+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda Memleket memleket gezen nedir? memleket memleket gezen ne demek Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Memleket memleket gezen nedir? memleket memleket gezen ne demek
  memleket memleket gezen nedir? memleket memleket gezen ne demek 2. Nermin
  Devamlı Üye

  memleket memleket gezen nedir? memleket memleket gezen ne demek
  Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların bütünü, ülke
  Örnek: Memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde olabilirler. Atatürk
  Bir kimsenin doğup büyüdüğü yer, şehir, yurt
  Örnek: Memleket isterim / Ne başta dert ne gönülde hasret olsun. C. S. Tarancı
  İklim ve üretim bakımından ele alınan bölge
  Örnek: Lübnan; portakal, turuncu, hurma ve muz memleketiydi. R. H. Karay
  Bir ülkede yaşayan bireylerin bütünü
  Örnek: Bütün memleketin kadınları bugün, en fakiri bile, beyaz giymişler, beyaz örtünmüşler. H. E. Adıvar
  Bk. ülke
  Country. domain. land. homeland. motherland. mother country. bourn. bourne. native shore.
  Homeland. country. hometown. mother country. fatherland.
  Country. land. one's native region. the whole nation. ancestral home. domain. dominion. government. homeland. realm. state. territory.
  Türetilmiş Kelimeler (bis)
  memlaha, memleha, memleket, memleket havası, memleketçi, memleha, memleket
  Destek
  Wiki felsefesiyle çalışan web sitesi ansikopedisi Siteler Hakkında'yı destekliyoruz. Dizinde konular, firma ürünleri ve firma hizmetleri de sağlanıyor.
  ülke (nedir)
  Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket
  Devlet
  Örnek: Vicdan hürriyetine riayet eden tek ülke Osmanlı İmparatorluğu idi. F. R. Atay
  Herhangi bir özelliği yönünden düşünülen bölge
  Örnek: Dünyanın gelişmiş, gelişmemiş ülkelerini tek tek geziyorum. H. Taner
  Bir devletin egemenliği altında bulunan bağımsız, uluslararası antlaşmalara dayalı sınırlarla çevrili, üzerinde dil, kültür ve ülkü bakımından birlik oluşturan bir ulusun yaşadığı toprakların tümü.
  Country. domain. territory. land. realm. clime. soil.
  Country. domain. land. realm.
  Land-country
  Pays
  ne (nedir)
  Türk alfabesinin on yedinci harfinin adı, okunuşu.
  Hangi şey
  Örnek: Ne ekersen onu biçersin. Atasözü
  Soru biçiminde şaşma bildiren ünlem.
  Her şey.
  Birçok şey.
  Hangi
  Örnek: Güzel heykel, ne yandan bakarsan, ne yana çevirirsen gene güzeldir. B. R. Eyuboğlu
  Nasıl.
  Şaşma veya abartı bildiren bir söz.
  Neden.
  Neon elementinin simgesi.
  What. whatever. whatsoever. how. nor. what. whatever. whatsoever.
  What.
  Not; never.
  Nor.
  What. neither. nor. whatever.
+ Yorum Gönder