+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda Peygamber efendimizin soyu devam ediyormu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Peygamber efendimizin soyu devam ediyormu
  Peygamber efendimizin soyu devam ediyormu 2. Nermin
  Devamlı Üye

  Peygamber efendimizin soyu devam ediyormu
  Hz Peygamber’in Soyu
  Peygamber efendimizin soyu
  Hz Peygamber’in soyu yirmi birinci kuşaktan atası olan Adnân vasıtasıyla Hz İbrahim’in oğlu Hz İsmail’e dayanmaktadır Bu sebeple Hz Peygamber’in soyunun da mensup olduğu Kuzey Araplar’ına İsmâilîler veya Adnânîler gibi isimler de verilmektedir (Araplar’ın diğer ana kolu, anayurdu Güney Arabistan olan Kahtânîler’dir) Hz Peygamber’in Adnân’a kadar soy kütüğü kesin olarak bilinmekte olup şöyledir: Muhammed b Abdullah b Abdülmuttalib (Şeybe) b Hâşim b Abdümenâf b Kusay b Kilâb b Mürre b Kâ‘b b Lüey b Gâlib b Fihr (Kureyş) b Mâlik b Nadr b Kinâne b Huzeyme b Müdrike b İlyâs b Mudar b Nizâr b Mead b Adnân Bu tabloya göre Hz Peygamber, Araplar’ın, Hz İbrahim’in oğlu Hz İsmail’in soyundan gelen Adnânîler kolundan, Kureyş kabilesinin Hâşimoğulları sülâlesine mensup Abdullah b Abdülmuttalib’in oğludur
+ Yorum Gönder