+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar hangileridir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar hangileridir
  Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar hangileridir? 2. Gülden
  Devamlı Üye

  Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar hangileridir

  Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar,

  1.Halkların Kendi Kaderini Tayin Hakkı

  2.Çalışma yaşamına ilişkin haklar: İşçiler için adil ve güvenli çalışma koşulları, çalışma ve mesleğini seçebilme özgürlüğü, eşit ve adil ücret hakkı, tatil hakkı gibi

  3.Sendikal Haklar: Sendika kurma, sendikalara katılma, sendikal faaliyetlere katılma hakkı, sendikadan çıkma ve sendika değiştirme hakkı, toplu sözleşme, grev ve lokavt hakları gibi,

  4.Sosyal Güvenliğe İlişkin Haklar: Yaşlılıkta ve işsizlikte devlet yardımı ve insanların yaşamlarını onurlu bir biçimde sürdürebilmeleri için ihtiyaç duydukları diğer zamanlarda para ve diğer türden yardımları da içerir biçimde sosyal güvenlik hakkı

  5.Özel olarak korunmaya muhtaç (çocuklar, gençler, engelliler gibi) kişi ve grupların korunması ve desteklenmesine ilişkin haklar

  6.Kadın ve Erkek İçin Eşit Olarak Evlenme Hakkı

  7.Yeterli ve Makul Yaşam Standardı Hakkı: Beslenme, konut, giyim hakkı gibi

  8.Sağlık Hakkı: Yüksek sağlık standartlarından yararlanma ve sağlık hizmetlerine erişim

  9.Eğitim Hakkı: Ücretsiz ilköğretim hakkı, istediği eğitimi alabilme hakkı gibi

  10.Kültürel yaşama katılma hakkı,

  11.Bilimsel gelişmelerden yararlanma hakkı,

  12.Dinlenme ve eğlenme hakkı gibi haklardır.
  Bu liste, ESKH'ın tam bir listesi olmayıp fikir vermek için ve özellikle BM ESKH Sözleşmesi dikkate alınarak hazırlanmıştır.1
+ Yorum Gönder


kültürel haklar nelerdir,  sosyal ve kültürel haklar nedir nelerdir,  sosyal kulturel ve ekonomik haklar nelerdir