+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda İslam Kültürünün Özellikleri İle İlgili Bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İslam Kültürünün Özellikleri İle İlgili Bilgiler
  İslam Kültürünün Özellikleri İle İlgili Bilgiler 2. Gülden
  Devamlı Üye

  İslam Kültürünün Özellikleri İle İlgili Bilgiler

  İslam Kültürünün Özellikleri Nelerdir ? İslam Kültürü Hakkında Genel Bilgi

  -Eski Mezopotamya, Mısır, Anadolu, Çin ve Hint uygarlıklarından yararlanılmıştır.

  -Doğuşunda ve yükselişinde en çok Yunan ve Helenizm uygarlıkları etkili olmuştur.

  -Müslüman olan bütün kavimlerin ortak eseridir.

  -İslam dininin Müslümanlara maddi ve manevi ayrıcalıklar tanıması İslam devletinin sınırlarının genişlemesi ile ilişkilidir.

  -İslam mimarisi ulusal kültür ve coğrafi özelliklerin etkisiyle değişik ülkelerde üslup ve biçim bakımından farklılaşmıştır.

  -Resim ve heykel günah sayılarak yasaklanınca hat sanatı, oymacılık, kakmacılık, nakkaşlık gibi süsleme sanatları gelişmiştir.

  -Hz Ömer zamanında devlet teşkilatı alanında (bilgi yelpazesi.net) Sasaniler, ordu alanında ise Bizans örnek alınmıştır.

  -İslami bilimler gelişmiştir;

  Tefsir - Kuran�ı anlam bakımından açıklar.

  Hadis - Peygamberin söz ve davranışlarını açıklar

  Fıkıh - İslam hukukunu inceler

  Kelam - İslam felsefesine denir.

  Kıraat - Kuran'ın usulüne göre okunmasıdır.

  -İslam devletinin hazinesine Beytülmal denir. Beytülmale dahil olan gelirler;

  a- Müslümanlardan Alınan zekat ve sadaka

  b- Savaşlarda alınan ganimetin beşte biri

  c- Müslümanlardan Alınan toprak vergisi öşür

  d- Müslüman olmayanlardan alınan sağlık vergisi cizye

  e- Gümrük, maden, orman ve tuzla gelirleri

  f- Bağlı beylik ve devletlerin gönderdiği vergilerdir.

  -İslam mimarisi ilk defa Emeviler zamanında Hıristiyan mimarisiyle yarışabilecek bir düzeye gelmiştir

  -İslam dünyasında ilk medreseler Abbasiler döneminde kurulmuştur.
+ Yorum Gönder