+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda Depremlerin getirdiği zararlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Depremlerin getirdiği zararlar
  bulamadım yhaaaaa 2. Mine
  Devamlı Üye

  Depremin Oluşturduğu Değişmeler NELERDİR?
  Depremin Oluşturduğu Değişmeler
  Yer kabuğu katmanında türlü nedenlerle derin ve uzun çatlaklar oluşmuştur. Zamanla yeni Yer çatlaklar da oluşabilir. Fay denilen bu çatlak¬lar nedeniyle blok durumundaki bü¬yük kaya kütleleri, magma üzerinde hareket eder. Bu blokların birdenbi¬re ve değişik yönlerdeki hareketleri depremleri oluşturur. Yer altı sularının, toprak ve kayaları aşın¬dırması ile oluşan mağaralar çökebilir


  Çö¬küntünün olduğu bölgede ve çevresinde hafif şiddette deprem olur. Depremler yeryüzünde yükselme ve alçalmalara, nehirlerin yatak de¬ğiştirmesine yol açar. Şiddetli bir depremden sonra hafif şiddetli depremler oluşabilir. Dep¬remin oluşturduğu değişme ve zararlar, depre¬min şiddetine bağlıdır .
  Depremin yol açtığı zararlar şunlardır:
  • Yer kabuğunda çatlaklar oluşur.
  • Barajlar yıkılır ve bundan dolayı su bas¬kınları olur.
  • Binalar yıkılır veya büyük ölçüde zarar görür.
  • Elektrik direkleri devrilir.
  • Yollar bozulur.
  • Köprüler yıkılır veya büyük ölçüde zarar görür.
  • Yangınlar çıkar.
  • Ölümler ve yaralanmalar olur. bunlardan başka ne gibi değişme ve zararlar oluşturabileceğini tartışınız.
  Ülkemiz deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır. Yurdumuzda zaman zaman büyük depremler olmuştur. Bu depremler büyük can ve mal yitimlerine yol açmıştır.
  Haritada Türkiye'nin deprem bölgeleri ve tehlike dereceleri görülmektedir. Depre¬min şiddeti ve süresi, sismograf adı verilen aletle ölçülür.
  Depremin yeri, zamanı ve şiddeti günümüzde önceden belirlenememektedir. Depremin zararları en aza indirilebilir. Bunun için, olabilecek bir depreme karşı önceden gerekli ön¬lemler alınmalıdır.
+ Yorum Gönder