+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Konuları Forumunda Kamulaştırılan Taşınmazın Bedel Tespiti ve Tapuya Tescili İstemi Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kamulaştırılan Taşınmazın Bedel Tespiti ve Tapuya Tescili İstemi Dilekçesi
  Kamulaştırılan Taşınmazın Bedel Tespiti ve Tapuya Tescili İstemi Dilekçesi 2. @BDULL@H
  Yeni Üye

  Kamulaştırılan Taşınmazın Bedel Tespiti ve Tapuya Tescili İstemi Dilekçesi

  …………….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

  DAVACI : Karayolları Genel Müdürlüğü  VEKİLİ : Av.  DAVALILAR : 1-

  2-

  DAVA KONUSU : Kamulaştırılan taşınmazın bedel tespiti ve tapuya tescili

  AÇIKLAMALAR :

  1- …………………………….. Yolu yapımı sebebiyle ……….. İli, ………. İlçesi, ………… Mahallesi sınırlarında bulunan … Pafta, … Ada ve … Parsel sayılı taşınmazın …… m2’lik kısmı kamulaştırılmıştır.

  2–2942 sayılı 4680 sayılı Yasa ile değişik 8. maddesi gereğince bedelde uzlaşma sağlanamadığından aynı Kanunun 10. maddesine göre mahkemece kamulaştırma bedelinin tespitine ve ödenecek bedel karşılığında taşınmazın kamulaştırılan bölümünün tapu kaydının iptali ile hazine adına tescilini müteakip yol olarak terkinine karar verilmesini talep etme zarureti hâsıl olmuştur.

  DELİLLER : Her tür delil.

  HUKUKİ NEDENLER : 2942 Sayılı Kanun Md. 10 ve ilgili mevzuat.

  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen nedenlerle, kamulaştırılan yerin mahkemece kamulaştırma bedelinin tespitine ve ödenecek bedel karşılığında taşınmazın kamulaştırılan bölümünün tapu kaydının iptali ile hazine adına tescilini müteakip yol olarak terkinine, yargılama harç ve masrafları ile vekâlet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekâleten saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

  Davacı Vekili

  Av.
+ Yorum Gönder