+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Konuları Forumunda Münazara konuları hakkında bilgi verir misiniz? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Münazara konuları hakkında bilgi verir misiniz?
  Münazara konuları hakkında bilgi verir misiniz? 2. Asel
  Bayan Üye

  Münazara konuları hakkında bilgi verir misiniz?

  Münazara, bir konuda karşıt görüşleri savunan takımların fikirlerini çarpıştırdıkları bir tartışma platformudur
  Bir münazara maçının konusu, tartışılabilecek her şey olabilir; ancak ağırlıklı olarak güncel, sosyal ve siyasi meseleler tartışılır. Yarışmacılar maçın başlamasından on beş dakika önce tartışılacak konuyu ve hangi tarafı savunmaları gerektiğini öğrenirler. Münazırlar bu süre içerisinde, maç esnasında aldıkları notlarla son halini verecekleri ve sıra kendilerine geldiğinde sunacakları yedi dakikalık konuşmalarının taslağını hazırlarlar. Sunum esnasında bu notlardan yararlanmak serbesttir. Yaklaşık bir saat süren bu tartışma, jüri heyetinin maç boyunca aldığı notlara dayanarak maçın sonucunu açıklamasıyla sonlanır.
  Jürinin değerlendirmesini yaparken öncelikli olarak ele aldığı, yarışmacıların argümanlarını ne kadar etkileyici sundukları değil, bu argümanların ne kadar sağlam ve tutarlı olduklarıdır.

 3. Ziyaretçi
  Örnek Münazara Konuları
  Küreselleşme, milli değerlerin korunabilmesi açısından bir tehdittir/ değildir.
  Medeniyet tarihinin en önemli buluşu ateşmidir yazımı?
  Trafik sorununu çözümlemede kanunlarmı eğitim mi daha etkilidir."
  Toplumsal yarar uğruna birey hakları feda edilebilir mi.
  Teknolojinin gelişmesi, öğretmenin rolünü azaltmıştır. Teknolojinin gelişmesi, öğretmenin rolünü arttırmıştır.
  Meslek seçiminde maddi doyum önemlidir , Meslek seçiminde manevi doyum önemlidir.
  "Geleneklerimize bağlı kalarak çağdaşlaşmak mümkün değildir"
  "Gıda tüketiminde ürünün kalitesi önemlidir"
  "Hızlı nüfus artışı, ülkelerin gelişmesini olumsuz etkiler."
  "Toplumsal yarar uğruna birey hakları feda edilebilir."
  "Bir Milleti güçlü kılan dil birliğidir."
  "Gençler arasındaki şiddetin sebebi özentidir."
  "Demokrasilerde devlet her türlü bilgiyi vatandaşıyla paylaşmalıdır.”
  "İnsanın yaşayış biçimini doğuştan gelen özellikleri belirler."
  "Televizyon, sinema ve tiyatroyu olumlu etkilemiştir."
  "Bir ülkenin ilerlemesinde en önemli en önemli belirleyici, eğitimdir."
  "İyi bir gelecek için Üniversite eğitimi almak şart değildir."
 4. Ziyaretçi
  Münazara Konu Örnekleri
  Örnek Münazara Konuları:
  Çok gezen mi çok bilir, çok okuyan mı?
  İlk insanlar mı daha mutludur, günümüz insanı mı?
  Savaşta bilgi mi üstündür, kılıç mı ?
  Toplumun ilerlemesinde kadın mı, erkek mi daha önemlidir?
  Başarıda çalışmak mı, şans mı önemlidir?
  Kalkınmada köyden mi, kentten mi başlamalı?
  İklim; insanın kişiliğini değiştirir mi, değiştirmez mi?
  Turizmin gelişmesinde para mı önemli, eğitim mi?
  Uygarlığın gelişmesinde sanat mı, bilim mi önemlidir?
  Ormanların korunmasında yasalar mı, çevre bilinci mi etkili olur?
  Çocuk eğitiminde aile mi, okul mu etkilidir?
  Başarıya ulaşmak için zekâ mı, çalışmak mı önemlidir?
  Para; her kapıyı açar mı, açmaz mı?
  Çocuk eğitiminde anne mi, baba mı daha önemlidir?
  Ülkenin kalkınmasında tarım mı, sanayi mi önde tutulmalıdır?
  Ailede kadın çalışmalı mı, çalışmamalı mı?
  İnsan mı doğaya, doğa mı insana hâkimdir?
  İnsana suç işleten kendisi midir, toplum mu?
  Ülkeyi kalkındıracak olan para mıdır, eğitim midir?
  Ülkenin hızlı kalkınmasını sağlayan kamu sektörü müdür, özel sektör mü?
  Çocuk eğitiminde çevre mi, aile mi etkilidir?
  Atomun bulunması insanlık için yararlı mı, zararlı mı olmuştur?
  Bir toplumun gelişmesinde sinema mı, tiyatro mu etkilidir?
  Savaşlar yapıcı mıdır, yıkıcı mıdır?

