+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda Sağlık hakkı nedir? Bireyler sağlık hakkı kapsamında devletten neleri talep edebilir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Sağlık hakkı nedir? Bireyler sağlık hakkı kapsamında devletten neleri talep edebilir
  Sağlık hakkı ile ilgili bilgiler 2. Gülden
  Devamlı Üye

  Sağlık hakkı

  Sağlık hakkı BM Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesinin 12. maddesinde ve Avrupa Sosyal Şartının 11. maddesinde düzenlenmiştir. Sağlık hakkı; sadece kişinin sağlığının korunması ve geliştirilmesini sağlayan bir hak olarak tanımlanamaz. Bu tanım, sağlık hizmeti kavramını sadece "hastalık", "teşhis" ve "tedavi" den ibaret kılar. Bu durumda sağlık hakkı; mevcut sağlık sisteminde kişinin hasta olmadan önceki süreçte sağlığının korunması ve her kişiye nitelikli, eşit tıbbi bakım ve tedaviye ulaşabilme imkanının sağlanması anlamına gelmektedir.1 Sağlık hakkı kapsamında devletlere yüklenen yükümlülükler:

  ◦Nüfusun sağlık durumunu belirleyecek istatistikî verilerin toplanması,

  ◦Yüksek sağlık standartlarından yararlanma ve sağlık hizmetlerine erişim

  ◦Sağlık hakkının içeriği yüksek düzeyde sağlık standardının sağlanması

  ◦Sağlık konusunda bireysel sorumluluğun teşviki, düzenli sağlık kontrollerinin yapılmasının sağlanması,

  ◦Bebek ölümleri ve doğum oranının düşürülmesi,

  ◦Salgın hastalıkların önlenmesi,

  ◦Hastalık halinde her türlü sağlık hizmetleri ve bakım için gerekli şartların hazırlanması,

  ◦Sağlığın bozulmasına yol açacak nedenlerin ortadan kaldırılması, (Önleyici sağlık hizmetleri ve sağlıklı bir çevrenin sağlanması-tütün, alkol ve uyuşturucu maddelerle mücadele, aşılama programlarının geniş kesimlerin erişimine açık olması

  ◦Sağlık açısından kişisel sorumluk duygusunu geliştirmek için danışma ve eğitim hizmetlerinin verilmesi,

  ◦Kazaları ve salgın hastalıkları önlemek için uygun önlemler alınması,

  ◦Yeterli olanağı bulunmayan ve kendi çabasıyla başka kaynaklardan özellikle sosyal güvenlik sisteminden yararlanamayan herkese hastalık halinde bakım sunulmasını içerir.

  Bu hakkın ihlaline örnek olarak devletlerin tüm çocukların yaygın çocuk hastalıklarına bağışık olmasını sağlayamaması, kırsal kesimde yeterli sağlık personelinin bulunmaması, devletin şirketlerin maden ve petrol üretimi araştırmalarından çevreyi zehirlemelerine izin vermesi verilebilir.
 3. Harbikız
  Devamlı Üye
  Tüm insanların her türlü sağlık hizmetlerinden eşit şekilde yararlanması sağlık hakkına girer.

  İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 25. maddesi ; “Herkesin kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahı için beslenme, giyim, konut ve tıbbi bakım hakkı vardır. Herkes, hastalık, işsizlik, dulluk, sakatlık, yaşlılık ve kendi iradesi dışındaki koşullardan doğan geçim sıkıntısı durumunda güvenlik hakkına sahiptir.” ve “Anaların, çocukların özel bakım ve yardım görme hakları vardır. Bütün çocuklar, evlilik içi veya evlilik dışı doğmuş olanlar, aynı sosyal güvenceden yararlanırlar.”
 4. Zeyneb
  Bayan Üye
  Sağlık Hizmeti Nedir

  Günümüzde "sağlık hizmeti" denilince, "Tanı ve tedavi hizmetleri" biraz da "rehabilitasyon hizmetleri" anlaşılmaktadır. Oysa "tanı ve tedavi hizmetleri" sağlık hizmeti değil "hastalık hizmeti"dir. Kişilerin ve toplumların sağlıklarını korumak, hastalananların tedavisini yapmak iyileşmenin tam olmadığı durumlarda başkalarına bağımlı olmadan yaşamayı sağlamak ve toplumların sağlıklarını daha iyi durumlara getirmek için yapılan planlı çalışmaların tümüne “sağlık hizmeti” denmektedir. Sağlık hizmetlerinin temel amacı sağlığın korunmasıdır. Sağlık hizmetinin temel alanları
  • Koruma
  • Tedavi
  • Rehabilitasyondur.
  Toplumların ekonomik düzeyi yükseldikçe sağlık için yapılan harcamalar artmaktadır. Unutulmaması gereken bir diğer gerçekte, sağlıkla ilgili temel kavramları bile yeterince karşılayamayan gelişmemiş toplumların varlığıdır. İster gelişmiş ister gelişmemiş toplumlar olsun ana hedef sağlığın korunması ve geliştirilmesidir.


+ Yorum Gönder


sağlık hakkı nedir,  sağlık hakkı nedir kısaca,  sağlık hakkı vikipedi,  sağlık hakkı nedir vikipedi,  sağlık hakkı tanımı ,  sağlık hakkı hakkında kısa bilgi