+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Konuları Forumunda Boşanma Davasında Dava Sebebini Islah Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Boşanma Davasında Dava Sebebini Islah Dilekçesi
  Boşanma Davasında Dava Sebebini Islah Dilekçesi 2. @BDULL@H
  Yeni Üye

  Boşanma Davasında Dava Sebebini Islah Dilekçesi

  Dava Sebebini Islah Dilekçesi
  Dosya Esas No: …/…
  Duruşma Günü: …/…/…
  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
  (Aile Mahkemesi Sıfatı İle)
  ERZİNCAN
  DAVA SEBEBİNİ ISLAH
  EDEN DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
  Adres
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVALI : Adı ve Soyadı
  Adres
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVA : Medeni Kanunun 161 ya da 166. madde nedeni ile boşanma davası
  TALEP KONUSU : Davalı N. K. hakkında zinaya ilişkin Medeni Kanunun 161. md. sine göre de boşanma davası açmış isek de bunu ıslah ediyoruz ve biz Medeni Kanunun 163. md. sine göre yani haysiyetsiz hayat sürme nedeni ile ya da şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanmaya karar verilmesini talep ediyoruz.
  AÇIKLAMALAR :
  Müvekkilim, davalının şu anda birlikte yaşadığı çocuğunun nüfusa kayıtlı olmadığı, evlilik dışı bir ilişkiden olduğunu öğrenmiştir. Davalının bu küçük kız çocuğunun, Erzincan, Merkez, Çatal ören 76, 16, 10 BSN’de kızlık hanesi kayıtlı bulunan nüfusunun olup olamadığının, babasının kim olduğunun araştırılmasını talep ediyoruz.
  HUKUKİ NEDENLER : HUMK. md. 88-89 ve İlgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Islah talebimizin kabulü ile zina değil, biz Medeni Kanunun 163. maddesindeki haysiyetsiz hayat sürme nedeni ile ya da 166. maddesindeki evlilik birliğinin kökten sarsılması nedeni ile tarafların boşanmalarına, davalının 5 – 6 yaşlarındaki kız çocuğunun nüfusa kayıtlı olup olmadığının davalının kızlık hanesinden araştırılmasına karar verilmesini saygıyla talep ederim. …/…/…
  Davacı vekili
  Avukat Adı ve Soyadı
  İmza
+ Yorum Gönder


boşanma davasında dava sebebinin değiştirilmesi