+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda Çalışma hakkı nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Çalışma hakkı nedir
  çalışma hakkı nedir? 2. Gülden
  Devamlı Üye

  çalışma hakkı nedir..

  Bu yasaya göre işverenler ırk, dil, din ve cinsiyet gözetmeksizin işi yapabilecek kapasite de olanlara iş verme hakkına sahiptir. Üstelik devlette işe ihtiyacı olanlara iş sağlamak zorundadır.

  Herkes, insanlık onuruna yaraşır bir şekilde yaşayabilmek için çalışabilme hakkına sahiptir. Çalışma hakkı, aynı zamanda, kişilerin kendisi ve ailesinin yaşamını sürdürebilmesine ve kendisinin seçtiği veya girdiği bir iş ile de toplum içinde tanınması ve gelişimine katkı sağlayan bir haktır. Ancak çalışma hakkı, devletin iş isteyen herkese iş temin etmek zorunda olması demek değildir. İşlerin sağlanması işgücü piyasasının durumuna ve iş arayan kişilerin becerilerinin işgücü ihtiyaçlarına uyup uymadığına bağlıdır.1

  Çalışma hakkına ilişkin temel düzenlemeler, BM Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesinin 8. maddesinde, Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartının 1.-5. maddelerinde ve ILO Anayasası ile ILO sözleşmeleri ve tavsiye kararlarında yer almaktadır. Çalışma Hakkı genel olarak aşağıdaki hakları içerir:

  ◦Herkesin kendi seçtiği ve girdiği bir işte çalışarak geçimini sağlaması,
  ◦Tüm çalışanlara asgari bir gelir sağlanması, (kendisi ve ailesi için standart yaşam koşullarını sağlayabilecek bir gelir, fazla mesai için zamlı ücret hakkı, iş akdinin feshinde makul bir bildirim süresi gibi)
  ◦Çalışma hayatındaki ayrımcılığın ortadan kaldırılması,

  ◦Zorla çalıştırmanın yasak olması,

  ◦İşçiler için ücretsiz istihdam hizmetlerinin verilmesi,

  ◦Kadınların erkeklerle eşit işe eşit ve adil ücret alması,

  ◦Güvenli ve sağlıklı çalışma şartlarının sağlanması, (Güvenlik ve sağlıkla ilgili yasal düzenlemeler yapılması, iş güvenliğinin denetlenmesi, işçi sağlığı konusunda işveren ve işçi örgütleriyle danışma ve görüşmeler yapılması gibi)

  ◦İşte yükselmede, kıdem ve ehliyetten başka bir ölçüye tabi olmaksızın eşit olanakların sağlanması,

  ◦Dinlenme ve çalışma saatlerinin makul ölçüde sınırlandırılmasını (özellikle tehlikeli veya sağlıksız mesleklerdeki işçiler için çalışma saatlerinin azaltılması veya bu işçilere ücretli ek tatili, haftalık dinlenme periyodu gibi)

  ◦Ücretli yıllık izin verilmesi,

  ◦Resmi tatillerde ücret verilmesi.
 3. Buğlem
  Devamlı Üye
  Çalışma hakkı Anayasamızın 49.maddesinde açıklanmıştır ve bu yasaya göre çalışmak herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet çalışanların hayat seviyesini korumak ve çalışanlara destek olmakla yükümlüdür.
 4. Ziyaretçi
  bncede yasa olmassa hç bişi doru düzgün gitmez. çalışma hakkı devlet yani ülke sınırları içerisinde bulunan herkesin hakkıdır herkesin devletin refah seviyesini yükseltmesi için çalışması ve bu durumu kendine ödev olarak yazması gerekmektedir.

 5. Ziyaretçi
  saolun ödevime yardımcı oldumuz size ne kadar teşekür etşem azdır iyi günler bay bay

+ Yorum Gönder


çalışma hakkı nedir,  çalışma hakkı nedir kısaca,  çalışma hakları nelerdir,  çalışma hakkı,  çalışma hakkı vikipedi,  çalışma hakkı nedir vikipedi