır. Her fazın enerjisini ayrı ayrı ölçüp bunların toplamını verecek şekilde yapılmıştır.
  Üç ölçme sistemleri; yani üç akım, üç gerilim bobinleri vardır. Akım bobinlerinin her biri bir faza seri, gerilim bobinleri de kendi fazlarının girişi ile nötrü arasına paralel bağlıdır.  Üç fazlı dört telli sayaç bağlantısı

  Bu bağlantıda:

  * akım bobin uçları 1 ve 3 numaralı ile
  * akım bobini uçları 4 ve 6 numaralı ile
  * akım bobin uçları 7 ve 9 numaraları ile gösterilmiştir.

  Gerilim bobinleri 1. uçları (giriş uçları) akım bobinleri girişleri ile köprülenmiştir. 1. gerilim bobinin 2 numaralı ucu 1. akım bobinin 1 numaralı ucuna, 2. gerilim bobinin 5 numaralı ucu 2. akım bobinin 4 numaralı ucuna, 3. gerilim bobinin 8 numaralı ucuna 3. akım bobinin 7 numaralı ucuna köprülenmiştir. Gerilim bobinlerinin 10–12 numaralar ile belirtilen ortak uçları nötr iletkenine bağlanmıştır. Öyle ki nötr iletkeni sayacın 10 numaralı ucundan girer 12 numaralı ucundan çıkar (Şekil 3.6).
  Nötr hattının bağlanmadığı üç fazlı bağlantılarda vardır. Üç fazlı aktif sayacı devreye bağlayarak güç bulma yöntemlerini arkadaşlarınızla tartışınız. Farklı örnekler geliştiriniz.

  Reaktif Sayaçlar

  İşletmelerde çekilen reaktif gücü ölçen cihazlara reaktif sayaç denir. Alternatif akımda çalışan endüktif yükler (motor, trafo vb.) aktif gücün yanında bir de reaktif güç harcanır.
  Büyük işletmelerde çok sayıda motor ve trafo kullanıldığından çekilen reaktif güç de büyük olur. Dolayısıyla boşu boşuna para ödemiş oluruz. Ayrıca trafoyu ekstra yüklemiş olduğumuzdan dolayı enerji dağıtım şirketine olan yükümüz artar.
 3. IŞILAY
  Devamlı Üye
  Yapıları aktif sayaçlara benzerler. Aralarındaki fark sayacın gerilim bobinine uygulanan gerilimin akıma göre 900 kaydırılması gerekir.
  Aron bağlı sayaçlarda bir faz akımı ile diğer iki faz arası gerilimi alınarak bu şart sağlanmış olur.

  Ev ve küçük iş yerlerinde çalıştırılan endüktif özellikteki alıcılar reaktif enerji çeker; fakat bu güç çok küçük olduğundan böyle küçük aboneler için reaktif enerji sayacı istenmez. Bu nedenle reaktif sayaçlar 3 fazlı olarak üretilir.

  Redüktörlü Sayaçlar

  Sayaçların devreye bağlanmalarını üç şekilde inceleyelim.

  * Direkt bağlama
  * Akım ölçü trafo ile bağlama
  * Akım ve gerilim ölçü trafo ile bağlama

  Sayaçların direkt bağlanmaları ile ilgili açıklamaları incelenmişti, hatırlayınız. Diğer bağlama yöntemleri aşağıda anlatılmıştır.
  Sayaçların ölçeceği akımlar ve gerilimler büyük olduğunda devrelere ölçü trafoları ile bağlanırlar. Bazı tip sayaçlar ölçü trafolu olmasına rağmen sarfiyatı doğrudan kWh cinsinden gösterir. Bazıları ise ölçü transformatörleri ile kullandıklarında sayacın gösterdiği değer, trafonun dönüştürme oranı ile çarpılır.
  Örneğin, akım transformatörünün dönüştürme oranı ni, gerilim transformatörünün dönüştürme oranı nu, sayaçta okunan değer de K ise ölçülen enerji (A);
  A = K. ni. nu olur.

