+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Konuları Forumunda Süre Tutum ve Duruşma İstemli Temyiz Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Süre Tutum ve Duruşma İstemli Temyiz Dilekçesi
  Süre Tutum ve Duruşma İstemli Temyiz Dilekçesi 2. @BDULL@H
  Yeni Üye

  Süre Tutum ve Duruşma İstemli Temyiz Dilekçesi

  Süre Tutum ve Duruşma İstemli Temyiz Dilekçesi
  Dosya Esas No: …/…
  Dosya Karar No: …/…
  Murafaa ve Tahliye Taleplidir
  YARGITAY ( ) CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
  GÖNDERİLMEK ÜZERE
  ERZİNCAN AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

  TEMYİZ VE SÜRE TUTUM
  TALEP EDEN SANIK : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
  Adres
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  SUÇ : Sarkıntılık, ırza geçme, alı koyma
  MAĞDURLAR : Adı ve Soyadı, Açık kimliği, Adres
  Adı ve Soyadı, Açık kimliği, Adres
  Adı ve Soyadı, Açık kimliği, Adres
  TALEP KONUSU : Temyiz ve süre tutum isteğimizin kabulü ile işbu hükmün bozulmasına, müvekkilimin tahliyesine ve temyiz incelemesinin murafaalı yapılması karar verilmesi dileğidir.
  TEMYİZ NEDENLERİ : Mahkemece verilen hüküm usul ve yasaya aykırıdır. Sanığın beraati yerine mahkûm edilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Tarafımıza gerekçeli karar gelinceye kadar süre tutum isteğimizle birlikte iş bu temyiz dilekçemizi veriyoruz.
  HUKUKİ NEDENLERİ : CMK. md. 291, 299 ve ilgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen nedenlerle ve tetkikiniz esnasında ortaya çıkacak sair nedenlerle, işbu hükmün bozulmasına, müvekkilimin tahliyesine ve gerekçeli temyiz layihamızı hazırlayabilmek için, gerekçeli kararın tarafımıza tebliğine kadar süre tutum isteğimizin de kabulüne, temyiz incelemesinin murafaalı yapılmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. …/…/…
  Sanık vekili
  Avukat Adı ve Soyadı
  İmza
+ Yorum Gönder