+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda Akarsular, Yeraltı Suları, Yerüstü Suları, Özellikleri İle İlgili Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Akarsular, Yeraltı Suları, Yerüstü Suları, Özellikleri İle İlgili Bilgi
  Akarsular, Yeraltı Suları, Yerüstü Suları, Özellikleri İle İlgili 2. Gülden
  Devamlı Üye

  Akarsular, Yeraltı Suları, Yerüstü Suları, Özellikleri İle İlgili Bilgi

  Soru 1. Çöküntü havzaları içinde oluşan büyük göller aşağıdaki bölgelerin hangisinde yaygın olarak görülür?

  A) Doğu Afrika

  B) Kuzey Amerika

  C) Asya’nın batısı

  D) Kuzeybatı Avrupa

  E) Güney Amerika  Soru 4. Bir akarsudan sulama amacı ile yılın ancak belli bir kesiminde yararlanılabiliyorsa, bu durum akarsuyun öncelikle hangi özelliği ile ilgili olabilir?

  A) Rejimiyle

  B) Akımıyla

  C) Hızıyla

  D) Eğimiyle

  E) Yüküyle  Soru 5. “Türkiye’de akarsular, saniyede akıttıkları toplam su miktarı bakımından fazla zengin sayılmaz. Ancak enerji potansiyeli bakımından oldukça zengindir.”

  Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olabilir?

  A) Akarsu yataklarında eğimin fazla olduğuna

  B) Akarsu havzalarının geniş olduğuna

  C) Akarsuların kar suyuyla beslendiğine

  D) Akarsu rejimlerinin düzensizliğine

  E) Akarsuların sık sık yatak değiştirdiğine.  Soru 6. Akarsulardan;

  I. Ulaşım

  II. Turizm

  III. Enerji üretimi

  IV. Sulama ve kullanma suyu sağlama alanlarında yaralanılabilir.

  Türkiye’deki akarsulardan bu alanların en çok hangilerinden yararlanılmaktadır?

  A) I ve II B) I ve III C) I ve IV

  D) II ve III E) III ve IV  Soru 7. Çok kısa bir süre içinde birden bire kabararak coşkun bir şekilde akan, sonra kuruyacak duruma gelen akarsulara “sel rejimli” akarsular denir. Bölgelerin yağış rejimi göz (bilgi yelpazesi.net) önüne alındığında, sel rejimli akarsuların daha çok hangi bölgede görülmesi beklenir?

  A) İç Anadolu Bölgesinde

  B) Marmara Bölgesinde

  C) Ege Bölgesinde

  D) Karadeniz Bölgesinde

  E) Doğu Anadolu Bölgesinde  Soru 8. Aşağıdaki göllerden hangisi volkanik set gölü sınıflandırmasına girer?

  A) Van Gölü

  B) Yedi Göller

  C) Tuz Gölü

  D) Uluba Gölü

  E) Abant Gölü  Soru 9. Aşağıdaki göllerden hangisi karstik kökenli bir göldür?

  A) Van Gölü

  B) Tuz Gölü

  C) Salda Gölü

  D) Eğirdir Gölü

  E) Manyas Gölü  Soru 10. Aşağıdaki göllerden hangisi alüviyal set gölüdür?

  A) Tuz Gölü

  B) Mogan Gölü

  C) Kuş Gölü

  D) Beyşehir Gölü

  E) Hazar Gölü  Soru 11. Türkiye’deki akarsuların üzerinde taşımacılık yapılamıyor.

  Bu durumun oluşmasında:

  I. Yatak eğimlerinin fazla olması

  II. Akarsu uzunluğunun yetersiz olması

  III. Denge profiline ulaşamamış olması

  IV. Sulama amacıyla kullanılıyor olması

  gibi faktörlerden hangileri daha fazla etkilidirler?

  A) I ve II

  B) II ve III

  C) III ve IV

  D) II ve IV

  E) I ve III  Soru 12. Türkiye’deki akarsular için aşağıdaki saptamalardan hangisini yaparsak yanlış olur?

  A) Denge profiline ulaşmamıştır

  B) Rejimleri düzensizdir

  C) Ulaşıma elverişli değildirler

  D) Yatak eğimleri azdır

  E) Enerji potansiyelleri fazladır  Soru 13. Ege ve Akdeniz Bölgesi akarsularının debisi yaz aylarında önemli miktarda azalır. Böyle bir durumun oluşmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangidir?

  A) Yağışın şekli

  B) Akarsu yatak eğimi

  C) Akarsu boylarının uzunluğu

  D) Bölgelerin yağış rejimleri

  E) Yağışların biçimi  Soru 14. Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi akarsularının boyları kısa iken, Ege Bölgesi akarsularının boylarının uzun olmasının temel sebebi nedir?

  A) Yatak eğimleri

  B) Dağların uzanış doğrultusu

  C) Yıllık yağış miktarı

  D) Yağış rejimleri

  E) Kayaçların yapısı  Soru 15. Akarsuların rejimlerini etkileyen en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yağışın miktarı

  B) Yağış rejimi

  C) Akarsuyun uzunluğu

  D) Yatak eğimi

  E) Debisi  Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi bir akarsuların debisi üzerinde etkili değildir?

  A) Yağışın miktarı

  B) Bitki örtüsü

  C) Kar ve buz erimesi

  D) Buharlaşma miktarı

  E) Yatağının yapısı  Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi akarsuların aşındırma faaliyetleri sonucunda oluşmuştur?

  A) Dağ eteği ovası

  B) Falez

  C) Birikinti konisi

  D) Delta

  E) Dev kazanı  Soru 18. Aşağıdakilerden hangisini oluşumunda akarsular etkili olmamıştır?

  A) Moren

  B) Kırgıbayır

  C) Peribacası

  D) Dev kazanı

  E) Menderes  Soru 19. Aşağıdaki akarsularımızdan (bilgi yelpazesi.net) hangisi karma rejimli bir akarsudur?

  A) Gediz

  B) Susurluk

  C) Dicle

  D) Göksu

  E) Çoruh  Soru 20. Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşabilmesi için eğimin azalması gerekmektedir?

  A) Çentik vadi

  B) Menderes

  C) Peribacası

  D) Seki

  E) Asılı vadi  CEVAP ANAHTARI  1.C 4.A 5.A 6.E 7.A 8.A 9.C 10.B 11.E 12.D 13.D 14.B 15.B 16.E 17.E 18.A 19.C 20.B
+ Yorum Gönder


yeraltı ve yerüstü su kaynakları hakkında bilgi