+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Konuları Forumunda Ahlak Kuralları Nedir? Ahlak Kuralları Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ahlak Kuralları Nedir? Ahlak Kuralları Hakkında Bilgi
  Ahlak Kuralları Nedir? Ahlak Kuralları Hakkında Bilgi 2. Sibel
  Devamlı Üye

  Ahlak Kuralları Nedir? Ahlak Kuralları Hakkında Bilgi

  Ahlak kuralları iki ayrı kategoride incelenebilir:  Kişisel ahlak,fertlerin benimsedikleri ahlak ilkelerini ifade için kullanılan bir terimdir.Kişisel ahlak,kişinin yaşadığı toplumdan çoğu kez soyutlanamaz toplumun ahlak değerleri toplum üyelerinin çoğunluğunca benimsenir.Ancak kişinin toplumunkilerden ayrı ve bazen onlarla çelişen ahlaki değerlere sahip olması da mümkündür.
  Sosyal ahlak,daha çok toplum düzeyinde ve kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerinde etkinliği görülen kurallardan oluşur.Sosyal ahlak kuralları toplumun kişilerden istediği davranış modellerini gösterir.Sosyal ahlak kurallarının ebedi ve değişmez nitelikli olduklarını savunmak zordur.Bu kurallar topluma ve zamana göre değişebilir.Aynı toplumda da bu kuralların zamanın akışı içinde farklılaşması ve değilmesi çoğu kez göze çarpar.
  Ancak sınırlı sayıda da olsa insanlığın ortak değeri olan ve şimdiye kadar değişmeyen ahlak kurallarının varlığı da dikkati çekmektedir:’Yalan söylememek’böyle bir ahlaki ilke olarak değerlendirilebilir.Bununla birlikte sosyal ahlak kurallarının toplumda barışı ve güveni sağlayıcı,uzlaşmazlıkları bertaraf edici,kişileri birbirine yaklaştırıcı,sosyal dayanışmayı kuvvetlendirici ve toplumun dağılmasını ve bölünmesini önleyici özelliklere sahip olduğu çoğu kez görülmektedir.

+ Yorum Gönder


ahlak kuralları hakkında bilgi,  ahlak kuralları nelerdir vikipedi,  ahlak kuralları vikipedi,  milli ahlak kuralları,  milli ahlak kuralları nelerdir,  ahlak kuralları nedir vikipedi