+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Konuları Forumunda 2000 ve 2008 yılının nüfus verileri yılı nüfus verileri gerekiyor grafik olarak Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  2000 ve 2008 yılının nüfus verileri yılı nüfus verileri gerekiyor grafik olarak
  bana türkiye'nin 2000 ve 2008 yılının nüfus verileri gerekiyor ama grafik şeklindedir. 2. AciLForum
  Moderators

  2000 ve 2008 yılının nüfus verileri yılı nüfus verileri gerekiyor grafik olarak


  3 1 Aralık 2008 tarihi itibarıyla Türkiye nüfusu 71.517.100 kişiydi. 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla Türkiye nüfusu 72 561 312 kişidir. 2008 yılında Türkiye nin yıllık nüfus artış hızı Binde 13,1 olarak gerçekleşmiştir. Ülke nüfusunun % 75 i il ve ilçe merkezlerinde yaşamaktadır.

  Yerleşim yeri nüfusları, 2007 yılında kurulan ve İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından güncellenen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)’nden alınan nüfusla birlikte kurumsal yerlerde kalan nüfus dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Kurumsal yerlerde (kışla, cezaevi, huzurevi, üniversite öğrenci yurtları vb.) kalanlar uluslararası tanım gereği ikamet adreslerinde değil, kurumsal yerlerin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna dahil edilmişlerdir.

  Ayrıca il, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken; NVİGM tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)’nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan; idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri de dikkate alınmıştır.

  Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre nüfusa ilişkin önceki sonuçlar, 2007 yılı için 21 Ocak 2008 tarihinde, 2008 yılı için ise 26 Ocak 2009 tarihinde kamuoyuna açıklanmıştır. Bu haber bülteni ile 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla 2009 yılı nüfus sonuçları kamuoyuna duyurulmaktadır.

  31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla Türkiye nüfusu 72.561.312 kişidir.

  Nüfusun % 50,3’ünü (36.462.470 kişi) erkekler, % 49,7’sini (36.098.842 kişi) ise kadınlar oluşturmaktadır.

  2009 yılında Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı binde 14,5 olarak gerçekleşmiştir.

  2009 yılında 81 ilden; 67’sinin nüfusu bir önceki yıla göre artarken, 14 ilin nüfusu azalmıştır. Nüfus artış hızı en düşük olan ilk üç il; Tunceli (binde -40), Ardahan (binde -37) ve Kars (binde -18,1)’dır. Nüfus artış hızı en yüksek olan ilk üç il ise sırasıyla; Çankırı (binde 49,4), Bilecik (binde 45) ve Isparta (binde 32,2)’dır.

  Ülke nüfusunun % 75,5’i il ve ilçe merkezlerinde yaşamaktadır.

  Toplam nüfusun % 75,5’i (54.807.219 kişi) il ve ilçe merkezlerinde ikamet ederken, % 24,5’i (17.754.093 kişi) belde ve köylerde ikamet etmektedir.

  İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus oranının en yüksek olduğu il % 99 ile İstanbul, en düşük olduğu il ise % 31,9 ile Ardahan’dır.

  Nüfusun % 17,8’i İstanbul’da ikamet etmektedir.

  Toplam nüfusun % 17,8’i (12.915.158 kişi) İstanbul’da ikamet etmektedir. Bunu sırasıyla; % 6,4 ile (4.650.802 kişi) Ankara, % 5,3 ile (3.868.308 kişi) İzmir, % 3,5 ile (2.550.645 kişi) Bursa, % 2,8 ile ise (2.062.226 kişi) Adana takip etmektedir. Ülkemizde en az nüfusa sahip olan Bayburt ilinde ikamet eden kişi sayısı ise 74.710’dur.

  Nüfusun yarısı 28,8 yaşından küçüktür.  Kadın-Erkek nüfusunun yaşlara göre dağılımı  Ülkemizde ortanca yaş 28,8’dir. Ortanca yaş erkeklerde 28,2 iken, kadınlarda 29,3’tür. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin ortanca yaşı 28,7; belde ve köylerde ikamet edenlerin ortanca yaşı ise 29,1’dir.

  Nüfusun % 67’si 15 ile 64 yaşları arasındadır.

  15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus, toplam nüfusun % 67’sini oluşturmaktadır. Ülkemiz nüfusunun % 26’sı 0-14 yaş grubunda, % 7’si ise 65 ve daha yukarı yaş grubunda bulunmaktadır.

  Türkiye’de kilometrekareye 94 kişi düşmektedir.

  Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı” Türkiye genelinde 94 kişidir. Bu sayı illerde 11 ile 2.486 kişi arasında değişmektedir. İstanbul 2.486 kişi ile nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu il’dir. Bunu sırasıyla; 421 kişi ile Kocaeli, 322 kişi ile İzmir, 249 kişi ile Hatay ve 245 kişi ile Bursa illeri izlemektedir.

  Nüfus yoğunluğunun en az olduğu il ise 11 kişi ile Tunceli’dir. Yüzölçümü büyüklüğüne göre ilk sırada yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 51, yüzölçümü en küçük olan Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 239’dur.

 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  2000 ve 2008 yılının nüfus verileri yılı nüfus verileri


  2000 ve 2008 yılının nüfus verileri yılı nüfus verileri 1 - K.jpg2000 ve 2008 yılının nüfus verileri yılı nüfus verileri 2 - K.jpg
+ Yorum Gönder


2000 yılındaki ülkemiz yaş grafiği