+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda Kültürel yaşama katılma hakkı nedir? Neleri içerir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kültürel yaşama katılma hakkı nedir? Neleri içerir
  Kültürel yaşama katılma hakkı nedir? Neleri içerir? 2. Gülden
  Devamlı Üye

  Kültürel yaşama katılma hakkı nedir? Neleri içerir

  Kültürel haklar, kendi kültürel birikimi ile toplumun kültürel yaşamına özgürce katılma hakkını ve bu kültürü gelecek nesillere aktarabilmek için eğitim hakkını kapsar. Kültürel yaşama katılma hakkı; kültürel yaşama katılmanın dışında bilimsel gelişmelerin nimetlerinden ve sonuçlarından yararlanmayı; kişinin kendisinin yaratıcısı olduğu bilimsel, edebi ve sanatsal ürünlerden kaynaklanan maddi ve manevi menfaatlerin korunmasından yararlanmayı ifade eder.

  Bu hak, yerli halkların yarattıkları bilimsel ürünlerin korunması için tedbirler alınırken onların tercihleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu şekilde bir koruma yerli halkların bireysel ya da kolektif fikri mülkiyet haklarının ulusal fikri mülkiyet hakları sistemi çerçevesinde tanınması, tescil edilmesi ve korunması için gerekli tedbirlerin alınmasını içerir. Aynı zamanda yerli halkların bilimsel, edebi ve sanatsal ürünlerinin 3.kişilerce izinsiz kullanımını engeller.

  Kültürel yaşama katılma hakkından yararlanılmasının tam olarak yerine getirilebilmesi için özellikle yerel kültürlerin, korunması, geliştirilmesi ve yayılması için önündeki her türlü engelin devlet tarafından ortadan kaldırılması gerekmektedir.

  Ayrıca bu hak kapsamında devletler bilimsel ve kültürel alanlarda uluslararası ilişkilerin ve işbirliğinin teşvik edilmesinden ve geliştirilmesi için çaba göstermelidirler.
+ Yorum Gönder


katılma hakkı neleri kapsar,  kültürel yaşama katılma hakkı,  kültürel yaşama hakkı