+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda Serbest Ziraat Mühendisliği Belgesi almak için neler gereklidir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Serbest Ziraat Mühendisliği Belgesi almak için neler gereklidir
  Serbest Ziraat Mühendisliği Belgesi almak için neler gereklidir? 2. Gülden
  Devamlı Üye

  Serbest Ziraat Mühendisliği Belgesi almak için neler gereklidir
  1-Dilekçe
  2-Ziraat mühendisliği diploması, muadelet belgesi veya bunların bir örneği,
  3-Ticaret sicili kayıt örneği,
  4-Sahip olduğu mücadele makinaları ve mücadele malzemeleri miktarı,
  5-Faaliyette bulunacağı muhtemel bölge ve konular.
  6-İşyerinin açık adresi,
  7- 2 adet fotoğraf
  8-Nüfus Cüzdanı sureti ve İkametgâh belgesi
  9-Ziraat mühendisleri için Ziraat Mühendisleri Odasına, üye olduklarını gösteren belge.
  SORU:Zirai Mücadele alet ve makinaları bayilik izin belgesi almak için hangi belgeler gereklidir?
  CEVAP:
  1-Aranacak Şartlar

  a) Türk vatandaşı olmak,
  b) Ziraat mühendisi veya teknikeri veya teknisyeni veya makina mühendisi olmak,
  c) Durumları (b) bendinde belirtilen şartlara uymayan ancak, zirai mücadele alet veya makinaları satmak isteyen müteşebbisler, bu maddede yer alan özellikleri taşıyan bir kişiyi “Sorumlu Müdür” olarak istihdam etmek şartı ile zirai mücadele alet ve makinaları satabilirler.
  2-Gerekli Belgeler
  a) Dilekçe
  b)Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah belgesi.
  c)İki adet vesikalık fotoğraf.
  d)Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi
+ Yorum Gönder