+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Konuları Forumunda İstiğfar ne demektir? Dinimizde ehemmiyeti nedir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İstiğfar ne demektir? Dinimizde ehemmiyeti nedir?
  İstiğfar ne demektir? Dinimizde ehemmiyeti nedir? 2. AciLForum
  Moderators

  İstiğfar; af dilemek, niyaz etmek, tevbe etmek, yalvarmak demektir.


  Mü’min hata işler peşinden hemen istiğfar eder
  “Mü’min hata işler, peşinden tevbe istiğfar eder. Mutlu kimse tevbesini bozmadan ölen kimsedir.” (Tergib ve Terhib)


  Her gün istiğfar edilmelidir
  “Günde iki kere istiğfar etmeyen kimse kendine zulmetmiş olur.” (Ebu Dâvud)


  Günahlar istiğfar edilirse küçülür“Küçük günahlarda ısrar edilirse küçük kalmaz. Büyük günahlarda istiğfar edilirse büyük kalmaz.” (Deylemî)
  “Âdemoğullarından herkesin iki sahifesi vardır. Birine gündüz işlediği ameller diğerine gece işlediği ameller yazılır. Sonra bu iki sahife dürülür eğer her ikisinde bir günah için olsa bile istiğfar varsa sahifeler nur saçar. Eğer ikisinde de istiğfar yoksa simsiyah bir halde dürülürler.” (Şirat’ül İslam)


  İstiğfar kalbin cilasıdır
  “Günahlar kalbi paslandırır, karartır. Kalplerin cilası ise istiğfardır.” (Beyhakî)


  İstiğfar kıyamet günü sevinmeye vesiledir
  “Kıyamette amel defterinde çok istiğfar bulunana müjdeler olsun!” (Beyhakî)
  “Amel sayfasının kendisini sevindirmesini isteyen kimse çokça istiğfar etsin.” (Beyhakî)
  “Günde yetmiş kere günaha dönse de istiğfar eden ısrar etmiş olmaz.” (Ebu Ya’la)

  “İstiğfar amel sayfasından nur saçar.” (İbni Asâkir)


  Amel defterinde bir nebze istiğfar bulunanlara cennet verilsin
  Ebu’d-Derda şöyle buyurmuştur:
  “Amel defterinde bir nebzecik de olsa istiğfar bulunan kimselere cennet verilsin.” (Hayat’üs Sahabe)


  Yatmadan önce üç defa istiğfar edilmelidirİstiğfarın Allah (cc) nezdindeki değeri bir hadiste şöyle ifade edilir:
  "Kim yatağına girince üç defa:
  "Estağfirullâhe'l-Azîm ellezî Lâ Ilâhe İllâ Hüve'l Hayyu'l-Kayyûm (Kendisinden başka hiç bir ilâh olmayan, diri ve her an yaratıklarını gözetip duran yüce Allah'tan bağışlanmamı dilerim)" derse, Allah günahlarını deniz suyunun damlaları kadar çok olsa da bağışlar" buyrulmuştur. (Tirmizî)


  Kul tekrarla günah işlese bile Rabbinden bağışlanma dilemelidir
  Bir adam geldi Resülullah’a (asm):
  ‘Ey Allah'ın Resulü bir günah işledim’ dedi. Resulullah (asm):
  ‘Günah işlediğin zaman Allah’dan bağışlanma dile’ buyurdu. Adam:
  ‘İstiğfar ediyorum sonra dönüp tekrar günah işliyorum’ dedi. Resulullah (asm):
  ‘Günah işlediğinde dön, yine Allah’dan bağışlanma dile’ buyurdu.
  Adam dördüncü kere de aynı şeyi söyleyince, Allah'ın Resulü:
  ‘Şeytan yoruluncaya kadar Rabbinden bağışlanma dile.’ buyurdular. (İbn-i Kesir Tefsiri)


  Kulun istiğfarının İblis’in helakini netice verirŞeytan, müminleri günahlarından arındıran tevbeden elbette hiç hoşlanmamaktadır. Müminleri tevbeden uzaklaştırmak için oynadığı en önemli oyun, insana kusurunu itiraf ettirmemesidir. Böylece tüm günahların affına vesile olacak olan istiğfar yolunu insana kapatır. Unutulmamalıdır ki; tevbeye giden yol, kusurunu bilmekten geçmektedir.
  Kelime-i tevhit ve istiğfara sarılın ve bunları çokça yapın, zira İblis:
  ‘İnsanları günahlarla helak ettim; La İlahe İllallah ve istiğfar da beni helak etti. Bunu görünce ben de onları heva ve hevesleri ile helak ettim. (Bu halde iken) onlar kendilerini doğru yolda sanıyorlar.’ demiştir. (Ebu Ya’la) Kaynak:
  http://www.sorusorcevapbul.com - İstiğfar ne demektir? Dinimizde ehemmiyeti nedir?

 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  İstiğfar ne demektir


  Kur’an’ın birçok ayetinde geçtiği gibi, tevbe ve istiğfar etmek Allah’ın bir emridir ve başlı başına bir ibadettir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) günahsız olup geçmiş ve gelecek günahlarının bağışlandığına dair Rabb’imizden müjde aldığı halde günde yetmiş, bazen yüz kez tevbe istiğfar ettiğini belirtmiştir.
  Rabb’imiz günah işleyen kimselere tevbe yolunu göstererek, şöyle müjde verir:

  "Ancak tevbe eden ve güzel işler yapanlar bundan müstesnadır. Allah onların günahlarını silip yerlerine iyilikler verir. Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir." (Furkan: 70)

  Çok tevbe etmek, Allah’ın sevgisini kazandırır:

  "Şüphesiz Allah, tekrar tekrar günah işlediği halde üst üste tevbe eden kulunu sever." (Bakara: 222)

  Mademki Allah tevbe edenleri sever, o halde hiç günahımız olmasa bile sık sık tevbe ve istiğfar etmemiz gerekir. Tevbe, yapılan günahtan pişman olmak, üzülmek, bir daha işlememeye karar vermektir. Tevbe eden kişi, Allah’ın rahmetine ve mağfiretine güvenmeli, O’ndan ümit kesmemelidir.

  "Kullarıma haber ver ki, Ben hiç şüphesiz çok bağışlayıcı, çok merhamet ediciyim." (Hicr: 49)

  Günahtan hemen sonra tevbe etmek farzdır. Tevbeyi geciktirmek de büyük günahtır. Bunun için de, ayrıca tevbe etmek gerekir. Kur'an-ı kerimde mealen buyruluyor ki:

  "Allah’a tevbe edin!" (Nur 31)

  "Allahü teâlâ, tevbe edenleri sever." (Bakara 222)

  "Allah’a tevbe-i nasuh yapınız!" (Tahrim 8)

+ Yorum Gönder