+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda Tiyatro afişi nedir? tiyatro afişi ne demek Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Tiyatro afişi nedir? tiyatro afişi ne demek
  tiyatro afişi nedir? tiyatro afişi ne demek 2. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  Afiş ve Afişin Özellikleri
  ÖZET; Bir malın, hizmetin ya da markanın varlığı hakkında tüketiciyi, uyarmak ve bir mala, markaya, hizmete veya kuruma olumlu bir tutum yaratmak amacıyla göze ve kulağa seslenen, mesajların hazırlanması ve bu mesajların ücretli yada ücretsiz araçlarla yayımlanmasına “tanıtım” denir. Tanıtımlar için en yaygın olan, iletişim araçları TV, basın ve afişlerdir. Afiş, sürekli toplumla iç içe yaşar ve her kesimden tüketiciye seslenme olanağı taşır.
  Bir afiş hazırlanmadan önce genel ve özel hedefler belirlenir. Bunun için, hedef kitle, üzerinde etki edecek olan ürünün özelliklerinin saptanması gerekir. Bunlara bağlı olarak; Afişte yer alacak diğer öğelerin seçimi, düzenlenmesi yapılır. Afişin özünü oluşturan bu öğeler, marka, slogan, yazı, renk ve resimlerdir. Bunlar özgün, ilgi çekici, kolay, anlaşılır, inandırıcı, harekete geçirici olmalıdır. Afiş oluşturulurken, bir sanat eserinin oluşumunda duyulan kaygıların çekilmesi gerekmektedir. Afişin en önemli öğelerinden olan yazı ve renk, afişin yaşamsallığında çok önemli rol oynar. Afiş, dikkat ve ilgi çektiği sürece yaşar.
  Afişteki yazının en az 10 metreden okunabilecek büyüklükte, sade, süsten uzak, okunabilecek harf karakterlerinden seçilmesi gerekir. Renk, insanlar üzerinde çeşitli psikolojik etkilere sahiptir. Bu nedenle afiş tasarımında renk seçimlerine çok dikkat edilmelidir. Renkler; çarpıcı, dikkat çekici ve tanıtımını yaptığı ürünün karakterine uygun ve insanların ilgisini çekip duygularını harekete geçirici güce sahip olmalıdır. Afiş, kişileri ürün ya da hizmeti satın almaya teşvik etmelidir. Afişlerin tasarlanmasında insanların psikolojik yapıları, toplumun sosyo-kültürel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.
  Afiş tasarımının tanıtımdaki yeri ve önemi incelenirken, öncelikle tasarımları yapılacak konular, her kesimden insana seslenebilecek nitelikte ve içerik anlaşılabilir olmalıdır.
  Uygulama çalışmaları, konuların içerdiği özelliklere göre; toplumların, psikolojik ve sosyolojik yapılarına uygun olarak oluşturulmuştur. Her konuda tüketicinin duyguların seslenmeye çalışılmış ve bu yaklaşımlar doğrultusunda afiş tasarımları özgün bir şekilde yapılmıştır.
+ Yorum Gönder


tiyatro afişi nedir