+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda Amasya' da yetişen Makarnalık Buğday çeşitleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Amasya' da yetişen Makarnalık Buğday çeşitleri
  Amasya' da yetişen Makarnalık Buğday çeşitleri 2. Gülden
  Devamlı Üye

  Amasya' da yetişen Makarnalık Buğday çeşitleri
  20.6.1962 tarihinde kurulan enstitü, çalıştığı ilk araştırma konusu buğday olmuştur. Güneydoğu Anadolu bölgesinin özellikle makarnalık buğday gen kaynağı olması veya başka bir ifade ile buğdayın ilk yayılma merkezi oluşturması konunun önemini teyid etmektedir. Ayrıca Ülkemizde olduğu gibi bölgede de en fazla yetiştirilen ürünlerin başında buğday ve arpa gelmektedir. Yaklaşık olarak 1.3 milyon ha. buğday ve 0.7 milyon ha. arpa yetiştirildiği bilinmektedir. GAP’ın faaliyete geçmesi ile bu ürünlerin önemlerinin devam edeceği dikkate alındığında bölge şartlarına yönelik yeni çeşitlere ihtiyaç duyulacağı beklenilmektedir.
  Serin İklim Tahılları (Buğday-Arpa) Projelerinin Amacı
  Çeşitli üretici ve tüketim gruplarının istekleri doğrultusunda, bölge ekolojisine uygun, sulu ve kuru şartlarda yüksek verimli, kaliteli, hastalık ve zararlılara tolerant veya mukavim yazlık/alternatif makarnalık, ekmeklik buğday ve arpa çeşitlerinin geliştirilmesi ve geliştirilen yeni çeşitlerinin yeterli miktarlarda tohumluklarının üretilerek bölge çiftçisine ulaştırılması amaçlanmıştır. Bununla birlikte Doğu Geçit bölgesi olarak adlandırılan Elazığ ve Malatya bölgesi için de diğer kamu araştırma enstitülerinin geliştirmiş olduğu kışlık ekmeklik ve makarnalık buğdaylar denenerek uygun tavsiyelerde bulunulmaktadır. Geliştirilen hatların bölge şartlarında adaptasyonu tespit etmek üzere her farklı lokasyonlarda (Mardin, C.Pınar, Elazığ, Malatya ve Adıyaman gibi) bölge verim denemeleri kurulmaktadır.
  Bu amaçla enstitünün kuruluşundan şimdiye kadar geliştirilen çeşitler aşağıda verilmiştir. Söz konusu çeşitlerin her yıl elit tohumlukları üretilierek üretim şubesine intikalı sağlanmaktadır.
  Tescil Ettirilen Makarnalık Buğday Çeşitleri
  Dicle 74 Üretimden kaldırılmıştır.
  Diyarbakır-81 Üretimi devam etmektedir.
  Ceylan-95 "
  Fırat-93 "
  Aydın-93 "
  Harran-95 "
  Altıntoprak-98 "
  Sarıçanak-98 "
  Eyyubi " (Yeni Çeşidimiz)
  Şahin Bey " (Yeni Çeşidimiz)
  Artuklu " (Yeni Çeşidimiz)
  Tescil Ettirilen Ekmeklik Buğday Çeşitleri
  Malabadi Üretimden kaldırılmıştır.
  Kop "
  Karacadağ-98 Üretimi devam etmektedir.
  Nurkent "
  Cemre " (Yeni Çeşidimiz)

  Tescil Ettirilen Arpa Çeşitleri
  Şahin-91 Üretimi devam etmektedir.
  Sur-93 "
  BİRİMDE YÜRÜTÜLEN PROJELER
  Güneydoğu Anadolu Bölgesi Serin İklim Tahılları Makarnalık Buğday Islahı Projesi
  5 yıllık olarak planlanan proje 2003 te hazırlanarak TAGEM’e sunulmuştur. 2007 yılında 5 yıllık süre uzatımı için yeniden kesin teklif projesi hazırlanarak TAGEM’e gönderilmiştir. Proje ATK da kabul edilerek devamına karar verilmiştir.
  Bilindiği üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi makarnalık buğdayın gen kaynağı olarak kabul edilmektedir. Bölgede beyazi, sorgül, mirsi gibi yerel buğday çeşitlerin hala üretiliyor olması konunun önemini teyid etmektedir. Makarnalık buğday için uygun ekolojiye sahip bölgede yüksek verimli kaliteli ve hastalıklara mukavim çeşit geliştirilip tohumlukların çiftçiye intikal ettirilmesi ana hedeftir.

  Güneydoğu Anadolu Bölgesi Serin İklim Tahılları Ekmeklik Buğday Islahı Projesi
  5 yıllık olarak planlanan proje 2003 te hazırlanarak TAGEM’e sunulmuştur. 2007 yılında 5 yıllık süre uzatımı için yeniden kesin teklif projesi hazırlanarak TAGEM’e gönderilmiştir. Proje ATK da kabul edilerek devamına karar verilmiştir.
  Bölgede var olan un fabrikalarının çoğu ekmeklik buğday ihtiyaçlarını Orta Anadolu’dan karşılama cihetine gitmekte ve nakliye ile birlikte yaklaşık %15 civarında maliyette bir yükselme olmaktadır. Bu durum üreticiyi son zamanlarda ekmeklik buğday yetiştiriciliğine yöneltmiş ve uygun çeşit arayışı hız kazanmıştır. Son yıllara kadar ekmeklik-makarnalık fiyat eşitliği üreticiyi ekmeklik buğdaya yöneltmiştir. Bunun sonucu bölgede Ekmeklik buğday oranı %60’lara çıkmıştır. Ekmeklik-makarnalık ekim oranını belirleyen en önemli unsur fiyat ve pazar durumu olmaktadır. Enstitü,müzce geliştirilen Nurkent çeşidinin talebi karşılanamamaktadrı. Bu amaçla uygun ekolojiye sahip bölgede yüksek verimli kaliteli ve hastalıklara mukavim çeşit geliştirilip tohumlukların çiftçiye intikal ettirilmesi hedef olarak belirlenmiştir.

  Güneydoğu Anadolu Bölgesi Serin İklim Tahılları Arpa Islahı Projesi
  5 yıllık olarak planlanan proje 2003 te hazırlanarak TAGEM’e sunulmuştur. 2007 yılında 5 yıllık süre uzatımı için yeniden kesin teklif projesi hazırlanarak TAGEM’e gönderilmiştir. Proje ATK da kabul edilerek devamına karar verilmiştir.
  Arpa, dünyada en fazla üretimi yapılan, tahıllar içinde buğday, çeltik ve mısırdan sonra dördüncü sırada yer alan bir tahıl bitkisidir. Ülkemizde arpa, ekim alanı bakımından buğdaydan sonra ikinci sırada yer almakta ve daha çok hayvan yemi olarak, az bir kısmı da malt sanayiinde kullanılmaktadır. Bölge nüfusunun büyük bir çoğunluğunun geçim kaynağı hayvancılık olması ve kesif yemin büyük bir miktarı arpadan sağlanması sonucu enstitümüzdeki arpa çalışmaları ağırlık kazanmıştır.Bu nedenle yüksek verimli, kaliteli ve hastalıklara mukavim çeşitleri geliştirmek ve geliştirilen çeşitlerin tohumluğunu çiftçilere ulaştırmak başlıca hedeflerimiz olmuştur.
+ Yorum Gönder