  • Akım Ölçü Trafolu

  Alçak gerilim şebekelerinde, büyük akım çeken tesislerde akım bobinine, bir ölçü transformatörünün sekonder uçları bağlanır. Bu tip yerler için sayacın akım bobini 5 A’lik ve gerilim bobini de şebekeye doğrudan doğruya bağlanacak şekilde düzenlenmiştir. Bağlantı şekillerine aşağıda yer verilmiştir.

  Bir fazlı aktif sayacın akım trafolu bağlantısı  Üç fazlı üç telli aktif ve reaktif sayacın akım trafolu bağlantısı • Üç fazlı dört telli aktif ve reaktif sayacın akım trafolu bağlantısı

  Akım ve Gerilim Ölçü Trafolu

  Yüksek gerilimli tesislerde güç sarfiyatını ölçmek için sayaçlar ölçü transformatörleri ile birlikte bağlanır. Böylece, yüksek gerilimin değeri sayaç için uygun bir seviyeye düşürüldüğü gibi aynı zamanda sayaç, yüksek gerilim devresinden de yalıtılmış olur.
  Hem büyük akım hem de büyük gerilim ölçülmesi gerektiğinde akım ve gerilim trafoları birlikte devreye bağlanır. Böylece yüksek değerli akım ve gerilim ölçülmesi sağlanmış olur.

  Elektronik Sayaçlar ve Bağlantıları

  Elektrik tesislerinde ve konutlarda kullanım için tasarlanan elektronik elektrik sayaçları tek fazlı ve üç fazlı olarak sınıf 1 hassasiyetinde üretilmektedir. Bu sayaçlara akıllı sayaçlar da denir. Hassasiyet sınıfları 0,5’e kadar düşürülmüştür. Günümüzde yeni yapılarda aboneliklerde elektronik sayaçların kullanılması zorunludur.

  TEDAŞ Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji İşleri Etüt İdaresi yetkilileri 2000 yılında yapmış oldukları çalışmalar neticesinde birtakım hesaplamalarda bulunmuşlar ve buna göre 17:00 ile 22:00 saatleri arasında kullanımın toplam kullanıma göre miktarı %15 olarak saptanmış. 2003 yılında bu oran daha da büyümüştür.
  Tüketimin yaklaşık % 25-30′ unun meskenlere ait olduğu düşünüldüğünde, meskenlerde kullanılan enerjinin büyük bir kısmının faal alanın dışına kaydırılmasıyla maksimum % 25′lik bir kullanım saat bazında kaybolarak daha fazla tasarruf sağlamaktadır. Saat zamanındaki aşırı yüklenmeden oluşan hat kayıpları, vs. diğer unsurların eklenmesiyle oluşan enerjinin 2000 yılı verilerine göre yıllık bazda % 15′lik kaydırılması neticesinde elde edilecek tasarruf, 1.5 milyar doları bulmaktadır. Bu kendi elimizdeki enerjiyi kullanma sırasında kâra geçmek anlamına gelir.
  Sonuçta elektronik elektrik sayacının kullanımının yaygınlaşması hem enerji üreticisine hem abonelere hem de ülke ekonomisine bir katkı sağlamaktadır.
  Sayaç bir taraftan wattmetre gibi bağlı olduğu devrenin gücünü ölçerken diğer taraftan zaman içinde değişen bu güçlerin zamanla çarpımlarını toplayıp kWh veya MWh olarak kaydeder. Zamana bağlı olarak alıcının çektiği güç, aşağıdaki şekildeki gibi olsun. Bu alıcının 0 ile tn zamanı arasında (T zamanı içinde) çektiği enerji, taralı S alanına eşittir. Taralı S alanı, Şekil 3.17’de görüldüğü gibi küçük parçalara ayrılabilir. Yani küçük olan parçaların toplamı taralı S alanını verir.

  Elektronik sayaçları nasıl tasarruf sağlar?