 5. huitsooor
  Yeni Üye
  bu argümanların ne kadar sağlam ve tutarlı olduklarıdır
  .

 6. Ziyaretçi
  münazara da kavga edenler bile var çok saçma bir münazara

 7. Ziyaretçi
  tarihi yapılar daha güzel ve işlevseldir yardımcı olurmusunuz??

 8. Asel
  Bayan Üye
  tarihi yapılar daha güzel ve işlevseldir yardımcı olurmusunuz??
  Tarihi Yapıların Önemi

  Tarihi yapılar bir toplumun geçmişini anlatan en önemli kalıntılardır. Geçmiş yaşamları anlayabilmek için önemlidir. Tarihi yapılardan elde edilen verilerle günümüzden binlerce yıl önce yaşamış bir toplumun ne yediğinden, nasıl yaşadığına kadar birçok bilgiye ulaşmamızda bize yardımcı olur. Tarihi yapılar bulunduğu bölgede yaşamış toplumların özelliklerini taşıdığından kimlerin o bölgede hangi yıllarda nasıl yaşadığını, ne yediklerini, ne içtiklerini, ne giydiklerini, dini inançlarına kadar birçok bilgiyi bizlere vermektedir. Her toplumun kendine ait özellikleri olduğundan yapı biçiminden, günlük kullandıkları eşyalara kadar hangi toplumların nerelerde, nasıl yaşadığını bizlere anlattığı için çok önemlidir. Bu yapılar ülkelerin milli varlıklarıdır. Tüm hakları devlete aittir. Bunu unutmamak gerekir.


 9. Ziyaretçi
  ”Modern yapılar daha güzel ve işlevseldir” sözünü münazarada nasıl savunabilirim?

  Modern yapılar olmasaydı 7 milyar nüfuslu dünyanın barınma ihtiyacı karşılanamazdı. Artık enerji tasarrufu için yalıtımlı yapılar gerekli, eski yapılarla bu sağlanamazdı. Günümüzün koşullarına uygun yapılar ortaya konulmasaydı insanlar çok zor durumda kalırlardı.


  Modern yapılar modern teknoloji ile yapılmış olduğundan her türlü ısınma barınma dinlenme ve beslenme gibi birçok ihtiyacımızı karşılarlar. Düşünelim eğer modern yapılar olmasaydı onca insan ağır kış şartlarına nasıl dayanabilirdi?
  Modern yapılar hem daha az yer kaplayarak hem de daha çok insan barındırabilirler. Aynı zamanda günümüz teknolojisi ile son derece konforlu ve son derece güzel eserler ortaya koyulmuştur.
  Gün geçtikçe yeni desenler yeni tasarımlar gelişiyor ve bu tasarımlar modern mimariye yansıtılıyor bu açıdan da modern yapılar daha elverişli ve gösterişlidir.
  Japonya modern teknolojide çok ilerlemiş bir ülkedir. Japonya’da yapılan modern yapıların depreme ne kadar dayanıklı olduğunu anlamak için bir test yapılmıştır. Bu testte modern teknolojiyle yapılan bir evin altına ray döşeyip evi şiddetle sallamışlardır ve evin içindeki eşyaların mahvolmasına rağmen evin hala sağlam olduğu gözlenmiştir.
  İŞTE BÜTÜN BUNLARDAN DOLAYI MODERN YAPILAR DAHA GÜZEL VE İŞLEVSELDİR!

+ Yorum Gönder


modern yapılar daha güzel ve işlevseldir münazara,  modern yapılar daha güzel ve işlevseldir,  tarihi yapılar daha güzel ve işlevseldir münazara,  tarihi yapılar daha güzel ve işlevseldir,  modern yapılar hakkında bilgi,  modern yerler daha güzel ve işlevseldir münazara soruları