+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda Ziya paşanın terci-i bent adlı eserinin latin harfli karşılıgı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ziya paşanın terci-i bent adlı eserinin latin harfli karşılıgı
  ziya paşanın terci-i bent adlı eserinin latin harfli karşılıgını arıyorum 2. AciLForum
  Moderators

  Bu bendin türkçesi çok acil lazım yardımcı olabilirseniz minnet duyarım

  TERCİ-İ BEND
  I
  Bu kâr-gâh-i sun' aceb ders-hânedir
  Her nakş bir kitâb-ı ledünden nişânedir
  Gerdun bir âsiyâb-ı felâket-medârdır
  Gûyâ içinde âdem-i âvâre dânedir
  Mânend-i dîv beççelerin iltikaam eder
  Köhne rıbât-ı dehr aceb âşiyânedir
  Tahkîk olunsa nakş-i temâsil-i kâinat
  Yâ hâb ü yâ hayâl ü yahut bir fesânedir
  Müncer olur umûr-i cihan bir nihâyete
  Sayfın şitâya meyli bahârın hazânedir
  Kesb-i yakîne âdem için yoktur ihtimâl
  Her i'tikaad akla göre gaibânedir
  Yâ Rab nedir bu keşmekeş-i derd-i ihtiyâc
  İnsânın ihtiyâcı ki bir lokma nânedir
  Yoktur siper bu kubbe-yi firûze-fâmda
  Zerrât cümle tir-i kazâya nişânedir
  Asl-i murâd hükm-i ezel bulmadır vücûd
  Zâhirdeki sevâb ü hatâ hep bahânedir
  Bir fâilin meâsiridir cümle hâdisât
  Ne iktizâ-yi çerh ü ne hükm-i zamânedir
  Subhâne men tahayyere fî sun'ihi'l ukuûl
  Subhâne men bi kudretihi ya'cizi'l fuhûl
+ Yorum Gönder


ziya paşanın terci i bendinin türkçesi,  ziya paşanın terci i bendi,  ziya paşa terci i bent türkçesi,  terci i bent türkçesi,  terci i bend ceviri,  terci-i bent ziya paşa türkçesi