+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda Kinetik enerji nelere bağlıdır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kinetik enerji nelere bağlıdır
  Kinetik enerji nelere bağlıdır?
  Kinetik enerji nelere bağlıdır? 2. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Kinetik enerji nelere bağlıdır

  Kinetik enerji  Doğrusal bir yolda giden cismin kinetik enerjisidir.
  olarak ifade edilir.
  • m: kütle (kilogram)
  • v: hız (m/s)
  • E: enerji (joule)

  Formülün türetilişi

  Sabit bir F kuvveti altında, doğrusal bir yolda x kadar yol alan bir cisim düşünelim. x yolunun sonunda cismin sahip olduğu enerji, F kuvvetinin yaptığı işe eşittir. Yani
  Newton'un ikinci kanununa göre bir cisme etkiyen net kuvvet, ona kütlesiyle ters orantılı ivme kazandırır. Yani
  Kinematik denklemlerine göre
  x'i çekersek
  İkinci denklemdeki Fyi ve, üçüncü denklemdeki xi birinci denkleme koyarsak
  Dönme kinetik enerjisi [değiştir]


  Kütle merkezinden geçen bir doğru etrafında dönen cisimlerin sahip olduğu kinetik enerjidir.
  ile ifade edilir.
  • : Açısal hız (radyan/sn)
  • , eylemsizlik momenti

  Formülün türetilişi

  açısal hızıyla dönen bir cismi parçalara ayırırsak, tüm parçaların toplam enerjisi bize cismin kinetik enerjisini verir. Yani
  Düzgün dairesel hareket yapan cisimlerde aşağıdaki eşitlik vardır:
  yerine yazarsak paranteze alalım
  İşte bu ifadenin parantez içindeki kısmına eylemsizlik momenti denir ve ile gösterilir. Cismin şekline bağlıdır.
  Yüksek hızlarda kinetik enerji


  Newton mekaniği'nin yasaları, sadece ışık hızına kıyasla küçük hızlarda hareket eden parçacıkların hareketlerini tanımlamada geçerlidir. Parçacık hızları c ile karşılaştırılabilir olduğunda, Newton mekaniğindeki denklemler, yerini görelilik teorisinin öngördüğü daha genel denklemlere bırakır. Görelilik teorisine göre, çok büyük hızıyla hareket eden kütleli bir parçacığın kinetik enerjisi:
  ile verilir.
  Bu ifadeye göre c den daha büyük hızlar yoktur. Çünkü v c ye yaklaşırken E sonsuza gider.

+ Yorum Gönder


kinetik enerji nelere bağlıdır,  bir cismin kinetik enerjisi nelere bağlıdır,  kinetik enerji neye bağlıdır,  kinetik enerji nelere baglıdır