+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Konuları Forumunda Boşanma Davasında Cevaba Cevap Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Boşanma Davasında Cevaba Cevap Dilekçesi
  Boşanma Davasında Cevaba Cevap Dilekçesi 2. @BDULL@H
  Yeni Üye

  Boşanma Davasında Cevaba Cevap Dilekçesi


  ….. AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE / …………

  DOSYA NO :

  DAVACI :

  VEKİLLERİ :

  DAVALI :

  VEKİLİ :  T. KONUSU : Cevaba cevaplarımızın sunulması.

  CEVAPLARIMIZ :  1- Davalı bir yandan dava dilekçesinde açıkladığımız hususların gerçeği yansıtmadığını, taraflar arasında bir geçimsizlik bulunmadığını iddia etmekte, diğer yandan taraflar arasındaki huzursuzluğa işaret ederek kusurlu olmadığını beyan etmekte olup açıklamaları kendi içinde çelişkilidir. Davalı dolaylı olarak da taraflar arasında evlilik birliğini sarsacak derecede geçimsizlik bulunduğunu ikrar etmektedir. Nitekim cevap dilekçesinde son zamanlarda eşler arasında huzursuzluk bulunduğu belirtilmektedir.

  2- Kusurun davacı müvekkilde olduğu iddiaları doğru değildir. Dava dilekçesinde kusura ilişkin açıklamalara girilmemiştir. Çünkü dava açılırken taraflar boşanma konusunda birlikte karar vermişlerdir. Diğer yandan bu müşterek karardan sonra müvekkil amaçlarının çekişerek ve suçlayarak değil, anlaşarak ayrılmak olduğunu dikkate almıştır. Ancak davalı iddia ve açıklamaları karşısında aşağıdaki hususları belirtmeyi gerekli görüyoruz.

  Tarafların evliliğinin tamamına yakınının ………….’da geçtiği iddiası doğru değildir. Taraflar çok uzun zaman …………’da ikamet etmişlerdir. Ancak davalı …………’da ve eşi ile birlikte yaşamaktan devamlı yakınmıştır. ……….. yılında müvekkil seyahatte iken davalı eşyaların tümünü alarak buradan ayrılmıştır. Davalı o dönemde devlet memurluğu yapmaktadır. Müvekkilin izin ve onayını almadan emekli olduktan sonra da ……………’a yerleşmiştir.

  3- Davalının nafaka ve tazminat talepleri haksızdır. Kendisine ait evi ve işyerlerinin bulunması, diğer malvarlığı ve emekli aylığı dikkate alındığında boşanma halinde maddi durumunda, sosyal yaşamında hiçbir değişiklik olmayacağı ve yoksulluğa düşmeyeceği anlaşılacaktır. Kaldı ki davalının kusurlu olması nafaka ve tazminat taleplerinin reddini gerektirir.

  4- Dava dilekçesinde ileri sürülmeyen yukarıdaki açıklamalarımız ve taraflar arasındaki şiddetli geçimsizlik hakkında kapsamlı bilgi sahibi olan …………..’nin tanık olarak dinlenmesini talep ediyoruz. Tanık adresi aşağıda bildirilmektedir.

  SONUÇ VE İSTEM :

  Yukarıda kısaca arz ve izah edilen nedenlerle, davalının nafaka ve tazminat taleplerinin reddine ve evlilik birliği temelinden sarsılmış bulunduğundan tarafların boşanmalarına karar verilmesini arz ve talep ederim. ……../……./………

  Saygılarımla,  Davacı Vekili  Tanık Adresi :
+ Yorum Gönder