+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Konuları Forumunda Haksız Fiil Nedeni ile Maddi ve Manevi Tazminat İstemi Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Haksız Fiil Nedeni ile Maddi ve Manevi Tazminat İstemi Dilekçesi
  Haksız Fiil Nedeni ile Maddi ve Manevi Tazminat İstemi Dilekçesi 2. @BDULL@H
  Yeni Üye

  Haksız Fiil Nedeni ile Maddi ve Manevi Tazminat İstemi Dilekçesi


  İHTİYATİ TEDBİR İSTEMLİDİR

  …………….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

  DAVACILAR :

  VEKİLLERİ : Av.

  DAVALILAR :  DAVA KONUSU : Maddi ve manevi tazminat

  DAVA DEĞERİ :

  AÇIKLAMALAR :

  1- Müvekkiller …………. ve ……………..’nin oğlu, …………., ……………. ve ………………’nin kardeşleri müteveffa ……………….,. …/…/… tarihinde kullandığı motosikletle ………….. Köyünden gelirken, davalılardan ………………..’ye ait, ………………’nin sürücüsü olduğu, ……………. plakalı araçla çarpışması sonucu ölmüştür. Kazanın oluşumunda ……………… plakalı aracın sürücüsü asli kusurludur. Sanık ………………… hakkında …………….. Asliye Ceza Mahkemesinde (…./ E, . …/ K ) sonuçlanmıştır.

  2- ………………….., …/…/… doğumlu olup sigortalı olarak çalışmakta, ailesinin geçimine yardımcı olmaktaydı, feci bir şekilde ölümü anne, baba ve kardeşlerini tarifi kabil olmayacak derecede büyük üzüntüye boğmasına sebep olmuştur.

  3- Arz edilen nedenlerle; baba ……………. için ……….. YTL manevi ve fazlaya ilişkin hakları saklı tutularak …………… YTL maddi, anne …………… için ………… YTL manevi ve fazlaya ilişkin hakları saklı tutularak ………….. YTL maddi, kardeşi ………………. için ………….. YTL manevi, kardeşi …………….. için …………… YTL manevi, kardeşi ……………….. için ……………. YTL manevi, tazminat olmak üzere toplam ……………… YTL maddi manevi tazminat talep etmekteyiz.(maddi tazminatlarda fazlaya ilişkin haklarımız saklı tutulmuştur).

  DELİLLER : Bilirkişi ve sair her tür delil.

  HUKUKİ NEDENLER : Borçlar Kanunu md. 41 ve sair mevzuat.

  SONUÇ VE İSTEM :

  Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebeplerle, yargılama yapılarak; ………….. plakalı aracın trafik kaydına ihtiyati tedbir konmasına, davalıların aracı elden çıkartmış olması ve dava sonunda alınabilecek tazminatın sonuçsuz kalma ihtimali bulunduğundan, …………… ile ……………….’nin adlarına olan araç ve gayrimenkul kayıtlarına ihtiyati tedbir konulmasına, bunun için tensiple birlikte baba adları ve doğum tarihleri ile birlikte, ………….. Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ile …………… Tapu Sicil Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına,

  Baba ……………. için …………… YTL manevi ve fazlaya ilişkin hakları saklı tutularak ……………… YTL maddi, anne ……………. için ……………. YTL manevi ve fazlaya ilişkin hakları saklı tutularak …………….. YTL maddi, kardeşi ……………….. için …………. YTL manevi, kardeşi ……………. için …………………. YTL manevi, kardeşi …………….. için …………………… YTL manevi, tazminat olmak üzere toplam ……………….. YTL maddi manevi tazminatın (maddi tazminatlarda fazlaya ilişkin haklarımız saklı tutulmuştur) kaza gününden itibaren işleyecek reeskont faiziyle birlikte, davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline ve yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

  Davacı Vekili

  Av.

  EKİ: Vekâletname, kusur raporları, ifadeler, belge
+ Yorum Gönder