+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Konuları Forumunda Zekatı eda etmemek kişiyi hangi cezalara müstehak eder Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Zekatı eda etmemek kişiyi hangi cezalara müstehak eder
  Zekatı eda etmemek kişiyi hangi cezalara müstehak eder? 2. Gebzeberkay
  Devamlı Üye

  Zekatını eda etmeyen kişiler Resulullah’ın (asm) şefaatinden mahrum kalırlar


  "Biriniz kıyamet gününde koyun sırtında meleyerek gelecek ve (şefaat dilemek için) bana:
  “Ey Muhammed!” diye seslenecek. Ben ise ona:
  “Ben (zamanında) tebliğ ettim; artık senin için bir şey yapamam.” diyeceğim. Yine biriniz kıyamette bağıran deveyi sırtına yüklenmiş bir halde gelecek ve bana:
  “Ey Muhammed!” diye seslenecek. Ben de ona şöyle diyeceğim:
  “Ben tebliğ ettim; artık senin için bir şey yapamam, sen kendine yapacağını yaptın.” (Cem'u'l-Fevaid)
  Zekat borcunu ödemeyenler hulefanın savaştığı insanların konumuna düşerler
  Ebu Hureyre'den (ra):
  Allah Resulü (asm), vefat edip Ebu Bekir (ra) halife olduğu zaman, Araplardan inkar edip kafir olanlar oldu. Ömer (ra) dedi ki:
  "Bu insanlarla nasıl savaşırsın?” Allah Resulü (asm) şöyle buyurmuştur:
  "İnsanlar "Lâ ilahe illallah" deyinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum. Kim "Lâ ilahe illallah" derse, canını ve malını benden korumuş olur. Ancak (kanının dökülmesini) hak ederse başka. (Gizli günahlarının) hesapları Allah'a aittir."
  Bunun üzerine Ebu Bekir (ra) şu cevabı verdi:
  "Vallahi namazla zekat arasını ayıranlara karşı mutlaka savaşırım. Çünkü zekat malın hakkıdır. Vallahi Allah Resulü (asm) zamanında ona zekat olarak vermiş oldukları dişi keçiyi bana (zekat olarak) vermemeye yeltenirlerse, bu zekata engel olmak suçundan dolayı onlarla savaşırım."
  Sonradan Ömer (ra) dedi ki:
  "Vallahi onlarla savaşılması hususundaki hüküm, Allah'ın (cc) Ebu Bekir'in (ra) gönlünü açmasından dolayıdır. Ben bu sayede onlarla savaşmanın hak olduğunu öğrendim." (Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi)
  Zekatı ödemeyen kişiler zekatını ödemediği malı ile ahirette karşılaşacaktır
  "Kimin malı olup da onun zekatını vermezse o mal, kıyamet günü sahibi için dazlak başlı ve iki gözü arasında kara bir nokta bulunan büyük bir ejderha şeklinde gelip boynuna dolanacak ve onu iki dudağı ile yakalayacak. Sonra şöyle diyecek:
  “İşte ben senin o biriktirip de zekatını vermediğin malınım."
  "Allah'ın bol nimetlerinden verdiklerinde cimrilik edenler, sakın bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Bilakis bu onların kötülüğünedir. Cimrilik yaptıkları şey kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır." (Al-i İmran, 180)" (Cem'u'l-Fevaid)
  Zekatını ödemekten kaçınan kişiler malının daha ziyadesinden mahrum kalırlar
  "Kim malının zekatını ecrini bekleyerek verirse, ecrini alır. Kim vermezse ben ondan (zorla) alırım. Bu defa malının yarısı borçlardan bir borç (gibi) olmuş olur. Ey Rabbimiz! Muhammed ailesine ondan (zekat malından) bir şey yoktur." (Cem'u'l-Fevaid)
  Zekat borcunu ödemeyen kişiler ahirette fakirlerin şikayeti ile karşılaşırlar
  "Kıyamet gününde fakirlerden dolayı zenginlerin vay haline! Çünkü onlar şöyle diyeceklerdir:
  “Ey Rabbimiz! Bu zenginler bize haksızlık ettiler. Senin bizim için onlara farz kıldığın hakkımızı vermediler.” Allah Teala da şöyle diyecektir:
  “İzzetim ve celalim hakkı için, sizi yaklaştıracağım, onları uzaklaştıracağım.”
  Allah Resulü (asm) daha sonra şu ayeti okudu:
  “Onların mallarında sâil ve yoksul için belirli bir hak vardır.” (Mearic, 25-25) (Taberani)
  Zekatı ödememek malların telef olmasına sebebiyet verir
  "Zekatın verilmemesi, karada ve denizde malların telefine sebep olur." (Taberani)
  Zekatı eda etmemek malda bereketsizliğe vesiledir
  "Herhangi bir kavim zekat vermezse mutlaka Allah onlara kıtlık verir." (Taberani)
  Zekatı ödenmeyen mal ahirette sahibine ceza vesilesi olur
  “Zekatını ödemeyen herkesin (zekata tabi) malı kıyamet günü kendisi (ni tazib etmek) için erkek bir kel yılan şekline konularak boynunun gerdanlığı olur.” buyurdu. Sonra Resulullah (asm) bize Allah Teala’nın (cc) kitabından bunu tasdik edici:
  “Allah'ın, kereminden verdiği servette cimrilik edenler, sakın bu cimriliğin kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Bilakis bu, onlar için şerdir. Cimrilik ettikleri şey, kıyamet günü onların boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” (Al-i İmran, 180) ayetini okudu." (Sünen-i İbni Mace)

 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  Zekatı eda etmemek kişiyi hangi cezalara müstehak eder  Biriniz kıyamet gününde koyun sırtında meleyerek gelecek ve (şefaat dilemek için) bana:
  “Ey Muhammed!” diye seslenecek. Ben ise ona:
  “Ben (zamanında) tebliğ ettim; artık senin için bir şey yapamam.” diyeceğim. Yine biriniz kıyamette bağıran deveyi sırtına yüklenmiş bir halde gelecek ve bana:
  “Ey Muhammed!” diye seslenecek. Ben de ona şöyle diyeceğim:
  “Ben tebliğ ettim; artık senin için bir şey yapamam, sen kendine yapacağını yaptın.” (Cem'u'l-Fevaid)

+ Yorum Gönder