+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda Yeterli besin hakkı nedir? Neleri kapsar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Yeterli besin hakkı nedir? Neleri kapsar
  Yeterli besin hakkı nedir? Neleri kapsar? 2. Gülden
  Devamlı Üye

  Yeterli besin hakkı nedir? Neleri kapsar

  Bir insan hakkı olarak yeterli beslenme hakkı uluslararası hukukta çeşitli belgelerle tanınmıştır.1 ESKH Sözleşmesi bu hakkı diğer sözleşmelerin ele aldığından daha kapsamlı bir biçimde ele almaktadır. Herkese, kendisi ve ailesi için yeterli bir yaşam standardına sahip olma hakkını sağlar. Bu standart, yeterli beslenmeyi, giyinmeyi, barınmayı ve yaşama koşullarının sürekli olarak geliştirilmesini de içerir; ESKH Sözleşmesi m.11/2'de "açlıktan kurtulmanın herkes için temel bir hak olduğu" belirtilmiştir.

  Yeterli beslenme hakkı, tek başına veya topluluk içinde her erkek, kadın ve çocuğun fiziki ve ekonomik açıdan yeterli besine her zaman erişimi veya bunları satın alması için gerekli olan araçlara sahip olmasını ifade eder. Bu nedenle, yeterli beslenme hakkı, bunu asgari düzeyde kalori, protein ve diğer spesifik gıda paketiyle eşit gören dar veya sınırlandırılmış bir anlamda yorumlanmamalıdır.2

  Yeterli beslenme hakkı; kişilerin beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli, zararlı maddeler içermeyen ve belirli bir kültür için kabul edilebilir nitelik ve nicelikte olan besinin mevcudiyeti ve bu tür besinlere sürdürülebilir yollardan ve diğer insan haklarının gerçekleştirilmesiyle çelişmeyecek bir şekilde erişimi içerir.

  Beslenme ihtiyacı, beslenmenin bir bütün olarak, cinsiyet ve mesleğe göre fiziksel ve zihinsel büyüme, gelişim ve koruma ile fiziksel aktivite için gerekli olan besinlerin bir karışımını ifade eder. Zararlı maddeler içermeyen besin ise besin yapısının kötü çevresel hijyen veya üretimin farklı aşamalarındaki uygun olmayan işlemler yoluyla bozulmasını ve kirletilmesini içerir.

  Beslenme hakkı ekonomik ve fiziksel olarak besine erişilebilme hakkını da içerir. Özellikle; evsiz kişiler gibi toplumsal risk altında olan insanlar ve nüfusun özellikle yoksullaşmış kesimleri, bebekler ve küçük çocuklar, yaşlılar, fiziksel engelliler, kalıcı tıbbi sorunları olan ölümcül derecede hasta kişiler gibi fiziksel açıdan savunmasız kişiler ve zihinsel açıdan hasta kişiler, atalarının topraklarına erişimleri tehdit altında olabilen birçok yerli nüfus grupları da dahil olmak üzere herkes için erişilir olmalıdır.
+ Yorum Gönder


beslenme hakkı nedir,  beslenme hakkı,  beslenme hakkı nelerdir