+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda Arazi toplulaştırmasını zorunlu kılan nedenler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Arazi toplulaştırmasını zorunlu kılan nedenler
  Arazi toplulaştırmasını zorunlu kılan nedenler? 2. Gülden
  Devamlı Üye

  Arazi toplulaştırmasını zorunlu kılan nedenler
  Arazi toplulaştırmasını zorunlu kılan nedenler şunlardır : a) Arazi parçalanmasının tarım işletmelerinde işgücü, girdi, sermaye ve üretim kayıplarını artırması, b) Arazilerin bir kısmının mevcut servis yolları, sulama ve drenaj kanallarından yararlanamaması, c) Parsellerin miras yoluyla bölünmesi veya şekillerinin bozuk olması, d) Sulama, toprak muhafaza veya devlet yolu gibi projelerle yeni kanal ve yollarla parsellerin daha da parçalanması, e)Topoğrafik yapının parsel sınırlarına bağlı kalmaksızın arazi tesviyesini gerektirmesi f) Sulama, karayolu, otoyol ve demiryolu gibi kamu yatırımlarında kamulaştırma bedellerinin yüksekliği vb. gerekçelerden biri veya birkaçının bir arada mevcut olması arazi toplulaştırmasını gerekli kılmaktadır.
+ Yorum Gönder