+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Konuları Forumunda Müziğin eser olarak kabul edilmesi için geçirdiği aşamalar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Müziğin eser olarak kabul edilmesi için geçirdiği aşamalar
  müziğin eser olarak kabul edilmesi için geçirdiği aşamalar 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  cevap müziğin eser olarak kabul edilmesi için geçirdiği aşamalar

  Swanwick ve Tilmann (1986), 700’ün üzerinde çocuğun yaptığı kompozisyonları analiz ederek yaptıkları araştırma sonucunda müziksel yaratıcılığı 8 aşamaya ayırmışlardır (Gürgen, 2006:85-86).
  1. Algı (0-3 yaş): Çocuk bu yaşlarda seslere karşı ilgi duymaya başlar. Sesin doğasını araştırmaya istek duyar. Çocuğun vuruşları ritmik değildir ve düzensizdir. Müziksel ifadeleri tonallık ve yapısal olarak anlam taşımaz.
  2. Değişim (4-5 yaş): Bu yaşlarda çocuk düzenli ritim vurma becerisini kazanmaya başlar. Doğaçlamaları daha uzun ve seçtiği çalgının doğasıyla yakından ilişkilidir.
  3. Kişisel Anlatım: Çocuk önce şarkılarına daha sonra çalgısıyla meydana getirdiği doğaçlamalarına kendi anlatımını eklemeye başlar. Yaptığı doğaçlamaları kendi istediği hızda ve gürlükte ifade eder. Çocukta biçimsellikten uzak olarak bir miktar yapısal kontrol saptanır.
  4. Anadil (5-6 yaşlarında başlar, 7-8 yaşlarında belirginleşir): Ritmik ve melodik ifadeler tekrarlar şeklinde ortaya çıkar. Çocuğun yapısal cümlelerinde geleneksel bazı müziksel anlatımları gösteren küçük ezgiler saptanır.
  5. Kurgusal (10 yaşında ortaya çıkar): Biçimsel bilginin olmayışı imgesel sapmaya yol açar. Cümlelerin ve vuruşların kontrolü doğru notayı arama eğilimi nedeniyle daha değişkendir. Bu aşamada çocuğun müzikteki yapısal olanakları araştırma isteğine ait kanıtlar bulunmaktadır.
  6. Dilsel (13-14 yaş): Müzikte motiflerin çocukta yerleşmesinin ardından cümlelerin sonunda bir zıtlık görülür. Cevap cümlelerine rastlamak, çeşitleme ve son eklentiler sıklıkla görülür. Bu aşamada çocukta teknik anlatım ve yapısal kontrolün yerleştiği görülür. Daha olgun bir müzik tarzı geliştirmeye yönelik güçlü bir eğilim fark edilir. Ayrıca popüler müzikten etkilenme de görülür.
  7. Simgesel (15 yaş): Bu aşamada çocukta güçlü bir kişisel tanımlama saptanır. Müzikten etkilenme daha belirgindir. Çocuğun bilinç düzeyinin anlatımı ile birlikte müzikal bilişsel süreçler de kendini göstermeye başlar.
  8. Sistematik (15 yaş ve üstü): Kendi müzikal birikimini yansıtabilecek düzeye erişmiş, donanımlı müzik insanıdır. Estetik kaygıları da gözeterek çok yönlü, imgesel ve orijinal müzikal düşünce yaratmaya başlar. Kompozisyonları bilinçli şekilde oluşturulmuş müzikal materyalleri içerir. (Leung, 2002:81-82; Aktaran: Gürgen, 2006:86).

 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  müziğin eser olarak kabul edilmesi için geçirdiği aşamalar


  1. Algı (0-3 yaş): Çocuk bu yaşlarda seslere karşı ilgi duymaya başlar. Sesin doğasını araştırmaya istek duyar. Çocuğun vuruşları ritmik değildir ve düzensizdir. Müziksel ifadeleri tonallık ve yapısal olarak anlam taşımaz.
  2. Değişim (4-5 yaş): Bu yaşlarda çocuk düzenli ritim vurma becerisini kazanmaya başlar. Doğaçlamaları daha uzun ve seçtiği çalgının doğasıyla yakından ilişkilidir.
  3. Kişisel Anlatım: Çocuk önce şarkılarına daha sonra çalgısıyla meydana getirdiği doğaçlamalarına kendi anlatımını eklemeye başlar. Yaptığı doğaçlamaları kendi istediği hızda ve gürlükte ifade eder. Çocukta biçimsellikten uzak olarak bir miktar yapısal kontrol saptanır.

 4. Ziyaretçi
  musiki, güzel sanatlar ve sinema eserleri türlerinden birisi içine giren her nevi fikir ve sanat mahsulüdür. Bu anlamda bir eserin FSEK anlamında eser sayılabilmesi için iki şartın varlığı aranacaktır:
  - Sahibinin hususiyetini taşıması (subjektif unsur): Bu husus, eserin sahibinin özgün bir düşüncesinin ürünü olması ve yaratıcılığını yansıtması olarak anlaşılmaktadır.
  - Kanunda sayılan eser türlerinden birine girmesi (objektif unsur): Eserin ikinci koşulu ise, sözkonusu eserin kanunda sayılan ve numerus clausus kuralına tabi olan türlerden birine girmesidir. Yani kanunda yer alan dört eser türü dışında herhangi bir fikir ve sanat eserinden söz edilemez. Bilgisayar programları ise, kanunda sayılan türlerden “İlim ve Edebiyat Eserleri” sınıfına girmekte olup, bu kapsamda kanundaki korumalardan faydalanabilmektedir

 5. Ziyaretçi
  Yapılan eser bir meslek yada gelir kaynağı olarak düşünülmemeli. Çünkü bu sanat değil zanaat olur.

+ Yorum Gönder


müziğin eser olarak kabul edilmesi için geçirdiği aşamalar,  edebiyatın eser olarak kabul edilmesi için geçirdiği aşamalar,  resmin eser olarak kabul edilmesi için geçirdiği aşamalar,  tiyatronun eser olarak kabul edilmesi için geçirdiği aşamalar,  tiyatronun eser olarak kabul edilmesi için geçirdiği aşamalar nelerdir,  müziğin eser olarak kabul edilebilmesi için geçirdiği aşamalar