+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Konuları Forumunda Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz Dilekçesi
  Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz Dilekçesi 2. @BDULL@H
  Yeni Üye

  Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz Dilekçesi

  Soruşturma No: /
  Karar No: /

  …………….. AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
  Gönderilmek Üzere
  AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
  Sunulmak Üzere
  CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
  …………..

  KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA

  DAİR KARARA İTİRAZ EDEN

  MÜŞTEKİ :

  MÜDAFİİ :

  ŞÜPHELİ :

  SUÇ : Mala zarar verme ve hakkı olmayan yere tecavüz etme.

  SUÇ TARİHİ : …/…/…

  TALEP KONUSU : Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itirazlarımızın kabulü ile şüpheli hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesi dileğidir.

  İTİRAZ NEDENLERİ :

  1- Şüpheli hakkında Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar usul ve yasaya aykırıdır. Dosyada müştekinin müdafisi olduğum halde kararın bana değil de, müşteki asile tebliğ edilmesi yerinde değildir.

  2- Yine olayda, Türk Ceza Kanununun 152. maddesindeki mala ve zarar verme ve 154. maddesindeki hakkı olmayan yere tecavüz etme olayının unsurları oluştuğu halde, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

  3- Savcılık Makamı delilleri takdirde yanılgıya düşmüştür. Olaya konu suçlar, idari para cezasının oluşuğu nitelikte değil, Kamu davası açılması niteliğindedir. Bu yüzden Savcılık Makamı delilleri takdirde yanılgıya düşmüştür.

  SONUÇ VE İSTEM : Yukarda arz edilen nedenlerle, kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itirazlarımızın kabulü ile şüpheli hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini saygıyla talep ederim. …/…/…

  Müşteki Vekili

  Av.
+ Yorum Gönder


kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz,  kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz dilekçesi,  kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz dilekçesi,  kovuşturmaya yer olmadığına dair karar,  kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz dilekçe örneği,  kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz dilekçesi örneği