+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Konuları Forumunda Davadan Vazgeçme Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Davadan Vazgeçme Dilekçesi
  Davadan Vazgeçme Dilekçesi 2. Sibel
  Devamlı Üye

  Davadan Vazgeçme Dilekçesi


  Davadan Vazgeçme Dilekçesi
  Dosya Esas: /…
  Duruşma Günü: /…
  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
  (Aile Mahkemesi Sıfatı İle)
  ERZİNCAN
  DAVADAN VAZGEÇEN
  DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
  Adres
  DAVALI : Adı ve Soyadı
  Adres
  TALEP KONUSU : Davadan vazgeçme
  AÇIKLAMALAR :
  Yukarıda dosya numarası ve duruşma günü belirtilen boşanma davasından eşimle barışmamız nedeni ile vazgeçme ediyorum. Bu feragatimi dilekçemle yüce mahkemenize sunuyorum. Vazgeçmemin kabulü ile dosyanın işlemden kaldırılmasını talep ediyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim.
  DELİLLER : Her tür delil.
  HUKUKİ NEDENLER : HUMK. md. 91-95 ve İlgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, eşimle barışmamız nedeni ile davadan vazgeçiyorum. Vazgeçmemin kabulüne ve dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

  Davacı
  Adı ve Soyadı
  İmza
+ Yorum Gönder


boşanma davasından feragat dilekçesi örneği,  boşanma davasından vazgeçme dilekçe örneği,  boşanma davasından vazgeçme dilekçesi,  davadan vazgecme dilekcesi,  boşanma feragat dilekçesi örneği,  boşanma davasından vazgeçme dilekçesi örneği