  Mekanik sayaçlar tek tarife üzerinden fiyatlandırıldığı için aylık gider sabittir, elektronik sayaç satın alınıp çok tarifeli sisteme abone olunduğu takdirde mekanik sayaçta tüketilen enerjiye ödenen tutar elektronik sayaçta daha azdır (Kullanılan zaman dilimine bağlı olarak). Ödenen faturada tasarruf sağlanılması için yalnızca elektronik sayaç almak yetmez ilgili kuruma başvuru yapılarak çok tarifeli sisteme abone olunması gerekmektedir.
  Çok tarifeli sistemde tarifelendirilen zaman dilimleri nasıldır ve bu tarifeler fiyatlandırmayı nasıl etkiler?
  Bu sisteme abone olan tüketicilerin sayaçları:
  (06:00–17:00) arası “Gündüz Tarifesi”
  (17:00–22:00) arası “Puant Tarifesi”
  (22:00–06:00) arası “Gece Tarifesi” olarak tarifelendirilir.

  * Gündüz tarifesinde normalden yaklaşık %5 daha ucuz faturalandırılır.
  * Puant tarifesinde normalden yaklaşık %50 daha pahalı faturalandırılır.
  * Gece tarifesinde normalden yaklaşık %50 daha ucuz faturalandırılır.

  Kendi Kendine Arıza Bulma

  Sayaç kendisindeki devreleri sürekli otomatik olarak kontrol edip arıza menüsünde arıza var veya yok ekranda belirtir. Bu hatalar: Bellek hatası, gerçek zaman saat hatası, saat pili zayıf uyarısı, sistem pili zayıf uyarısı, üst kapak ve klemens kapağı açık hatalarını gösterir.

  • Klemens ve Üst Kapak Açılma, Kapama ve Kaydetme Özelliği
  Üst kapağın veya klemens kapağının açılması durumunda her ay için ilk açılma tarihini ve o ay içindeki toplam açılma sayısını kaydeder. Kapak açılma tarihi ve adedi bilgilerinin son 12 ayı bellekte saklanır.

  • Sayaç İle İletişim, Optik Port İle Okuma

  (Enerji var iken ve yok iken) Elektronik sayaçlarımızın üzerinde optik port bulunmaktadır. Sayaç herhangi bir müdahale yapılmadan optik port ara-yüz bağlantısı ile hem bilgisayar üzerinden hem de el endeksörü kullanılarak okunabilir. Ayrıca elektrik kesik iken de LCD ekranını aydınlatan Back-Light sistemi sayesinde karanlıkta okunabilir.
  • RS 485 Üzerinden Okuma
  RS 485 çıkışı sayesinde RS 232 = RS 85 adaptör yardımı ile doğrudan bilgisayara bağlanarak okuma programı yardımı ile okunabilir. Sayaçlar bu data çıkışı sayesinde ileriki dönemlerde uzaktan okuma ile ilgili çalışmalar hiçbir zorunluluk yok iken bu konuda bir çok firma bu sistemin alt yapısını hazırlamış bulunmaktadır. Böylece abonedeki sayaç okuma işlemi için tahsis edilen personelin işlevini bu bağlantı ile ortadan kaldıracaktır. En önemlisi ise kaçak elektrik kullanımını azaltmada en önemli faktör olarak görülmektedir.

  Yedekleme Güç Beslemesi

  Elektrik kesintilerinde elektronik sayaç, süper kapasitör ve bir pil bileşiminden oluşan kesintisiz bir güç kaynağından yararlanarak gerçek zaman saati ve takviminin sürekli beslenmesini sağlar. Bu sistemle elektrik kesintilerinde saat ve tarih / takvim bilgilerinin korunması güvenli olarak sağlanmış olmaktadır.
  • Led Sinyali ve Pulse Çıkışları
  Sayaç üzerinde yanıp sönen LED’ler mevcuttur.
  • Yaz/ Kış Otomatik Zaman Saati Ayarı
  Elektronik sayaçlar yaz / kış saat uygulamasını üretim tarihinden itibaren 16 yıl süre boyunca otomatik olarak kendiliğinden ayarlar.

