+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda Proje ve etüt çalışmalarının nasıl yapılır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Proje ve etüt çalışmalarının nasıl yapılır
  Proje ve etüt çalışmalarının nasıl yapılır? 2. FERZAN
  Yeni Üye

  Proje ve etüt çalışmalarının nasıl yapılır
  a) Karada İç Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Uygulanacak Usul ve Esaslar çerçevesinde;
  A- Ön İzin İçin Gerekli Bilgi Belgeler;

  * Muteşebbisin dilekçesi
  * Su ürünleri yetiştiriciliği Ön Etüd Raporu
  * Tesisin kurulacağı alanın mülkiyet durumunu açıklayıcı belge
  * Su debisi ve su tahlil raporu (İlgili resmi kurumlardan alınmış)
  * Varsa aynı su kaynağından yararlanan diğer tesislerin 1/25.000 ölçekli bir harita veya ölçekli bir kroki üzerinde gösterilerek, tesislerin birbirine olan mesafeleri, proje kapasiteleri, bir hastalığın olup olmadığına bilgiler (İl Müdürlüğü’nce hazırlanıp tasdik edilecek)

  Yukarıdaki bilgi ve belgeler tamamlandıktan sonra bir değerlendirme yapılacaktır.

  B- Proje Onayı İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler;

  * Ön izin için istenen bilgi ve belgeler
  * Bakanlıkça verilen ön izin yazısı
  * Tesisisin kurulacağı alanla ilgili bilgi ve belgeler
  * Gerekli görülmesi halinde bir yukarıdaki maddedeki belgeler ön izin safhasında istenebilir
  * Tüzel kişiler için (Şirket kooperatif vb.) Ticaret Sicil Gazetesi
  * Proje fizibilite raporu
  * Teknik şartname

  Yukarıdaki bilgi ve belgeler tamamlandıktan sonra İl Müdürlüğü’nce proje üzerinde bir inceleme ve değerlendirme yapılacak ve bir proje inceleme raporu hazırlanacaktır.
  b) İç Sularda Kafeslerde Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Uygulanacak Usul ve Esaslar çerçevesinde;
  A- Ön İzin İçin Gerekli Bilgi Belgeler;

  * Muteşebbisin dilekçesi
  * Su ürünleri yetiştiriciliği Ön Etüd Raporu
  * Su tahlil raporu ve aylar itibarıyla su kodları. Bu belgeler resmi kurumlardan alınacaktır.
  * Talep edilen su yüzeyinin 1/25.000 ölçekli harita üzerinde derece, dakika ve saniye cinsinden koordinatları, alanı ve su derinliği belirtilecektir
  * Varsa aynı rezervuardan faydalanan diğer tesislerin birbirlerine mesafeleri 1/25.000 ölçekli harita veya ölçeli bir kroki üzerinde gösterilerek, bu tesislerin fiziki durumu proje kapasiteleri, üretim durumu, daha önce bir hastalığın olup olmadığı ve benzeri bilgiler (İl Müdürlüğü’nce hazırlanıp tasdik edilecek).

  Yukarıdaki bilgi ve belgeler tamamlandıktan sonra bir değerlendirme yapılacaktır.
  B -Proje Onayı İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler;

  * Ön izin için istenen bilgi ve belgeler
  * Bakanlıkça verilen ön izin yazısı
  * Tesisisin kurulacağı alanla ilgili bilgi ve belgeler
  * Gerekli görülmesi halinde bir yukarıdaki maddedeki belgeler ön izin safhasında istenebilir
  * Tüzel kişiler için (Şirket kooperatif vb.) Ticaret Sicil Gazetesi
  * Proje fizibilite raporu
  * Teknik şartname

  Yukarıdaki bilgi ve belgeler tamamlandıktan sonra İl Müdürlüğü’nce proje üzerinde bir inceleme ve değerlendirme yapılacak ve bir proje inceleme raporu hazırlanacaktır.

  c) Denizde Ağ Kafeslerde ve Karada Havuzlarda (Tanklarda) Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Uygulanacak Usul ve Esaslar çerçeveside;

  A- Ön İzin İçin Gerekli Bilgi Belgeler;

  * Muteşebbisin dilekçesi
  * Su ürünleri yetiştiriciliği Ön Etüd Raporu
  * Kuluçkahane kurulması veya yetiştiriciliği karada yapılması halinde tesissin kurulacağı yerin mülkiyet durumunu açıklayıcı belge
  * Karadaki tesisler için su debisi, deniz ve karadaki tesisler için su tahlil raporu ilgili resmi kurumlardan alınmış olmalıdır
  * Talep edilen deniz yüzeyinin 1/25.000 ölçekli harita üzerinde derece, dakika ve saniye cinsinden koordinatları, alanı ve su derinliği belirtilecektir
  * Talep edilen bölgede daha önce uygulanmasına izin verilen işletmeler varsa ölçekli harita veya kroki üzerinde gösterilerek, bu tesislerin proje kapasiteleri, birbirine mesafeleri, herhangi bir hastalığın olup olmadığı ve benzeri hakkında bilgiler (İl Müdürlüğü’nce hazırlanıp tasdik edilecek).

  Yukarıdaki bilgi ve belgeler tamamlandıktan sonra bir değerlendirme yapılacaktır.
  B- Proje Onayı İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler;

  * Ön izin için istenen bilgi ve belgeler
  * Bakanlıkça verilen ön izin yazısı
  * Tesisisin kurulacağı alanla ilgili bilgi ve belgeler
  * Gerekli görülmesi halinde bir yukarıdaki maddedeki belgeler ön izin safhasında istenebilir
  * Tüzel kişiler için (Şirket kooperatif vb.) Ticaret Sicil Gazetesi
  * Proje fizibilite raporu (5 nüsha)
  * Teknik şartname

  Yukarıdaki bilgi ve belgeler tamamlandıktan sonra İl Müdürlüğü’nce proje üzerinde bir inceleme ve değerlendirme yapılacak ve bir proje inceleme raporu hazırlanacaktır.
+ Yorum Gönder


etüt nasıl yapılır,  hes projesi nasıl yapılır,  hes projeleri nasıl yapılır