+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Konuları Forumunda Çocuk Mallarının Korunması Davası Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Çocuk Mallarının Korunması Davası Dilekçesi
  Çocuk Mallarının Korunması Davası Dilekçesi 2. @BDULL@H
  Yeni Üye

  Çocuk Mallarının Korunması Davası Dilekçesi  …………….. AİLE MAHKEMESİNE

  DAVACI :

  VEKİLİ : Av.

  VELAYET HAKKI SAHİBİ

  DAVALI :

  DAVA KONUSU : Çocuk mallarının korunması

  AÇIKLAMALAR :

  1- Müvekkilim ile davalı arasında, …………….. Aile Mahkemesinin …/…/… Tarih ve . …./….E, …./…. sayılı kararı ile tarafların boşanmalarına, müşterek çocukların velayet hakkının …………… verilmesine karar verilmiş ve bu karar kesinleşmiştir.

  2- Türk Medeni Kanununun 353. maddesi gereğince, Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzüğün 4. maddesi gereğince, evlilik sona erdiğinde velayet hakkı kendisinde kalan eşin, hâkime çocuğun malvarlığının dökümünü gösteren bir defter vermek ve bu mal varlığında veya yapılan yatırımlarda gerçekleşen önemli değişiklikleri bildirmek zorundadırlar. Bu çerçevede çocuğun mallarının tespiti ile koruma altına alınması için, bu davaya açma zarureti hâsıl olmuştur.

  DELİLLER : Her tür delil.

  HUKUKİ NEDENLER : TMK. Md. 353 ve İlgili mevzuat.

  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda izah edilen nedenler karşısında, çocuğun mallarının tespiti ile koruma altına alınmasına, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına arz ve talep ederim. …/…/…

  Davacı Vekili

  Av.
+ Yorum Gönder


çocuğun mallarının korunması dava dilekçesi,  çocuk mallarının korunması davası dilekçesi