+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Konuları Forumunda Fabrikalardan çıkan dumanların zararları nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Fabrikalardan çıkan dumanların zararları nelerdir
  Fabrikalardan çıkan dumanların zararları nelerdir? 2. Sibel
  Devamlı Üye

  Fabrikalardan çıkan dumanların zararları nelerdir  Fabrikaların bacalarından çıkan kimyasal gazlar, tozlar ve dumanlar havayı kirletmektedir Fabrikalarda enerji ihtiyacı için yakılan yakıtlar ve fabrikada yapılan işlemden oluşan kirleticiler baca ile havaya atılarak kirliliğe neden olmaktadır Günlük ihtiyaçlarımızın karşılanması, yurdumuzun kalkınması, yeni iş sahalarının açılarak işsizliğin önlenmesi için bu fabrikaların mutlaka çalışması ve üretimlerini sürdürmesi gerekir Burada önemli olan hem kalkınmayı sürdürmek ve hem de çevreyi korumaktır İşyerleri, fabrikalar çevreyi kirletmemek için gerekli önlemleri almalıdır Örneğin, temiz enerji kaynakları kullanmalı, filtre sistemleri kurulmalı, geri dönüşümü mümkün olan hammaddeler kullanılmalı, personel çevre konusunda eğitilmeli, yeşillendirme çalışmaları yapılmalı, teknolojik yenilikler takip edilmeli ve uygulanmalıdır Sanayileşmenin yer seçimi önemlidir En önemlisi yetkili kurumlardan gerekli izinler, mutlaka alınmalıdır


  Fabrika bacasından çıkan zehirli gazlar atmosferi çok fazla kirletmekte ve bu gazlar oksijen oranını azaltmakta Havanın kirli olması sonucunda asit yağmuru olarak bu hava toprağa iniyor ve toprağıda etkileyebiliyor fabrika dumanları ağaçları öldürür ve sonuçta beslenecek ve barınacak toprağı bulmak çok zor olur Bunun en belirgin örneği ABD’deki Bakır Dağları’dır Burada tek bir ot bile yetişmez Çünkü fabrika dumanları doğal örtüyü yok etmiştir Biyolojik çeşitliliği oluşturan bitki, hayvan ve mikroorganizma türleri ile bunların çeşitleri ve oluşturdukları topluluklar, doğal dengenin korunmasında büyük bir etkiye sahiptir Yediğimiz besinleri, soluduğumuz oksijeni ve diğer birçok gereksinmemizi sağlayan biyosfer, yine günlük atıklarımızı da zararsız duruma getirmek için uğraşır Buna rağmen 500 milyon yıllık hayatında biyosfer, hiçbir devirde bugünkü kadar tahribata uğramamıştırturkeyarenanet Tahribat, yalnız insanların etkisiyle değil, doğal olarak da oluşabilir Ancak insanların neden olduğu kayıplar, son yüzyıllarda, doğal nedenlerden kaynaklanan yok olmaları çok gerilerde bırakmıştır Örneğin, 3,5 milyon yıl önce bin yılda doğal nedenlerle sadece bir tür yok olurken, 2000'li yıllarda bu rakamın 20 bin ile 50 bine çıkacağı saptanmıştır
+ Yorum Gönder