+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Konuları Forumunda Güneş sistemi ve ötesi nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Güneş sistemi ve ötesi nedir
  Güneş sistemi ve ötesi nedir ? 2. Sibel
  Devamlı Üye

  Güneş sistemi ve ötesi nedir  Gök cisimlerini, onların köklerini, değişimlerini fiziksel ve kimyasal özelliklerini gözlemlere dayanarak açıklayan bilime (gök bilimi) veya (astronomi) denir. Gök biliminin temeli çağlar öncesine dayanmaktadır. Günümüzde arkeolojik bulgular sonucunda gök bilimi yeryüzündeki en eski bilimlerden biri olarak kabul edilmektedir.

  Çin uygarlığı yıldızları esas alarak takvim hesaplamaları yapmıştır. Çin astronomisi MÖ 1. Yüzyılda güneş lekeleri konusunda bilgi vermektedir. Ayrıca kuyruklu yıldızlar, süpernova, meteorlar hakkında da Çin astronomisinde kayıtlara rastlanmaktadır.

  Hint astronomisinde ise ay ve güneş arasındaki uzaklıklar konusunda ayrıntılı bilgiler vermiştir.

  Mayalar ise hiçbir optik aletleri olmadığı halde Venüs’ün evrelerini doğru olarak saptamışlardır.

  (Astronomi üzerine araştırmalar yapan bilim insanlarına gök bilimci veya ast rom denir)

  1.Gök cisimleri tanımlayalım

  Şimdi astronominin incelediği gök cisimlerine kısaca bir göz atalım.

  Gök cismi: Uzayda bulunan gezegenlerin, yıldızların, meteorların ve tüm diğer cisimlerin genel adına gök cismi denir. Bazı gök cisimlerini çıplak gözle görebiliyorken bazılarını ancak çok gelişmiş teleskoplar yardımıyla görebilirsiniz.

  Yıldız: Çevresine ısı ve ışık yayan küresel gök cisimlerine yıldız denir. Yıldızlar farklı büyüklüktedir. İçine 1.300.000 adet Dünya sığabilecek büyüklükte olan güneş, orta büyüklükte bir yıldızdır. Bir yıldızın hayatı bulutsu veya nebula ası verilen gaz ve toz yığınları arasında başlar.

  Nebulalar ışık kaynağı değildir. Ancak yapılarındaki gazın parlaması ve tozların yıldızlardan gelen ışığı yansıtmalarıyla resimlerdeki gibi ortaya harika ışık manzaraları çıkmaktadır.

  Yıldızlar aşağıdaki özelliklere sahiptir.

  *Güneş hariç diğer yıldızlar ancak teleskopla gözlenebilir.

  *canlı değildirler. Fakat canlılar gibi doğar, yaşar ve ölürler.

  *Ömrü sona eren yıldızlar büyük bir patlamaya yok olur.

  Yıldızların renkleri sıcaklarına göre değişir. En sıcak yıldızlar beyaz veya mavi renkte, orta sıcaklıktaki yıldızlar sarı renkte, düşük sıcaklıktaki yıldızlar ise kırmızı renkte ışık yayar.

  Takımyıldızı: Dünya’da gökyüzüne baktığında bazı yıldızlar birbirlerine daha yakın durur. Bu yıldızların oluşturduğu guruplara takımyıldızı denir. Eski uygarlıklar tarafından takımyıldızlarına hayvan nesne ve insan isimleri verilmiştir.

  Orion takımyıldızını oluşturan yıldızlar hayali çizgilerle birleştirilerek bir avcı tasvir edilmiştir.

  Küçükayı, çoban yıldızı, Ejderha, kuzey tacı takımyıldızlarını adlandırır.

  Kuyruklu yıldız: Gerçekte bir yıldız olmayan kuyruklu yıldızlar çok eski çağlardan beri bilinmektedir. Kitli dev kartopu olarak da bilinmektedir.

  Kuyruklu yıldızlar Güneş’in çevresinde belli bir yörüngede hareket eder. Kuyruklu yıldız denilen gök cismi kirli buz, donmuş gazlar ve tozlardan oluşur. Kuyruklu yıldız güneş’e yaklaştıkça, sıcaklığın etkisiyle yapısındaki buzlar buharlaşmaya başlar. Serbest kalan gazlar ve taşlar güneş rüzgârları tarafından itilir. Böylece kuyrukluyıldızın kısmı güneşin aksi yönünde oluşur.

  Kuyruklu yıldızlardan en çok bilineni Dünya’dan 76 yılda bir gözlenen Halley kuyruklu yıldızdır. En son 1986 yılında gözlemlenmiştir.

  Dünya’da en son izlenebilen kuyruklu yıldız ıkayehang 2002de gözlemlenmiştir.

  Gök taşı: Gezegenler arasında bulunan taş parçalarına meteor denir. Meteorlar ışık yaymaz. Ancak dünya atmosferine girdiklerinde hava sürtünmesi nedeniyle ısınır ve ışık yaymaya başlarlar. Bu olaya (yıldız kayması)denir. Dünya’ya düşen atmosferine her gün binlerce meteor çarpar. Bunların çoğu atmosferde yok olur.

  Yeryüzüne ulaşan meteorlar büyüklüklerine göre, farklı çaplarda çukur oluşmasına neden olur. Bu çukurlara Gök taşı çukuru denir.

  Ülkemizde ise Doğubayazıt’ta gök taşı çukuru bulunmaktadır.

  Ayda atmosfer olmadığı için ay yüzeyine pek çok meteor çarpar ve meteor çukuru oluşturur.

  Gezegen

  Gezegenler yıldızlardan aldığı ışığı yansıtır. Yıldızlardan küçük boyutlu ve soğukturlar. Gezegenlerin gökyüzündeki konumu geceden geceye değişir.

  Aşağıdaki tabloda gezegenler ve yıldızlar arsındaki farklar verilmiştir.

  Gezegenler Yıldızlar

  1.Soğukturlar Sıcaktırlar

  2.Boyutları küçüktür Boyutları büyüktür

  3.Gökyüzündeki konumlar değişir. Gökyüzündeki konumları değişmez.

  4.Üzerlerine düşen ışığı yansıtır. Isı ve ışık kaynağıdırlar.

  5.Yansıttıkları ışık süreklidir. Titreşen ışık noktaları gibi gözükürler.
+ Yorum Gönder


güneş sistemi ve ötesi hakkında bilgi