+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda Hasret çekmek nedir? hasret çekmek ne demek Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Hasret çekmek nedir? hasret çekmek ne demek
  hasret çekmek nedir? hasret çekmek ne demek 2. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  birini beklemek beklerken o kişinin gelmemesi ve acı çekmesidir.
 3. Nermin
  Devamlı Üye
  hasret çekmek ne demek?

  Özlem duymak.
  Hunger
  Türetilmiş Kelimeler (bis)
  hasret, hasret çeken, hasret çekerek, hasret dolu, hasret gitmek, hasret kalmak, hasret kalmış
  Destek
  Wiki felsefesiyle çalışan web sitesi ansikopedisi Siteler Hakkında'yı destekliyoruz. Dizinde konular, firma ürünleri ve firma hizmetleri de sağlanıyor.
  hasret (nedir)
  Özlem
  Örnek: Vatan ve kardeş hasretini birbirimizde gideriyoruz. H. Taner
  Özlem.
  Sick. sighed-for. longing. yearning. craving. hankering. nostalgia.
  Longing. yearning. nostalgia. homesickness.
  Nostalgia. yearning. longing.
  çekmek (nedir)
  İçine almak, emmek.
  Germek.
  Taşıtı bir yere bırakmak, koymak.
  Bir şeyi tutup kendine veya başka bir yöne doğru yürütmek
  Örnek: Hepsi iskemleleri çekerek masanın etrafında bir halka yapmaya hazırlanıyorlardı. R. N. Güntekin
  Bir yerden başka bir yere taşımak.
  Bir amaçla ortadan kaldırmak.
  Solukla içine almak
  Örnek: Beş defa yutkunup üç defa burnunu çektikten sonra anlattı. B. R. Eyuboğlu
  Üzerinde bulunan bir silahla saldırmak için davranmak
  Örnek: Elindeki tabancayı tetiğine basmak için yeni çekivermiş gibiydi. T. Buğra
  Bk. çevirmek
  Claw
  Be cursed with smth. take one's medicine. stand the racket. pull. draw. magnetize. attract. suffer. go through. bear. shrink. pull over. pull away. tow. tow away. take after. undergo. carry. engross. hold. inhale. sip. abide. absorb. bear with. broo.
  Abide. abstract. appeal. attract. bear. beguile. brook. captivate. drag. draw. endure. enthrall. experience. extract. haul. inflect. know. lure. magnetize. pull. shrink. undergo. unfurl. weigh. withdraw. to pull. to draw. to drag. to haul. to tug. to lug. to tow. to withdraw. to hoist. to extract. to carry. to support. to draw. to pull out. to suffer. to undergo. to bear. to endure. to abide. to put up with. to absorb. to inhale. to shrink. to içmek. to take. to grind öğütmek. to shoot. to run up. to catch. to conjugate. to decline. to weigh. to attract. to magnetize. to charm. to captivate. to appeal. to beguile. to distil. to lay döşemek. to give. to give a meaning. to interpret. to last. to take. to drive. to put on. to wear. to pull on. to draw on giymek. to apply.
  To draw. to pull out. to extract. to attract. to please. to draw. to absorb. to suck in. to breath in. to sniff. to bear. to pay. to suffer. to endear. to go through. to undergo. to withdraw. to cal.
  Turn the scale at, scale in, go to scale at, scale out
  Pull up
  Hoist, run up
  Whisk
  Stretch
  Arrest
  Conjugate
  Toss
  Up with
  Receive
  çevirmek (nedir)
  Bir şeyin yönünü değiştirmek
  Örnek: Nefes nefese koşan anneme, başını çevirmeden cevap verdi. Y. Z. Ortaç
  Öteki yüzünü görünür duruma getirmek
  Örnek: Sermet defterinin yapraklarını çeviriyordu. Ö. Seyfettin
  Döndürerek hareket ettirmek
  Örnek: Resimleri albüme yapıştırırken kocası da radyonun düğmesini çevirdi. S. F. Abasıyanık
  Yönetmek, idare etmek
  Örnek: Eteği belinde, bütün evi o çeviriyor. H. Taner
  Yolundan alıkoymak, yoldan döndürmek.
  Geri göndermek.
  Bir giyeceği söküp iç yüzünü dışa getirmek.
  Çevrilemek, tevil etmek.
  Çevirim eylemi.
  Shoot, take, film, cinematograph
  Turn. spin. upturn. exchange. roll. twirl. change to. turn into. switch to. translate into. translate. interpret. encircle. surround. enclose. inclose. avert. commute. convert. decline. deflect. divert. hedge in. hedge round. manage. point. point on.
  Bend. besiege. channel. direct. put. revolve. surround. sweep. train. translate. turn. twine. twirl. twist.
  Translate. dial. to turn. to rotate. to manage. to refuse. to return. to reject. to turn inside out. to interpret. to translate. to enclose. to surround. to encircle. to alter. to administer. to handle. to wheel. to swing. to crank. to commutate.
  Pull
  Turn over
  Revert
  Assemble
  Bowl
  Drehen, filmen, verfilmen, aufnehmen, filmaufnehmen
  Tourner, filmer, ciné-matographier, faire un film, prendre (un film)
  özlem duymak (nedir)
  Miss, long for, be lonely for, hanker
  özlem (nedir)
  Bir kimseyi veya bir şeyi görme, kavuşma isteği, hasret, tahassür
  Örnek: Nasıl doysun, yılların özlemini gideriyor. A. İlhan
  Longing. missing. yearning. aspiration. craving. hankering. hunger. nostalgia. yen.
  Longing. yearning. aspiration hasret. tahassür.
  Aspiration. longing. yearning. ardent desire. dream. hunger. nostalgia. yen.
  duymak (nedir)
  Bilgi almak, öğrenmek, haber almak.
  İşitmek, ses almak
+ Yorum Gönder