+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda Türkiye'de deprem riski olan bölgeler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türkiye'de deprem riski olan bölgeler
  Türkiye'de deprem riski olan bölgeler 2. Nermin
  Devamlı Üye

  Türkiye'de deprem riski olan bölgeler

  Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi yüzünden oluşan sarsıntı, yer sarsıntısı, hareket, zelzele.
  Yer kabuğu içindeki katmanların yerinden oynamalarıyla oluşan sarsıntının, dışa ve çevreye doğru yayılan titreşim biçimindeki devinimi.
  Earthquake. quake. shake.
  Earthquake. quake.
  Earthquake. calamity. earth tremor. shake.
  Earthquake
  Tremblement de terre
  Türetilmiş Kelimeler (bis)
  depravation, deprave, depraved, depravity, deprecate, artçı deprem, deniz depremi
  Destek
  Wiki felsefesiyle çalışan web sitesi ansikopedisi Siteler Hakkında'yı destekliyoruz. Dizinde konular, firma ürünleri ve firma hizmetleri de sağlanıyor.
  risk (nedir)
  Riziko.
  Risk. adventure. chance. fear. hazard. jeopardy. venture.
  Chance. risk.
  Hazard; danger; peril; exposure to loss, injury, or destruction.
  Hazard of loss; liabillity to loss in property.
  To expose to risk, hazard, or peril; to venture; as, to risk goods on board of a ship; to risk one's person in battle; to risk one's fame by a publication.
  To incur the risk or danger of; as, to risk a battle. a venture undertaken without regard to possible loss or injury; 'he saw the rewards but not the risks of crime'; 'there was a danger he would do the wrong thing' the probability of being exposed to an infectious agent the probability of becoming infected given that exposure to an infectious agent has occurred expose to a chance of loss or damage; 'We risked losing a lot of money in this venture'; 'Why risk your life?'.
  Risk. adventure. jeopardy.
  A source of danger; a possibility of incurring loss or misfortune; 'drinking alcohol is a health hazard'. a venture undertaken without regard to possible loss or injury; 'he saw the rewards but not the risks of crime'; 'there was a danger he would do the wrong thing'. the probability of becoming infected given that exposure to an infectious agent has occurred. the probability of being exposed to an infectious agent. expose to a chance of loss or damage; 'We risked losing a lot of money in this venture'; 'Why risk your life?'. take a risk in the hope of a favorable outcome; 'When you buy these stocks you are gambling'.
  The exposure to loss of investment as a result of changes in business conditions, domestic or foreign economies, investment markets, interest rates, relative currency rates, or inflation Any or all of these risks may affect the market price of a security In general, the higher the potential return on an investment, the higher the risk may be There is generally a correlation between the amount of risk one assumes and the amount of reward one may gain as compensation for taking the added risk.
  Risk is the financial uncertainty that the actual return on an investment will be different from the expected return Factors of risk that can affect an investment include inflation or deflation, currency exchange rates, liquidity, default by borrower and interest rate fluctuation See 'Risky Business?' BACK TO TOP.
  The probability or likelihood of an adverse effect or event resulting from the actual use of a substance in the quantity and manner proposed It is the product of : the probability that an adverse effect or event will occur under specific circumstances of exposure and : the probability that those specific circumstances of exposure will be realized In quantitative terms, risk is expressed in values ranging from zero to one.
  The chance of loss, the degree of probability of loss or the amount of possible loss to the insuring company For an individual, risk represents such probabilities as the likelihood of surgical complications, medications' side effects, exposure to infection, or the chance of suffering a medical problem because of a lifestyle or other choice For example, an individual increases his or her risk of getting cancer if he or she chooses to smoke cigarettes.
  The quantitative or qualitative expression of possible loss that considers both the probability that a hazard will cause harm and the consequences of that event.
  Risk is associated with a resource/task pairing to indicate the planner's confidence in the estimated effort Risk can be one of none, low, or high Some factors that may be taken into account for risk are the experience of the person and the reliability of equipment.
 3. Nermin
  Devamlı Üye
  The potential for realization of unwanted, adverse consequences to human life, health, property, or the environment; estimation of risk is usually based on the expected value of the conditional probability of the event occurring times the consequence of the event given that it has occurred Thomas Cool provides an alternative definition of risk in the context of uncertainty.
  The probability an undesirable outcome will occur, defined in terms of the probability of a particular adverse effect It has the dimensions of frequency or incidence and is coupled to an exposure estimate The actual risk statement may take the form of the probability of an outcome associated with a unit exposure For example, there is a lifetime 'risk' of 2 5 excess cancers in10,000 from an exposure to 1 part per million of a chemical in community air breathed 24 hours a day, every day for 70 years. is the combination of the likelihood and the consequence of a specified hazard being realized It is a measure of harm or loss associated with an activity.
  Risk is the exposure to the chance of loss.
  The likelihood of suffering a harmful effect or effects resulting from exposure to a risk factor Risk is usually expressed as the probability of occurrence of an adverse effect, i e expected ration between the number of individuals that would experience an adverse effect in a given time and the total number of individuals exposed to the risk factor The term absolute risk is sometimes expressed per unit dose or for a given dose.
  The chance or possibility of loss, often employed as a utilization control mechanism within an HMO setting Risk is also defined in insurance terms as the possibility of loss associated with a given population.
  The probability of an undesirable outcome Risk is the opposite of opportunity.
  The chance or possibility of loss For example, physicians may be held at risk if hospitalization rates exceed agreed upon thresholds The sharing of risk is often employed as a utilization control mechanism within the HMO setting Risk is also defined in insurance terms as the possibility of loss associated with a given population.
  The chance or probability of loss, harm, failure, or danger.
  The likelihood that an investment will produce performance below an investor's expectations Generally, the greater an investment's risk, the greater the investment's return potential Also, the greater the chance that an investor might be disappointed with the short-term and/or long-term performance of the investment.
  A threat that exploits a vulnerability that may cause harm to one or more assets.
  The probability that a particular threat will exploit a particular vulnerability of the system [8].
  The possibility that an investment may fluctuate in value Factors that increase an investment's risk or volatility include credit quality, currency exchange rates, and inflation rates.
 4. Nermin
  Devamlı Üye
  The potential of losing one's money or the uncertainty of future returns.
  I., f. tehlike; risk, riziko, hasar tehlikesi; sigorta edilen kimse veya şey; f. tehlikeye koymak; göze almak. at your risk ziyan olduğu takdirde sizin hesabınıza, tehlike mesuliyeti size ait olmak üzere. risk'y s. tehlikeli, rizikolu.
  F. riske atmak, tehlikeye atmak, göze almak
  olan (nedir)
  Olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
  [Olan] pron. one
  bölge (nedir)
  Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka
  Örnek: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti temsil ederler. Anayasa
  Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye.

