+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda Arazi Toplulaştırma çalışmalarının aşamaları nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Arazi Toplulaştırma çalışmalarının aşamaları nelerdir
  Arazi Toplulaştırma çalışmalarının aşamaları nelerdir? 2. Gülden
  Devamlı Üye

  Arazi Toplulaştırma çalışmalarının aşamaları nelerdir

  1. Tüm tarlaların ve çiftçilerin mülkiyet bilgilerinin temin edilmesi.
  2. Tapu kütüğü, kadastro paftası ve arazideki miktar ve ölçülerdeki tüm uyumsuzluklar giderilmesi.

  3. Hâlihazırdaki arazi kullanım durumunun, uygun tarım arazileri sınırlarının, sabit tesislerin belirlenmesi,

  4. Toprak karakterlerini belirten toprak haritalarının temin edilmesi veya yoksa oluşturulması.

  5. Teknik bir ekip ile arazi sahipleri ve mülki idarecilerin de katılımı ile kurulan derecelendirme komisyonu ile tüm arazilerin derecelendirme haritaları çıkarılır. Bu aşamada komisyon tüm arazilerin toprak haritaları ve diğer kıymetlerini de dikkate alarak her parsel için ayrı, ayrı titiz bir puanlama yapmaktadır. Derecelendirme çalışmasında amaç parsellerin birbirlerine göre kıymet faklılıklarını puanlamak suretiyle ortaya koymaktır.

  6. Yeni, yol, sulama ve drenaj ağına uyumlu, blok (ada) planlamasının hazırlanması.

  7. Arazi sahiplerinin toplulaştırma sonrasında tarlalarını nerede istediklerine ilişkin tercihlerinin alınması, Bu işlem esnasında maliklere, eski parsellerinin ve yeni blokların olduğu bir pafta gösterilerek tercihleri alınır.

  8. Yeni parselasyon planlaması yapılır.

  Yeni parselasyon planlamasında; çiftçi tercihleri de dikkate alınarak;

  • Tarla içi hizmet yolu, sulama, drenaj gibi kamu ortak alanları için gerekli yerler ayrılır.

  • Her parselin yol ve sulama suyuna cephe alması sağlanır.

  • Sabit tesis içeren parseller eski sahiplerine verilir.

  • Tüm maliklerce önem içeren veya kötü konumdaki yerler aynı sahiplerine verilir.

  • Büyük olan parçanın yanına diğer küçük parçalar getirilir.

  • Hasım ve hısım ilişkileri gözetilir.

  • Aynı yeri almak isteyenler arasında yukarıda sayılan hususlar doğrultusunda haksızlığa uğratılmayacak bir planlama yapılır.

  9. Yeni parselasyon planlaması ve yeni mülkiyet listeleri mahallinde asılmak suretiyle ilan edilir.

  10. Yeni planlamaya ilişkin parsel sahiplerinin itirazları varsa incelenir. Yeni yapılan planlama tekrar her kesin görebileceği şekilde ilan edilir.

  11. Kesinleşen yeni planlama kadastroca tescil edilerek yeni tapular oluşturulur.

  12. Yeni tapular ve yeni parseller, yeni parsel sahiplerine teslim edilir.
+ Yorum Gönder