+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar açısından ayrımcılık yasağı nedir ve neleri kapsar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar açısından ayrımcılık yasağı nedir ve neleri kapsar
  Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar açısından ayrımcılık yasağı nedir ve neleri kapsar? 2. Gülden
  Devamlı Üye

  Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar açısından ayrımcılık yasağı nedir ve neleri kapsar

  Ayrımcılık yasağı; ayrımcılığın durdurulması, önlenmesi ve ayrımcılıktan kaçınma yükümlülüğü olarak ifade edilebilir. Çeşitli uluslararası sözleşmelerde düzenlenmiş olan bu yükümlülük, devletlerin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya diğer bir fikir, ulusal veya toplumsal köken, mülkiyet, doğum gibi herhangi bir statüye göre ayrımcı davranışta bulunulmasını yasaklar.

  BM Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi'nin 2. maddesinde ‘'sözleşmeye taraf devletlerin Sözleşmede yer alan bütün ekonomik, sosyal ve kültürel hakların kullanılmasında erkeklere ve kadınlara eşit haklar" sağlayacağı belirtilmektedir.

  "Herhangi bir statüye" deyimi, devletlerin kişinin yaşı, fiziksel veya zihinsel özürlü olması, mülteci, göçmen olması gibi bir olguyu temel alarak ayrımcılık yapmasını yasaklar.

  Ayrımcılık yasağı uyarınca; gelişmekte olan ülkeler, insan haklarını ve ulusal ekonomik durumlarını dikkate alarak, Sözleşmede tanınan ekonomik hakları vatandaş olmayan kişilere hangi ölçüde tanıyacaklarına karar verebilirler. 1
+ Yorum Gönder