 5. Nermin
  Devamlı Üye
  1- Bir kentin, bilinçli bir belgeleme yöneltisinin sonucu olarak, işleyim, tarım, konut, yönetim, tecim vb. işlevleri için, düzentasarında ayrılmış alanlardan herbiri. 2 - Bir ülkenin, doğal özellikleri, nüfus yapısı, kaynakları, çıkarları açısından türdeşlik gösteren, bir bütün olarak tasarlanmasında yarar görülen bölümü.
  Area. zone. region. district. division. section. belt. circumscription. climate. corner. department. latitude. phase. precinct. quarter. sector. sky. territory. tract. ward. parts.
  Area. belt. country. district. latitudes. parish. place. precinct. quarter. region. section. sector. ward. zone.
  Region. zone. area. belt. circumscription. clime. closet. denuclearize. dispensation. district. locale. precinct. section. sector. tract. ward.
  Region, zone
  Région, zone
  yer (nedir)
  Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân
  Örnek: İzinsiz bir yere gitmek ne haddime? M. Ş. Esendal
  Gezinilen, ayakla basılan taban
  Örnek: Ayıp bir şey gördü mü kulaklarına kadar kızarıyor, gözünü yerde bir noktaya dikip öylece kalakalıyordu. H. Taner
  Bulunulan, yaşanılan, oturulan şehir, kasaba, mahalle
  Durum, konum, vaziyet.
  Ülke, bölge.
  Görev, makam
  Örnek: Askerden gelirse bakalım bir yere yerleştirebilecek miyiz? M. Ş. Esendal
  Önem.
  Yerküre.
  Dışarıdaki çevirimlerin gerçekleştirildiği uzay.
  Location
  Terraneous. earth. premises. footing. whereabouts. glebe. ground. locale. locality. location. locus. mother earth. place. position. post. quarter. room. seat. site. situation. situs.

+ Yorum Gönder


ülkemizde deprem riski olan bölgeler,  türkiyede en fazla deprem riski olan yerler