+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda Harita ve kadastro staj dosyası Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Harita ve kadastro staj dosyası
  harita ve kadastro staj dosyası 2. saqopakajmer
  Devamlı Üye

  Stajımı yapmış olduğum süre içerisinde tapu–fen hizmetlerinde çalıştım. Bu süre içerisinde aşağıda sıraladığım işlemlerin yapılmasında fiilen görev yaptım.  1) Plân örneği (çap);  Talebe bağlı olarak kadastro müdürlüklerince karşılamakta olan “plân örneği”, 2010/4 sayılı genelgede şu şekilde tanımlanmıştır; “Plân örneği; parselin tapu plânından aynen alınan örneğinidir.”  (Plân örneği; parselinin imar durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar öncelikle kadastro müdürlüğünden plân örneğini alır ve bu plân örneği ile birlikte belediyeye giderek, parselinin imar durumunu öğrenebilir. Plân örneği daha çok bu amaçla talep edilir.)  Plân örneği talebinde bulunan vatandaşlar, tapu senedi veya tapu kayıt örneği ve kimliği ile kadastro müdürlüğüne başvuruda bulunur.  Talep için bir istem belgesi düzenlenir ve Tapu Fen Defterine kayıt yapılır. Müdürlüğün iş durumuna göre talep sahibine gün verilir (Plân örneği talepleri genellikle aynı gün karşılanabilmektedir.) Plân örneği için harç tahakkuku yapılıp, yatırılması sağlanır. Müdürlük arşivinde yer alan paftasından plân örneğinin çizimi yapılarak ilgilisine verilir.  Plân örneği işleminin tapu sicil boyutu bulunmamaktadır. İşlem Kadastro Müdürlüğünde başlar ve Kadastro Müdürlüğünde tamamlanır.  Ben plân örneği talebinin şu aşamalarında fiilen … şu, … şu, … işlemleri yaptım. Yaptığım çalışmalarla ilgili örnek belgeler ilişiktedir.
+ Yorum Gönder


harita teknikeri staj dosyası,  harita kadastro staj dosyası örneği,  harita kadastro staj defteri nasıl doldurulur