  * Demantmetre Fonksiyonu
  * Zaman Programlanması

  Tüm elektronik sayaçlar demantmetrelidir. 5, 10, 15, 30, 45, 60, 120 dakikaya ayarlanabilir özelliktedir. 6 aylık bilgiler hafızada saklıdır.
  Bir günlük zaman en çok 12 zaman dilimine bölünebilir ve her bir zaman dilimi 4 tarifeden birine eşleştirilip seçilebilir. Ayrıca günlük zaman programının yanında haftalık zaman programlanması (WP), Aylık zaman programlanması (MP) ve tatil zaman programlanması (HP) yapılabilir.
  • Çalıştırma ve Fonksiyon Kontrolleri
  Sayaç monte edilip enerji verildiği zaman LCD ekrana görüntü gelir.
  • Klemens Kapağı Açma/Kapama Kontrolü
  Klemens kapağı yerine vidalandıktan sonra LCD ekranında kilit sembolleri yanıp sönmeye başlar. Optik port ile okuma yapılınca bu sembol kaybolacaktır.
  • Auto Display
  Auto-Display modu sayacın çalışmaya başlamasıyla birlikte devreye girer. Her bilgi 5 sn. ekranda görünür ve kendinden sonra gelen bilgi ekrana gelir.
  • Fazların ve Akımların Kesilmesi Kaydı
  Elektronik sayaçların birçoğu en son faz kesilme zamanının başlangıç ve bitiş tarih ve saatlerini (her faz için ayrı ayrı ve toplam) faz kesilme toplam zamanını dakika olarak, en son akım kesilme zamanının başlangıç ve bitiş tarih ve saatlerini (her faz için ayrı ayrı ve toplam) akım kesilme zamanının dakika olarak toplam süresini ve en son ters akım oluşma zamanının başlangıç, bitiş tarih ve saatlerini (faz, faz ve toplam olarak) ters akım oluşma zamanının toplam süresini dakika olarak hafızasına kaydeder.

  • Mevcut Panolara Uygunluk

  Elektronik sayaçlar, Türkiye koşullarının gereği olan, kullanımdaki diğer elektrik pano ve ekipmanlarına, TSE standart ölçülerine uygun imal edilmektedir. Mekanik sayaçlarla birlikte, aynı panoda kullanmak mümkündür.

  Kullanım Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

  * Sayacınızı maksimum akımın (Teknik özelliklerde ve sayacın üzerindeki kimlik bilgilerinde parantez içerisinde gösterilmiştir) 10 saniye üzerinde çalıştırmayınız.
  * Elektrik enerjisi bulunan kısımlara dokunmayınız.
  * Sayacın sökülmesi ve takılması sırasında elektrik mutlaka kesilmelidir.
  * Sayacınızın montajı, yetkili kurum ya da teknisyenler tarafından bağlantışeması referans alınarak yapılmalıdır.
  * Sayacınızı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.
  * Sayacınızı darbeye karşı muhafaza altına alınız.
  * Sayacınızı sudan ve aşırı nemden koruyunuz.
  * Sayacın dış yüzeyini; plastik ve türevlerini çözücü maddeler ile temizlemeyiniz.
  * Gerektiğinde sadece ön camı kuru bir bez ile silebilirsiniz.
  * Klemens kapağına müdahale etmeyiniz.
  o Bağlantısı yapılmış sayacın klemens kapağı söküldüğünde ya da klemens
  o kapağı üzerine tutturulmuş plastik çubuk parça, gövde üzerindeki yuvas ına tam girmediğinde LCD göstergede ikaz mesajı belirir.
  * Sayaçta 2 adet mühür yeri vardır. Bu noktalarla oynamayınız.
  * Bu cihaz bir ölçü aletidir. Lütfen taşıma esnasında gerekli özeni gösteriniz.
  * Sayacınızı kullanım kılavuzun da belirtilen talimatlar haricinde kullanmayınız. Aksi takdirde firma hiçbir sorumluluk üstlenmez.

  Kartlı Sayaçlar ve Yapısı

  Değişik enerji kaynaklarına yönelimin sürekli olduğu süreçte, tasarruf ciddi bir öneme sahiptir. Dolayısıyla üretimin ve özellikle tüketimin çok dikkatli yapılması ve insanların bu konuda bilinçlendirilmesi gerekmektedir
 4. soneleman
  Yeni Üye
  Paylaşım İçin teşekkürler

+ Yorum Gönder


ölçme aletleri ve çalışma prensipleri